Zondag 18.02.18 | 01.03 uur

Te verwachten resultaat in 2017 bedraagt 765.000 euro

Financieel beeld van Zwartewaterland blijft positief

UPDATE Het financiële beeld voor de gemeente is Zwartewaterland is, in lijn met het beeld van de jaarrekening 2016 en de Kadernota 2018 -2021, positief. In 2017 wordt een positief resultaat verwacht van € 765.000. Het college van burgemeester en wethouders stelt aan de gemeenteraad voor om dit resultaat toe te voegen aan de algemene reserve. De gemeenteraad bespreekt dit voorstel op 19 oktober.

In het coalitieakkoord Samen Sterker is opgenomen dat bezuinigingstaakstellingen moeten worden gerealiseerd. De ambities moeten worden vormgegeven binnen de beschikbare budgetten. Het nemen van maatregelen om structureel gezond te worden heeft in deze raadsperiode hoogste prioriteit. Dit beleid zorgt ook in 2017 voor een positief financieel beeld.

Strakke begrotingsdiscipline
“De maatregelen die wij de afgelopen jaren hebben genomen om de financiële positie van onze gemeente gezond te maken, werpen hun vruchten af,” geeft wethouder Dick Visserman namens het college aan. "We slagen er, mede door strakke begrotingsdiscipline in, ruimte in de begroting te creëren om te investeren in bijvoorbeeld beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Ook investeren we slim in de leefbaarheid van de centra (centrumplannen). Voor iedere euro die de gemeente investeert ontstaat een multiplier effect, waarmee de daadwerkelijke investering in de centra verdubbeld en voor een aantal projecten zelfs verdrievoudigd. Deze effecten zijn mede bereikt door inwonersparticipatie. Voorbeelden hiervan zijn de projecten Rivierboulevard in Hasselt, De Koppel in Genemuiden en de kop van de haven in Genemuiden."

Ruimte voor impuls onderhoud groen en voet- en fietspaden
Het college stelt de raad voor € 600.000 in te zetten voor een eenmalige impuls voor het onderhoud groen en voet- en fietspaden. Binnen de begroting is hiervoor ruimte gecreëerd. "Het gaat hier om een éénmalige impuls", aldus Visserman. "Hiermee geven we een eerste invulling aan een motie ‘Onderhoud wegen en groen’ van de gemeenteraad bij de behandeling van de Kadernota 2018-2021 afgelopen juli. Besluitvorming over eventuele structurele ophoging van onderhoudsbudgetten wordt meegenomen bij de Programmabegroting 2018 - 2021. Deze begroting komt in het najaar in de gemeenteraad."

Door: De Zwartewaterkrant | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | DINSDAG, 26.09.17 | 10.44 UUR


advertentie

Vandaag:
7° | 0°
Meer weer...
Morgen:
5° | -2°


LIVE SPORT
SV Urk - Sc Genemuiden 3-0
SV Nieuwleusen - DESZ 0-3
Olympia'28 - Zwolsche Boys 2-3
AGENDA
TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
0.61604 s