Zaterdag 21.04.18 | 08.55 uur

Project Provincie Overijssel, ROVA, VAR en Salland Olie

Biobrandstof uit gft-afval

De Provincie Overijssel, ROVA, VAR en Salland Olie uit Hasselt hebben de handen ineengeslagen voor het onderzoeksproject "rijden op gft". Doel is het realiseren van een installatie in Zwolle die gft-afval vergist tot biogas. Het biogas wordt omgezet in brandstof voor voertuigen. Na het vergisten wordt het restmateriaal gecomposteerd tot hoogwaardige compost. Vooronderzoek heeft uitgewezen dat dit haalbaar is.

Het project moet aantonen dat biogas bijdraagt aan duurzame energievoorziening en aan een betere luchtkwaliteit in de stad. De partners spelen hiermee in op de toenemende behoefte aan duurzame energie. Het scheiden van gft-afval door de burger blijft onveranderd van het grootste belang.

Kracht door samenwerking
De kracht van het project “Rijden op gft” zit in het feit dat de partners elk krachtige spelers zijn in hun vakgebied. De Provincie Overijssel voert een actief energie- en klimaatbeleid en heeft krachtige milieudoelstellingen voor de komende jaren geformuleerd. De provincie vervult binnen het project een stimulerende rol en gaat zich inspannen om draagvlak en acceptatie te vergroten.

ROVA heeft als afvaladvies– en verwijderingorganisatie in 19 gemeenten zichzelf tot doel gesteld om in te zetten op duurzame afvalverwijdering. ROVA levert het gft-afval voor de proef en stelt de locatie ter beschikking.

Het motto van VAR is “Resultaat met Recycling” door onder meer energie uit afval te winnen. VAR richt zich op de ontwikkeling en exploitatie van de vergistingsinstallatie en zorgt voor de vermarkting van de geproduceerde compost.

Salland Olie wil met dit project een bijdrage leveren aan de afzet van duurzame motorbrandstoffen. Salland Olie zorgt daarom binnen het project voor een vulstation voor biogas in Zwolle.

Subsidie van EZ
Het demonstratieproject wordt mogelijk gemaakt door subsidie van het Ministerie van Economische Zaken. Vanuit de Unieke Kansen Regeling (UKR) voor energietransitieprojecten is een bedrag van bijna 4 miljoen euro toegezegd.

De UKR ondersteunt innovatieve projecten op het gebied van duurzame energiehuishouding. Volgens SenterNovem, dat de UKR in opdracht van EZ uitvoert, levert “rijden op gft” een goede CO2 reductie op, heeft het een positief effect op luchtemissies, wordt aandacht gegeven aan duurzame grondstoffen en heeft het een positieve uitstraling richting burgers. De subsidie van EZ is een belangrijke stap op weg naar realisatie van het project. De komende maanden wordt het project verder vormgegeven en wordt de vergunningenprocedure opgestart. Het demonstratieproject heeft een looptijd van 36 maanden.

Uit onderzoek van SenterNovem blijkt dat er in Nederland potentieel is voor gas uit biomassa (groen gas). Als het project slaagt ontstaat er een duurzame kringloop. Dit betekent dat de voertuigen die het gft-afval inzamelen gaan rijden op biogas dat uit het hetzelfde materiaal is gewonnen. Milieuvoordelen zijn: aanzienlijk minder CO2-emissie, besparing op het gebruik van fossiele brandstoffen en minder uitstoot van fijnstof, CO en VOS. Het materiaal dat na vergisting overblijft wordt gecomposteerd en kan worden hergebruikt in de land- en tuinbouw.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | DONDERDAG, 19.04.07 | 00.00 UUR
Vandaag:
25° | 10°
Meer weer...
Morgen:
27° | 10°advertentie
AGENDA
TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
advertentie
0.93744 s