Maandag 19.02.18 | 08.38 uur

Historische verhalen waterschapswerken

Machinist krijgt op staande voet ontslag

Een klein drama voltrekt zich op 18 januari 1907 aan de machinist Boneschansker van het stoomgemaal in de polder Mastenbroek. Tien dagen eerder heeft hij al een waarschuwing gekregen wegens drankmisbruik, nadat drie heemraden hem in beschonken toestand hadden aangetroffen.

In het kader van het 700-jarig bestaan van Groot Salland lanceert het waterschap historische verhalen over waterschapswerken. Met deze week het stoomgemaal 'd'Olde Mesiene'.

De secretaris, de heemraad M. van der Kamp, deelt mee, dat hij grond heeft te vermoeden, dat Boneschansker niet aan de stokers betaalt, wat hij als arbeidsloon voor hen op de weekstaten uittrekt. Hij heeft drie briefjes van B. meegebracht van het loon van Regterink en Dekker over de weken 18 - 24 augustus, 27 oktober - 2 november en 10 - 16 november, welke met zijn weekstaten over die perioden worden vergeleken. (…) Bewijsbaar heeft hij toen f. 2,55, f 1,05 en f 1.50 te min uitbetaald of te veel in rekening gebracht.

Deze ontdekking maakt op de leden van het bestuur een hoogst onaangename indruk. (…) Boneschansker, die zich juist op het kantoor bevindt, wordt ter vergadering en ter verantwoording geroepen. Hij tracht de bedoelde verschillen te verklaren, door aan te voeren dat de staten worden opgemaakt voordat de week geheel verstreken is. Tengevolge hiervan worden de kosten van de laatste dag van de week wel eens bij raming opgemaakt. De betalingen vinden de volgende dag plaats, naar de uren gedurende welke inderdaad gewerkt is. Het verschil zou hij dan op de volgende staat verrekenen. In de week van 18 - 24 augustus is de laatste dag echter door de stokers niet gewerkt, wat zijn bewering logenstraft, terwijl hij het verschil in betaling aan Regterink voor loon van 10 – 16 november onmogelijk heeft kunnen verrekenen met een latere staat. Want hierna is niet meer door de stoker gewerkt. Boneschansker erkent geen geld in kas te hebben voor het Waterschap. Hij ontkent echter zich aan oneerlijkheid te hebben schuldig gemaakt, zijn fout bepaalt zich tot slechte administratie.

De dijkgraaf deelt hem mee, dat, als hij bij deze bewering blijft, een gerechtelijk onderzoek zal worden ingesteld, dat hij niet hoeft te schromen als zijn geweten zuiver is, maar dat hij zich in het andere geval aan een straf van de rechter bloot stelt. Hij kan door onmiddellijk ontslag te vragen, dit onderzoek voorkomen.

Boneschansker, ontroerd, doet een beroep op het medelijden van de bestuursleden. Hij ontkent nu niet langer oneerlijkheid. Op de vraag wie hem daartoe heeft verleid en sedert wanneer hij zich daaraan schuldig maakt, antwoordt hij dit niet te weten. Hij erkent, dat hij zich vaker dan deze drie keren op dergelijke wijze verrijkt heeft. Ten slotte tekent hij de aanvraag om onmiddellijk te worden ontslagen.

De dijkgraaf deelt hem mee, dat hem van nu af aan de toegang tot de machinekamer en het ketelhuis is verboden en dat, als hij zich in arren moede aan eigendommen van het Waterschap zou vergrijpen, hij niet gespaard zal worden.

Een week later wordt het ontslag door een besluit van het Verenigd College (Algemeen Bestuur) bevestigd. ‘De dijkgraaf verzoekt de leden hieromtrent geheimhouding te bewaren, ten einde de straf niet nodeloos zwaarder te maken.’ Bovenstaand was al eerder te lezen in 'De Overijsselse geschiedenis in meer dan 100 verhalen' van schrijver Wim Coster.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | VRIJDAG, 19.10.07 | 00.00 UUR
Vandaag:
5° | -2°
Meer weer...
Morgen:
4° | -2°


LIVE SPORT
SV Urk - Sc Genemuiden 3-0
SV Nieuwleusen - DESZ 0-3
Olympia'28 - Zwolsche Boys 2-3

advertentie
AGENDA
TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
0.61812 s