Maandag 19.03.18 | 18.54 uur

Sluzigers verbijsterd over op handen zijnde baggerdepot Barsbeek

Woede om baggerdepot in achtertuin Zwartsluis

Sluzigers verbijsterd over op handen zijnde baggerdepot Barsbeek

Sluzigers verbijsterd over op handen zijnde baggerdepot Barsbeek© Z-RTV Fotografie

UPDATE Bewoners in de woonwijk Barsbeek te Zwartsluis zijn verontwaardigd over de aanleg van een baggerdepot in de achtertuin. Meerdere graafmachines zijn maandag 18 februari jl. begonnen het perceel af te graven en een aardewal op te werpen, in de weilanden, aangrenzend van deze woonwijk.

De verontwaardiging werd zo mogelijk alleen maar groter toen bleek dat een opdrachtgever ook nog eens spoorloos bleek. Waterschap Reest & Wieden ontving meerdere malen de vraag wie de opdrachtgever was en zij gingen daarop op onderzoek uit.

Inmiddels blijkt dat het gaat (niet zoals eerder om een waterberging, red.) om een baggerdepot dat in opdracht van de Provincie Overijssel in de gemeente Zwartewaterland wordt aangelegd.

Dhr. Roelof Hoving, communicatie-adviseur van waterschap Reest & Wieden vertelt: "We hebben contact opgenomen met de verschillende instanties die hier mogelijk over zouden kunnen gaan: de gemeente Zwartewaterland, Natuurmonumenten en de Provincie Overijssel. Uiteindelijk blijkt het te gaan om een baggerdepot dat aangelegd wordt voor het baggeren van de vaarweg V08, de Aremberggracht (Zwartsluis-Walengracht). En dit gebeurt in opdracht van de Provincie Overijssel."

Het baggerproject blijkt onderdeel te zijn van een groter baggerproject in Noordwest Overijssel, waar ook de gemeente Steenwijkerland en het Waterschap aan deelnemen.

Met het baggeren wordt er meer ruimte gecreëerd voor de recreatievaart en voor de natuur. Ook voor een goede economische instandhouding en ontwikkeling van de lokale industrie en het toerisme is een netwerk van vaarwegen onontbeerlijk. De provincie wil via drie gescheiden projecten in totaal negen vaarwegen uitbaggeren, waarvan de Arembergergracht dus één vaarweg is.

Op de website van de provincie Overijsel is te lezen dat een onderdeel van het project is het verwijderen van de baggerspecie. De baggerspecie wordt bewaard in weilanddepots. De specie zal later duurzaam en functioneel worden hergebruikt.

Buurtbewoners zijn echter niet geïnformeerd over het baggerdepot dat nu praktisch, voor langere periode, in hun achtertuin ligt.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | DINSDAG, 19.02.13 | 15.25 UUR
Lekker hebben we een keer een andere luchtje als koffie in de sluus.
De sluus | De sluus | ZONDAG, 10.03.13 | 14.07 UUR | Kwetsend of ongepast?
Wat hoop onzin staat hier,
Dus deze reactie kan er dan ook nog wel bij.

Wie aan het water woont,
Moet op de bagger kijken.

En mensen het is echt eind van het jaar glad en groen hoor!! dat droogt zo in en blijft er bijna niks over.

