Dinsdag 24.04.18 | 15.51 uur

ChristenUnie Zwartewaterland

Fractie stelt vragen over keersluis

De gemeenteraadsfractie van ChristenUnie heeft bij monde van fractievoorzitter Roel Huls schriftelijke vragen gesteld over stand van zaken voor een nieuwe keersluis in Zwartsluis. Het project staat al vele jaren op de investeringslijst van Rijkswaterstaat en de Koninklijke Schuttevaer. Dit om stremmingen in het toenemende scheepvaartverkeer bij bepaalde hoge en lage waterstanden te voorkomen.

In de afgelopen jaren zijn door Rijkswaterstaat enkele varianten uitgewerkt. Vorig jaar werd nog een nieuwe variant gepresenteerd die goed haalbaar zou zijn en waarmee in 2009/2010 een aanvang genomen zou (kunnen) worden.

Uit recente persberichten blijkt, dat de uitvoering van het project wel eens kan worden opgeschort. Dit is niet de eerste keer, zo stelt de ChristenUnie. Hierbij spelen mogelijk allerlei ontwikkelingen in de binnenvaart een rol. Toch is het voor onze regio van groot belang, dat het project daadwerkelijk wordt uitgevoerd en niet op de lange baan wordt geschoven. Daarvoor is er voor het vervoer over water in deze regio een te grote rol weggelegd die nog verder toeneemt, aldus Roel Huls. Stremmingen zoals die in Zwartsluis periodiek voorkomen werken negatief om het goederenvervoer over water te stimuleren. Ook hebben deze stremmingen een negatief economisch effect.

De ChristenUnie wil van het college graag weten of er inderdaad sprake is van uitstel en zo ja voor welke termijn. Verder is de fractie benieuwd of Rijkswaterstaat al een definitieve keuze heeft gemaakt uit de varianten en of provincie en gemeente officieel zijn gevraagd een bijdrage te verstrekken in de financiering. Tenslotte wil de ChristenUnie van het college horen welke invloed zij gaat uitoefenen om het project zo spoedig mogelijk te realiseren.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | WOENSDAG, 16.05.07 | 00.00 UUR
Vandaag:
13° | 5°
Meer weer...
Morgen:
16° | 5°


TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
advertentie
1.01179 s