Dinsdag 24.04.18 | 15.51 uur

Raad stemt in met innovatiefonds jeugdhulp

Preventie moet zware jeugdhulp terugdringen

Op donderdag 19 mei 2016 heeft de gemeenteraad het initiatiefvoorstel van de ChristenUnie voor de oprichting van een innovatiefonds jeugdhulp met een meerderheid van stemmen aangenomen, alleen GemeenteBelangen stemde tegen. Vier jaar lang stelt de gemeente jaarlijks 25.000 euro beschikbaar voor het fonds gericht op preventie om de inzet van zware jeugdhulp aan de voorkant te voorkomen.

In de gemeente Zwartewaterland maken te veel kinderen relatief gezien te vaak gebruik van te zware zorg, stelt de ChristenUnie in het initiatiefvoorstel. "We moeten meer inzetten op preventie, aan de voorkant is veel winst te halen", zei Veldman (CU). "Maar we zijn er sinds de overheveling van jeugdzorg naar de gemeente onvoldoende aan toegekomen. Deze zogeheten transitie en de dagelijkse hulpvragen vergen namelijk veel tijd." Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) zegt dan ook niet over de middelen en menskracht te beschikken, maar wil wel graag met de gemeente samenwerken aan preventie. Jeugdhulp kan deze extra positieve impuls dus goed gebruiken.

Het feit dat het CJG zich echt gesteund voelt met dit innovatiefonds bleek voor de PvdA een belangrijke reden om met het initiatiefvoorstel in te stemmen. Wel kwam Dijkstra (PvdA) met twee kanttekeningen. "Een jaarlijks budget van 25.000 euro is niet heel erg groot en dan lees ik dat we een deel gaan gebruiken voor het maken van plannen. Ik stel voor het totale budget aan de uitvoering door de professionals van bijvoorbeeld het CJG te spenderen. Daarnaast ben ik van mening dat we naast dit voorstel in een breder perspectief naar preventie moeten kijken en dan denk ik bijvoorbeeld aan de preventieve werking van onze bibliotheken." Veldman (CU) had geen moeite met deze kanttekeningen. "Wat ons betreft steken we geen geld in plannen, maar in uitvoering. Wel vind ik dat we achteraf om verantwoording moeten vragen."

GemeenteBelangen bleek als enige partij moeite te hebben met het initiatiefvoorstel. Withaar (BG) bestempelde het effect van preventie als beschreven in het voorstel als 'wishfull thinking'. Gezien de rol van de wethouder en ambtenaren bij de totstandkoming van dit voorstel trok hij bovendien de onafhankelijkheid van de raad in twijfel. Gesteund door burgemeester Bilder wist Veldman (CU) dit laatste te weerleggen. "Tijdens de voorbereiding hebben we met de wethouder samengewerkt en heeft het ambtelijke apparaat over onze schouder meegekeken. Volgens mij is het heel gebruikelijk om de hulp van ambtenaren in te roepen." Met dit pleidooi wist Veldman (CU) GemeenteBelangen echter niet voor zich te winnen.

Wethouder Speksnijder bleek blij met het initiatiefvoorstel. Wel nuanceerde hij het beeld dat er de afgelopen periode helemaal niets aan preventie gedaan zou zijn. "We investeren wel degelijk in preventie en vroegsignalering, maar dat we meer hadden willen doen, is een feit. Dit voorstel is een steuntje in de rug." De meerderheid van de raad bleek er ook zo over te denken en dus werd het initiatiefvoorstel voor dit innovatiefonds jeugdhulp met een meerderheid van stemmen aangenomen.

Door: De Zwartewaterkrant | Astrid Mensink

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | DONDERDAG, 19.05.16 | 23.22 UUR
Vandaag:
13° | 5°
Meer weer...
Morgen:
16° | 5°


TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
advertentie
1.56828 s