Dinsdag 24.04.18 | 15.51 uur

Hoogbouw en regionale programmering leiden tot vragen

Raad ongerust over bedrijventerrein Zwartewaterland

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 19 mei 2016 stonden twee brieven op de agenda, waarin het college de raad informeerde over ontwikkelingen rond de bedrijventerreinen in onze gemeente. De heer Buit (CDA) sprak zijn zorgen uit over de mogelijkheid om hoger te mogen bouwen. Met de regionale programmering werklocaties bleek de heer Van den Berg (SGP) bang dat bedrijven met uitbreidingswensen wegvloeien naar bedrijventerreinen in omliggende gemeenten.

In het bestemmingsplan Bedrijventerrein Zwartewaterland is vastgelegd dat bedrijfsgebouwen maximaal zestien meter hoog mogen zijn. Een zogeheten binnenplanse afwijkingsmogelijkheid biedt echter ruimte om hoger te bouwen. Hier is geen maximale hoogte aan gekoppeld, wat de heer Buit de wenkbrauwen deed fronsen. "We zijn absoluut niet tegen hoogbouw, maar realiseren we ons wel hoeveel impact dit kan hebben? Zijn de kerktorens van onze kernen straks nog wel zichtbaar?" Wel is er een leidraad opgesteld met richtlijnen voor landschappelijke inpassing, maar tot ongenoegen van de heer Buit zijn hierin geen voorwaarden voor duurzaamheid opgenomen. "We kunnen als tegenprestatie voor hoogbouw toch om zonnepanelen vragen?"

De zorgen van de heer Buit werden niet gedeeld door de heer Heetebrij (SGP) en de heer Ooms (CU). Beide heren bleken blij met de leidraad die aan de voorkant de inpassing in het landschap regelt, waardoor eventuele hoogbouw zo min mogelijk zal opvallen. Bovendien zagen zij de tegenprestatie in de vorm van duurzaamheid niet zitten. Zo meende de heer Heetebrij dat hoogbouw met een vermindering van het aantal transportbewegingen op zich al duurzaam is. De heer Smits (VVD) riep het college echter op de opmerking over duurzaamheid wel ter harte te nemen. Als echte ondernemerspartij meende hij dat bedrijven hier geen enkel probleem mee hebben. Tot slot lichtte wethouder Speksnijder nog toe waarom er geen maximale hoogte is genoemd. "We willen kijken wat bedrijven nodig hebben, maar dat betekent natuurlijk niet dat alles kan."

De brief over de regionale programmering werklocaties was voor de heer Van den Berg (SGP) aanleiding om een aantal vragen te stellen. Hij bleek met name ongerust over het feit dat er op regionaal niveau naar bedrijventerreinen gekeken wordt, waardoor lokale bedrijven met uitbreidingswensen mogelijk wegvloeien naar omliggende gemeenten waar - in tegenstelling tot Zwartewaterland - nog voldoende ruimte is. In zijn reactie liet burgemeester Bilder weten dat de gemeente inzet op behoud van met name de watergerelateerde bedrijvigheid en tapijtindustrie voor onze gemeente, wat overigens ook voor de provincie geen discussie is. Deze inzet en de grote ruimtevraag van met name de tapijtindustrie zal mogelijk leiden tot uitbreiding van het bedrijventerrein in Genemuiden en wellicht in Hasselt. De vraag is wel hoe omliggende gemeenten met vrije capaciteit op hun bedrijventerreinen hierop reageren. De ongerustheid kon burgemeester Bilder dus niet wegnemen, maar hij beloofde de raad op de hoogte te houden van de gesprekken die hier op regionaal niveau over worden gevoerd.

Door: De Zwartewaterkrant | Astrid Mensink

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | VRIJDAG, 20.05.16 | 10.33 UUR
Vandaag:
13° | 5°
Meer weer...
Morgen:
16° | 5°


TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
advertentie
1.32462 s