gr.
Piet zeur | De Sluis | DONDERDAG, 21.02.13 | 13.33 UUR | Kwetsend of ongepast?
Als je dan aan het baggeren bent neem de vogelbuurt gelijk mee want daar kom je niet meer weg met een boot
Hendrik | De sluus | DONDERDAG, 21.02.13 | 13.05 UUR | Kwetsend of ongepast?
Let op mijn woorden er komt nog veel meer en het blijft zeker een jaar of drie liggen ( mooi uitzicht)
Jan | Zwartsluis | DONDERDAG, 21.02.13 | 12.55 UUR | Kwetsend of ongepast?
Voor de zoveelste keer speldt dit gemeentebestuur zich weer een brevet van onvermogen op!
Erik | Zwartsluis | DONDERDAG, 21.02.13 | 10.23 UUR | Kwetsend of ongepast?
Wat heb ze toch te zeuren in de barsbeek? Gewoon dumpen die slip daar het moet toch ergens liggen...
Thijs Mooiweer | Zwartsluis | WOENSDAG, 20.02.13 | 22.07 UUR | Kwetsend of ongepast?
Volgens de Stentor wordt alleen het Steenwijkerlandse deel uitgebaggerd. Als ze stoppen bij de grens met Zwartewaterland is dat een stuk minder zinvol en deels geldverspilling. En dan ook nog de zooi 'tijdelijk' (ja ja) dumpen in de gemeente Zwartewaterland direct naast een nieuwe woonwijk zonder enig overleg of voorlichting? Lekker, zeg. Krijgen we hier pas echt Sluziger wiend!
Jan | Genemuiden | WOENSDAG, 20.02.13 | 16.41 UUR | Kwetsend of ongepast?
Ik vind het prima. Beter in Zwartsluis dan in Genemuiden.
Voorlopig liever geen sluuziger wind richting Genemuiden.
Gaellemuniger | Genemuiden | WOENSDAG, 20.02.13 | 16.15 UUR | Kwetsend of ongepast?
Is misschien ook bekend tot welke diepte de Arembergergracht wordt uitgebaggerd? Voorheen was de diepgang 1,40 m, wordt dat nu ook of wordt het dieper, zodat grotere jachten en boten kunnen aanleggen aan het Grote gat of in de haven Piepertkolk?
Anne de Jong | Zwartsluis | WOENSDAG, 20.02.13 | 14.59 UUR | Kwetsend of ongepast?
De camera's van SBS6 draaien inmiddels ook. vanavond uitzending.
Piet Paulusma gaat in Zwartsluis een weersvoorspelling doen....en hij voorspelt BAGGERWEER!

Allemaal kijken vanavond!
Piet | Paulusma aan het Zwartewater | WOENSDAG, 20.02.13 | 14.37 UUR | Kwetsend of ongepast?
Zeur, zanik, mekker, etc....... :-)
RLP | Zwartsluis | WOENSDAG, 20.02.13 | 14.22 UUR | Kwetsend of ongepast?
Na enig gezoek en gevraag bleek dat onze straatnaam helemaal niet was genoemd toen de vergunning werd aangevraagd tijdens de zomermaanden. Hoe kun je dan protesteren? Onze straatnaam had er bij vermeld moeten zijn! Het depot zit veel te dicht bij het vaarwater. Als er gebaggert wordt, kunnen watersporters er niet meer langs. Dan is het wonen aan water verpest! Als het onkruid dat er op gaat komen hoger wordt is het uitzicht verdwenen. En HOE LANG is tijdelijk? Kan wel 2 of 3 jaar worden! En waar komt dat gekat op de Barsbeek toch steeds vandaan? (Jaloezie?)
Bewoner Barsbeek | Zwartsluis | WOENSDAG, 20.02.13 | 13.52 UUR | Kwetsend of ongepast?
Het zal zo zijn dat er vergunning is verleend maar vreemd blijft het wel dat zoveel mensen de publicatie gemist hebben.
Uit de wijze waarop de bewoner uit de kern van Zwartsluis reageert blijkt dat deze goed op de hoogte is van wat er speelt ondanks het feit dat hij of zij klaarblijkelijk niet in de Barsbeek woont. Wat is zijn/haar rol in deze?

Wellicht goed dat er door betrokkenen gecommuniceerd wordt over hoe of wat.
Het blijft naast reacties van de bewoners en CU wel stil.
Bewoner Stroombeek | Zwartsluis | WOENSDAG, 20.02.13 | 12.17 UUR | Kwetsend of ongepast?
De camera's van TV Oost draaien inmiddels. vanavond uitzending.
Zwartsluis | Zwartsluis | WOENSDAG, 20.02.13 | 12.11 UUR | Kwetsend of ongepast?
Dat heeft waarschijnlijk te maken met de manier van transport van de baggerspecie. Gelukkig niet per as(vrachtverkeer)en mischien zelfs wel economische voordelen of wet en regelgeving.

En dan nog 1 ding ieder perceel loopt tot aan de perceels grens, daaroverheen is wat mag en niet mag beschreven in bestemmingsplannen etc. en daar is deze TIJDELIJKE toepassing aan getoetst als de vergunning is verleend.

