Maandag 22.01.18 | 16.26 uur

Raad na lang zomerreces weer bijeen in gemeentehuis

'Voor dit jaar tekort van 467.000 euro voorzien'

De term 'realistisch begroten' viel veelvuldig te noteren tijdens de eerste raadsvergadering na het zomerreces van de raad Zwartewaterland. Uit de zomernota valt af te leiden dat er voor 2012 een tekort van 467.000 euro valt te voorzien, vergeleken met de begroting 2012. Zonder de meevalller van vier ton door ruilverkaveling, zou dat een miljoen euro geweest zijn.

'We hopen nog op een paar meer van dat soort meevallers,' toonde 'financieel' wethouder Dick Visserman zich optimistisch maar hij stelde de zorgen, die de raad daarover uitte, te delen. 'Aanvullen vanuit de algemene reserve houdt een keer op,' rekende CDA-er Helmich Post hardop voor.

Donderdagavond werd wel een lange en gevarieerde agenda doorgeworsteld, maar er hoefden geen grote financiële knopen doorgehakt te worden. Wel een emotionele en daarbij ging het om de recente weigering van het college de kosten van een herbegrafenis van een in 1956 overleden en op de begraafplaats Blokhuishof in Genemuiden begraven, kind te betalen. De in de raadszaal aanwezige familie maakte gebruik van het inspreekrecht.

Op vragen van SGP-er Arie Speksnijder, die in de raad van 27 september met een motie wil komen dat de gemeente in dit geval alle kosten vergoedt, gaf wethouder Visserman aan dat het college geen precedent wil scheppen, omdat dat mogelijk grote financiÎle consequenties kan hebben.

Het gaat om de vraag wat een eeuwigdurend grafrecht voor consequenties met zich meebrengt. Dat had de familie op Blokhuishof namelijk gekocht en daarmee de mogelijkheid dat de ouders in hetzelfde graf als hun overleden kind bijgezet zouden kunnen worden.

De hoge waterstand op deze begraafplaats maakt begraven 'op volle diepte' echter onmogelijk. Daarom heeft de oude gemeente Genemuiden in 2001 en 2002 met alle rechthebbenden contact opgenomen en als alternatief een gratis graf op de nieuwe begraafplaats ter compensatie aangeboden. Daar mogen volgens de beheersverordening begraafplaatsen, die de raad in 2003 vaststelde, maximaal twee personen begraven worden met uitzondering van een kind, jonger dan twaalf jaar. Over een eventuele herbegrafenis vanaf Blokhuishof zwijgt de verordening in alle talen. En dus ook over het feit hoe de interpretatie van een eeuwigdurend grafrecht uitgelegd moet worden.

Of de emotionele en precaire zaak in de raad van eind september daadwerkelijk weer op de agenda staat is overigens nog de vraag. Roel Huls van de ChristenUnie verzocht het college dit probleem 'in alle stilte' achter de schermen en niet in de openbaarheid op te lossen.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | VRIJDAG, 14.09.12 | 00.14 UUR
Misschien kan een extern bureau het nog eens narekenen. Dan weten we tenminste gelijk hoeveel de gemeentelijke lasten volgend jaar gaan stijgen. Want daar zal het toch wel op uitdraaien.
Michel | Zwartsluis | ZONDAG, 23.09.12 | 18.57 UUR | Kwetsend of ongepast?
Is voor een simpele (som)een rekenmachine bij zulke slimme mensen nodig dan ?
Meester | Z land | ZONDAG, 16.09.12 | 20.23 UUR | Kwetsend of ongepast?
Volgens mij hebben ze de rekenmachine ook kapot..
***7.000 + 400.000 id toch 867.000 en niet een miljoen?! Zal wel aan mij liggen...
L. | Zwland | ZONDAG, 16.09.12 | 19.54 UUR | Kwetsend of ongepast?
Schandelijke vertoning, zielig, blij dat ik daan geen ding aan bijdraag. we zullen wel weer meer moeten betalen volgend jaar. PAS EENS OP ONZE CENTEN
Henk | De sluus | VRIJDAG, 14.09.12 | 18.53 UUR | Kwetsend of ongepast?
Ach ja............... Politiek.
Bennie | Genemuiden | VRIJDAG, 14.09.12 | 18.49 UUR | Kwetsend of ongepast?
Wel 54.000 euro naar een van de zovele keten binnen zwartewaterland,maar geen geld voor de herbegravingvan een kind omdat er geen precedent geschept wil worden. Weer de wereld op z'n kop
Wimpe | | VRIJDAG, 14.09.12 | 17.17 UUR | Kwetsend of ongepast?
Waar het niet goed gaat moeten er maar eens een paar de straat op. de bezem erdoor
Hendrik | Zwartsluis | VRIJDAG, 14.09.12 | 10.37 UUR | Kwetsend of ongepast?
De plaatselijke politiek is al net zo onbetrouwbaar als de landelijke.
Loes | Zwartsluis | VRIJDAG, 14.09.12 | 08.26 UUR | Kwetsend of ongepast?
Hahahaha
dat is een goeie Pieter hahaha
dat geld zit toevallig in een ***keet in genemuiden???
Bas | Hasselt | VRIJDAG, 14.09.12 | 07.47 UUR | Kwetsend of ongepast?
Dat tekort had zomaar 54.000 Euro minder kunnen zijn
Pieter | Hasselt | VRIJDAG, 14.09.12 | 07.38 UUR | Kwetsend of ongepast?
Vandaag:
9° | 3°
Meer weer...
Morgen:
11° | 3°


POLL

  • Gemeenten delen zorgen over aanvliegroute Airport Lelystad
 Terecht, het dossier is incompleet!
 Euh, wat is een vliegtuigbeweging?
 Hoe laag komen vliegtuigen over ons huis?
 'Uitbreiding Airport Lelystad vormt aantasting leefomgeving'

MEEST GELEZEN

TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
0.50475 s