Donderdag 26.04.18 | 23.54 uur

Wegen, fietspaden en kruispunten op beoogd lijstje

Overijssel investeert in verkeersveilige regio

Gedeputeerde Staten stellen voor 2017 een bedrag van ruim 10 miljoen euro beschikbaar voor gemeentelijke mobiliteitsprojecten in Overijssel op het gebied van bereikbaarheid, verkeersveiligheid en gedragsbeïnvloeding. Deze projecten zorgen voor een betere kwaliteit van het openbaar vervoer, fietsverbindingen, doorstroming van het verkeer en het verminderen van het aantal verkeersslachtoffers. Het totale investeringsbedrag in de Overijsselse infrastructuur van provincie en gemeenten samen komt neer op circa 36 miljoen euro. De provincie en de gemeenten hebben in samenspraak de projecten uitgezocht.

Infrastructuur
In totaal zijn 38 projecten geselecteerd die kunnen starten in 2017 en passen bij de gezamenlijke plannen van provincie en gemeenten om het verkeer- en vervoernetwerk in Overijssel te verbeteren. De maatregelen richten zich onder meer op het veiliger inrichten van wegen, fietspaden en kruispunten op locaties waar relatief veel ongevallen gebeuren. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het verruimen of wijzigingen van kruispunten. Daarnaast wordt een groot deel van de provinciale bijdrage aan fietsprojecten besteed. Deze zijn zowel gericht op de fietsveiligheid als op fietsstimulering. Voor de fiets valt te denken aan de aanpak van delen van de fietssnelweg F35 in Twente, verbetering van schoolfietsroutes en het veiliger maken van diverse (fiets)oversteekplaatsen.

Verkeersveiligheid
Naast de infrastructurele projecten subsidieert de provincie Overijssel ook gedragsmaatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Deze projecten worden regionaal of lokaal uitgevoerd in samenwerking met scholen, politie en organisaties als VVN, ANWB en het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid in Oost-Nederland. Hierbij gaat het onder andere om verkeerseducatie in het basis- en voortgezet onderwijs, cursussen voor oudere automobilisten en (e-)fietsers en lokale acties in aansluiting op landelijke speerpuntacties zoals de fietsverlichtingsactie en de ‘BOB’-campagne.

Door: De Zwartewaterkrant | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | WOENSDAG, 15.02.17 | 17.18 UUR


advertentie

Mooi dat er zo veel geld vrij komt dan stel ik voor om 2 fietstunnels aan te leggen 1 bij de oversteek richting schagen/Scania industrieterrein en de volgende bij de zandwinning. zodat als de rotondes klaar zijn de kinderen en andere fietsgebruikers veilig overkunnen steken dmv de fietstunnels. kleine moeite voorkomt grote zorgen.

Jan stoeten | Hasselt | WOENSDAG, 15.02.17 | 22.27 UUR | Kwetsend of ongepast?
Van dat geld kunnen ze mooi een fietspas langs de nieuwe weg naar genemuiden aan leggen, hoef je niet meer over die onoverzichtelijke dijk te fietsen
Hasselter | Hasselt | WOENSDAG, 15.02.17 | 19.29 UUR | Kwetsend of ongepast?
Vandaag:
16° | 7°
Meer weer...
Morgen:
19° | 7°advertentie
TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
advertentie
1.04917 s