Ik hoop dat het werk zsm kan starten zodat het voor het vaarseizoen alles weer toegankelijk is en het depot keurig kan indrogen en worden verspreid.
Zwartewaterlander | Kern Zwartsluis | WOENSDAG, 20.02.13 | 11.40 UUR | Kwetsend of ongepast?
Fijne reactie , maar u hebt geen baggerdepot zo goed als in de tuin. En tuurlijk moet er eens in de zoveel tijd gebaggerd worden, maar de barsbeek ligt vol met weilanden, waarom dan precies achter de woonwijk? Alle slib depots zijn keurig uitgezocht behalve hier in zwartewaterland
Bewoner | Zwartewaterland | WOENSDAG, 20.02.13 | 10.58 UUR | Kwetsend of ongepast?
Beste mensen,

Voor dit depot is gewoon een vergunning aangevraagd en verkregen. deze is ook geplubiceerd geweest. De kwaliteit van de bagger is bekend en van die kwaliteit dat het toegepast mag worden op aangelegen percelen deze percelen zullen uiteindelijk max. 30 cm verhoogd worden. wat positieve gevolgen zal hebben voor flora&fauna. Even voor de duidelijkheid deze bagger is gewoon schoon materiaal, en zal niet tot heel kort ruiken. De mensen die de woningen aan het water hebben gekocht hebben waarschijnlijk ook een boot(je) deze zal toch moeten blijven varen lijkt me, dus zal er eens in de zoveel jaar gebaggerd moeten worden.
Zwartewaterlander | Kern Zwartsluis | WOENSDAG, 20.02.13 | 10.32 UUR | Kwetsend of ongepast?
|Snap niet dat mensen zo zeuren over stank, wat dacht je van de hondepoep van jullie honden van de Barsbeek?????
Want waar laten jullie die uit ja tussen de weilanden en dat zal niet stinken alsa je er in trapt.
Dit is gewoon puur natuur lucht dus klaag niet en draag het.
En trouwens het is midden in het weiland op eigen grond jullie hebben de kliko toch ook achter het huis staan en die stinkt niet zomers zeker\???
Zeurppieten zijn jullie allemaal gelijk klagen en zeuren zijn jullie nou mensen van stand als je aan de Barsbeek woont? Dacht dat jullie wel wat gewent waren???
Sluziger | Zwartsluis | WOENSDAG, 20.02.13 | 09.06 UUR | Kwetsend of ongepast?
Tjonge jonge waar maakt men zich toch druk over??
Hasselter | Hasselt | WOENSDAG, 20.02.13 | 06.34 UUR | Kwetsend of ongepast?
Van Barsbeek naar Baggerbeek :-(
Klaas | Zwartsluis | WOENSDAG, 20.02.13 | 02.10 UUR | Kwetsend of ongepast?
Als het meer richting de Woldweg aangelegd was, was het verder van de woningen geweest en meer 'in het vrije veld".Maar daar wordt natuurlijk niet over nagedacht door de heren achter het bureau.
En is hier geen meldingsplicht ? Als burger moet je alles melden, maar de overheid kan rustig zijn gang gaan.!
Jennie | Zwartsluis | DINSDAG, 19.02.13 | 23.48 UUR | Kwetsend of ongepast?
RA,RA,Ra, van wie zijn deze gronden?,dus wie geeft er uiteindelijk toestemming voor...?
Henk | Zwartsluis | DINSDAG, 19.02.13 | 23.46 UUR | Kwetsend of ongepast?
Biedt wellicht gelegenheid bezwaar te maken tegen de WOZ aanslag, uiteindelijk is het slibdepot een waarde drukkende factor.
Inwoner barsbeek | Zwartsluis | DINSDAG, 19.02.13 | 23.08 UUR | Kwetsend of ongepast?
Jammer, maar ach laten wij met z'n allen het ook niet te veel gaan opblazen. We wonen allemaal lekker aan het water en wij willen toch ook allemaal weer door de Arembergergracht varen. Tja die moet een keer uitgebaggerd worden. Het is maar een tijdelijk depot hoor.
Barsbeker | Zwartsluis | DINSDAG, 19.02.13 | 22.34 UUR | Kwetsend of ongepast?
