Dinsdag 24.04.18 | 00.59 uur

Schriftelijke vragen aan B&W

Bordenkwestie doorn in het oog van CDA

Bordenkwestie Zwartewaterland

Bordenkwestie Zwartewaterland© Z-RTV Fotografie

Het CDA in de gemeente Zwartewaterland heeft het college van B&W enkele schriftelijke vragen gesteld. Onderwerpen zijn plaatsnaamborden en gemeenteborden.

De politieke partij heeft de volgende vragen ingediend:

1. Waarom zijn alle plaatsnaamborden nu nog steeds niet gewijzigd en waarom duurt dit zo lang?
2. Wanneer wordt het laatste bord gewijzigd?
3. Komen er weer borden met het gemeentewapen op de grens van de gemeente langs de desbetreffende wegen te staan?
4. Zo ja, wanneer; zo nee, waarom niet?

Op 1 januari 2001 werden de gemeenten Hasselt, Genemuiden en Zwartsluis samengevoegd en zo ontstond de nieuwe gemeente Zwartewaterland. Dit bracht met zich mee dat de plaatsnaamborden bij de toegang tot de kernen gewijzigd moesten worden. Eveneens dienden de borden met de gemeentewapens, die langs de toegangswegen tot de gemeente op de gemeentegrens waren geplaatst, te worden vervangen.

Voor zover bekend bij het CDA waren daarvoor gelden gereserveerd in de begroting van 2001. "De plaatsnaamborden bij de kernen Kamperzeedijk–Oost en Kamperzeedijk-West ondergingen al vrij snel een gedaanteverwisseling. Dat was immers niet zo gek. De aanduiding dat deze kernen tot de gemeente Genemuiden behoorden, was achterhaald. En het zou een beetje vreemd ogen om deze borden te laten staan. Dat gebeurde echter wel met de plaatsnaamborden in de andere kernen. Op zich valt dat uit psychologisch oogpunt nog enigszins te billijken indien men kijkt naar het draagvlak onder de bevolking voor het herindelen van de desbetreffende gemeenten. Maar ook daarbij komt men eens op het punt de borden te vervangen. Af en toe zag je dat een plaatsnaambord veranderd was. De vermelding “gemeente Zwartewaterland” verscheen onder de plaats- of kernnaam. Maar op dit moment, meer dan zes jaar na de herindeling, staan er nog steeds “oude plaatsnaamborden” binnen de gemeentegrenzen. En – voor zover ons bekend – is er nog geen enkel bord met het gemeentewapen teruggekomen op de grenzen van onze gemeente."

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | DONDERDAG, 15.02.07 | 00.00 UUR
Vandaag:
16° | 5°
Meer weer...
Morgen:
17° | 5°


AGENDA

POLL

  • Gemeenten delen zorgen over aanvliegroute Airport Lelystad
 Terecht, het dossier is incompleet!
 Euh, wat is een vliegtuigbeweging?
 Hoe laag komen vliegtuigen over ons huis?
 'Uitbreiding Airport Lelystad vormt aantasting leefomgeving'

MEEST GELEZEN

TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
advertentie
0.93039 s