Maandag 19.02.18 | 15.13 uur

Raad stemt in met Programmabegroting 2017-2020

Eindelijk wat lucht voor inwoners Zwartewaterland

Na overwegend positieve geluiden tijdens de vorige raadsvergadering werden er deze week geen woorden meer aan vuil gemaakt. Met slechts instemmend knikken stemde de raad op donderdag 10 november 2016 unaniem in met de Programmabegroting 2017-2020. Een begroting met voor de komende vier jaar een positief saldo onder de streep. Dat betekent eindelijk wat lucht voor de inwoners van Zwartewaterland. "We zijn oprecht blij met het structurele overschot", zei de heer Eenkhoorn (PvdA) tijdens de raadsvergadering eind oktober. "Bovendien zijn er geen verdere bezuinigingen en lastenverzwaring voor onze inwoners; positief nieuws dat we in de krant hebben moeten lezen."

De Programmabegroting 2017-2020 brengt naast een positief saldo dus goed nieuws voor de inwoners van Zwartewaterland. Het vaste tarief afvalstoffenheffing wordt met vijf euro verlaagd naar 134 euro. De belastingtarieven worden voor 2017 niet geÔndexeerd voor prijscompensatie. En de voorgenomen verhoging van de riooltarieven van 385 euro naar 400 euro (voor een meerpersoonshuishouden) wordt geschrapt. Alle fracties uitte zich uitermate positief op dit punt. "We nemen de lastendruk van onze inwoners dus zeker serieus", stelde de heer Slingerland (SGP). De heer Smits (VVD) kon het echter niet nalaten te stellen dat deze coalitie is begonnen met 'een tien procent OZB verhoging'.

In de begroting is ook een stelpost 'financieel gezonde positie' opgenomen. Deze post loopt op tot ruim 1,2 miljoen euro in 2020. Hiermee kunnen budgettaire consequenties worden opgevangen van nog onduidelijke ontwikkelingen als het sociaal domein, het beheer en onderhoud van kapitaalgoederen, de visie op maatschappelijk vastgoed, de komst van de Omgevingswet en de (digitale) dienstverlening en bijbehorende ICT. "Deze stelpost komt misschien vreemd over", zie de heer Spoelstra (CU). "Maar met de genoemde onzekerheden is het goed dit bedrag achter de hand te hebben."

Naast de positieve geluiden waren er ook enkele vragen en opmerkingen. Zo had de heer Withaar (Gemeentebelangen) maatschappelijke organisaties op het vlak van vastgoed graag wat meer de hand gereikt. Zorgen over de sociale wijkteams leven bij de heer Slingerland (SGP). "Daarnaast vragen wij om een stevig onderzoek naar de kosten die worden toegekend aan diverse leges en heffingen." De heer Smits (VVD) bleef kritisch over de groei van de reserves van 15 naar 37 miljoen euro. "Waar halen we het vandaan?" De heer Eenkhoorn (PvdA) bleek geen voorstander van het creŽren van potjes, doelende op de stelpost 'financieel gezonde positie'. "Dit biedt ruimte om te sjoemelen. Wij kennen het geld liever aan de algemene reserve toe." Mevrouw Bosma (CDA) vroeg op haar beurt aandacht voor onder andere de controle van de dijken, het niveau van het groenonderhoud en de veiligheid van persoonsgebonden informatie.

Het college wist alle vragen en opmerkingen adequaat van repliek te voorzien en toch werd de besluitvorming op 27 oktober 2016 uitgesteld tot de volgende raadsvergadering. Verderop op de agenda stonden namelijk agendapunten die met de voorgenomen opmerkingen van de PvdA mogelijk tot aanpassing van de Programmabegroting 2017-2020 zouden leiden. Dit bleek echter niet het geval en dus kon er deze week een klap op deze begroting worden gegeven. "En nu is het zaak de begroting ook te halen", bracht de heer Spoelstra (CU) al tijdens de eerdere behandeling in herinnering.

Door: De Zwartewaterkrant | Astrid Mensink

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | ZATERDAG, 12.11.16 | 10.40 UUR
Donders!

20 euro zomaar minder betalen. 1,67 per maand extra voor leuke dingen.

Superbedankt.
Hasselter | HASSELT | ZATERDAG, 12.11.16 | 10.53 UUR | Kwetsend of ongepast?
Vandaag:
5° | -2°
Meer weer...
Morgen:
4° | -2°advertentie
AGENDA
TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
0.60992 s