Hebben wij en jullie wel eens nagedacht dat als de wind verkeerd staat(voor de bewoners) dat een ieder veel last van gaat ondervinden. Zowel Zwartsluis als Genemuiden. Zelfs ook de bewoners van Sint Jans Klooster en BeltSchutsloot. Nog maar niet te spreken van de kinderen die daar uit nieuwschierigheid komen. En dan komen dat het drijfzand is/wordt. En hoe gaat er straks worden omgesprongen met het verkeer van aan en afvoer. En de schoolgaande kinderen en verkeer ect..
Was maar even een gedachten over dit. Wij praten dan nu wel over het verhaal Zwartsluis.
Vergeet dan even niet over het verhaal van de zandwinning nabij Hasselt!
Een van de bewoners van Zwartewaterland | Zwartewaterland. | DINSDAG, 19.02.13 | 21.49 UUR | Kwetsend of ongepast?
Is het aanleggen van een slidepot vergunningsvrij? En hoe wordt geborgd dat het een depot is met schoon slib!
Bewoner Stroombeek | Zwartsluis | DINSDAG, 19.02.13 | 21.46 UUR | Kwetsend of ongepast?
De provincie weet je wel te informeren als ze iets van je willen, maar als ze je overlast gaan bezorgen wordt dat blijkbaar in alle stilte voorbereid. De landeigenaar, die zijn land tegen een - natuurlijk - redelijke vergoeding ter beschikking stelt, weten ze, in tegenstelling tot de buurtbewoners, wel te vinden. Communicatie richting bewoners is blijkbaar een moeilijk item.
Het zal deze zomer wel flink gaan stinken met al die bagger. Is dat niet te belastend voor óns milieu? Er was vast nog wel een andere locatie, verder van onze wijk, te vinden om de baggerspecie op te slaan voor rijping en indroging (zo staat ’t verwoord op de site van de provincie). Maar ja, de burger wordt blijkbaar niet geteld. Overigens had onze gemeente hier de buurtbewoners niet actief over kunnen informeren (zorg- en informatieplicht)? Kan me niet voorstellen dat ze er geen weet van hadden!
Tijdelijke opslag? Bij de overheid is tijd een zeer rekbaar begrip. Het zal zeker héél lang duren voordat het depot leeg en opgeruimd is. Fijn voorjaar en zomer toegewenst.
Bewoner Otterbeek | Zwartsluis | DINSDAG, 19.02.13 | 19.46 UUR | Kwetsend of ongepast?
Ik heb er geen woorden voor, hoe er toch in nederland wordt gesold met burgers. En dan een reactie van het zit toch aan de overkant, duidelijk iemand die hier niet woont! wij zitten met de stank, het onkruid en ons uitzicht(waar we dik voor betalen) is ook nog eens weg.
Inwoner | Zwartewaterland | DINSDAG, 19.02.13 | 18.24 UUR | Kwetsend of ongepast?
Je staat als bewoner met de rug tegen de muur als je nergens duidelijk (en op juiste wijze) over wordt geinformeerd. Het blijkt een tijdelijk depot te zijn. Ga maar na wat de mogelijke gevolgen van zo'n depot, dat veel te dicht bij de wonigen en het vaarwater gegraven is, zouden kunnen zijn: (ongezonde?) troep dat in tuinen kan waaien, overlast en stank! Waarom zoiets dan zo dichtbij de wonigen gegraven wordt is echt een raadsel en ronduit belachelijk! Nu kun je als bewoner alleen maar hopen dat de overlast mee zal vallen! En goed opletten of er geen verlenging voor dit depot aan wordt gevraagd in de toekomst!
Bewoner | Zwartsluis | DINSDAG, 19.02.13 | 17.43 UUR | Kwetsend of ongepast?
Gemeente zal wel gedacht hebben ; maken we niet kenbaar . Eenmaal bezig kan de lastige burger niets meer tegenhouden . Schandalig! Tevens had provincie o zijn minst de burger tijdig kunnen informeren .
Inwoner | Zwartewaterland | DINSDAG, 19.02.13 | 17.17 UUR | Kwetsend of ongepast?
Geeft toch niets. Het ligt immers aan de overkant :-)
RLP | Zwartsluis | DINSDAG, 19.02.13 | 16.58 UUR | Kwetsend of ongepast?
Vandaag:
4° | -1°
Meer weer...
Morgen:
5° | 2°advertentie

10 JAAR

TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
0.75123 s