Zaterdag 21.04.18 | 08.55 uur

Oproep Waterschap Groot Salland

'Waterplanten in gft-bak'

Dichtgroei watergangen door waterplanten

Dichtgroei watergangen door waterplanten© Herald van Gerner

Het Waterschap Groot Salland roept burgers op geen vijverplanten in sloten, beken, rivieren, kanalen of stadsvijvers te gooien. De planten kunnen ervoor zorgen dat in korte tijd watergangen dichtgroeien en de aan- en afvoer van water wordt belemmerd.

Ieder jaar komt het voor dat burgers na een opknapbeurt van hun vijver, het teveel aan waterplanten met goede bedoelingen uitzetten in oppervlaktewater. Vaak zitten daar uitheemse of exotische planten bij, die zich razendsnel kunnen verspreiden en zorgen voor overlast. De uitheemse planten groeien niet alleen snel, ze zijn ook moeilijk te verwijderen. De exotische waterplanten verdringen de normale inheemse vegetatie en kunnen de waterdoorvoer belemmeren. Door de klimaatverandering zullen steeds meer soorten uit warmere streken zich hier blijvend kunnen vestigen.

Om deze ongewenste gevolgen te voorkomen, moeten gedumpte vijverplanten door het waterschap worden verwijderd. Het verwijderen, transporteren en composteren van de planten kost veel tijd en geld. Bovendien zijn bepaalde soorten waterplanten, bijvoorbeeld de beruchte en bij wet verboden Grote Waternavel, in staat om vanuit elk afgebroken stukje plant weer opnieuw uit te groeien. Daardoor is het mogelijk dat de plant zich over verschillende watergangen, die met elkaar in verbinding staan, verspreidt. Dit maakt het verwijderen van deze planten een lastige zaak. Burgers wordt dringend verzocht om hun waterplanten of delen daarvan in de gft-bak te gooien en niet in buitenwater.

Het Waterschap Groot Salland heeft tot dusver nog geen grote problemen meegemaakt, omdat medewerkers de afgelopen jaren er telkens op tijd bij waren om de planten te verwijderen. Probleemsoorten die in het beheersgebied van het waterschap zijn aangetroffen zijn de Grote Waternavel, Parelvederkruid, Ongelijkbladig Vederkruid en Waterteunisbloem.
Het waterschap heeft er voor gezorgd dat medewerkers, die veel buiten werken, de uitheemse waterplanten herkennen. Op die manier kan er direct actie worden ondernomen. Meldingen van burgers zijn hierbij ook van harte welkom.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | WOENSDAG, 18.04.07 | 00.00 UUR
Vandaag:
25° | 10°
Meer weer...
Morgen:
27° | 10°advertentie
AGENDA
TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
advertentie
1.30779 s