Dinsdag 20.02.18 | 20.34 uur

Provincie stimuleert sector en stelt miljoenen beschikbaar

Kwaliteitsteam Agro en Food Overijssel van start!

Het kwaliteitsteam agro & food van de provincie Overijssel is gestart. Het kwaliteitsteam adviseert ondernemers, omwonenden, gemeenten en provincie bij plannen voor grootschalige uitbreiding of nieuwvestiging van agrarische bedrijven. Het gaat daarbij om advies over het in balans brengen van verduurzaming en bedrijfsontwikkeling of ondersteuning bij de dialoog tussen de ondernemer en zijn omgeving. Het kwaliteitsteam agro en food is ingesteld in het kader van het agro & food programma van de provincie Overijssel en helpt de landbouw in Overijssel om verder te verduurzamen.

Het kwaliteitsteam agro & food is onafhankelijk en bestaat uit René Schepers, Schepers Adviseurs, Henri Holster, Wageningen Livestock Research, Ellen de Lange, De Mobiele Boer en Ron Methorst, Aeres Hogeschool Dronten.

Ondernemers, omwonenden en gemeenten kunnen de komende periode een beroep op het team doen bij plannen tot grootschalige agrarische bedrijfsuitbreiding of nieuwvestiging en één of meerdere van de partijen behoefte heeft aan advies. Het gaat daarbij om advies over verduurzaming en bedrijfsontwikkeling of ondersteuning bij de dialoog tussen de ondernemer en de omgeving. Daarnaast draagt het kwaliteitsteam met kennis bij aan kennisbijeenkomsten voor

gemeenten, ondernemers en adviseurs. Hester Maij, gedeputeerde agro en food: "Het Kwaliteitsteam bestaat uit deskundigen uit verschillende vakgebieden. Iedereen die betrokken is bij de verduurzaming van de landbouw kan dus advies bij het team inwinnen. Juist die veelzijdigheid maakt dat we flinke slagen kunnen maken op weg naar een duurzame agro en food keten. We zijn daar ook behoorlijk uniek in. Overijssel is een van de weinige provincies met zo’n aanpak."

Kwaliteitsvoorwaarden
Dit voorjaar zijn de omgevingsvisie en –verordening van Overijssel vastgesteld. Een onderdeel daarvan is de Kwaliteitsimpuls agro en food. Daarin is bepaald dat bij grootschalige uitbreiding of nieuwvestiging van agrarische bedrijven aanvullende kwaliteitsvoorwaarden gelden. Die gaan niet alleen over ruimtelijke kwaliteit (de bestaande Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving), maar ook voor duurzaamheid en sociale kwaliteit. Verduurzaming bestaat uit diverse aspecten, waaronder volksgezondheid. Het kwaliteitsteam gaat aan de hand van al die criteria adviseren.

Agro & Food programma
De agro & food sector is belangrijk voor Overijssel. De provincie stimuleert de sector om in te zetten op duurzame en veilige voedselproductie en innovatie. Hiervoor is € 12 miljoen beschikbaar. In dit Agro & Food programma staan de volgende thema’s centraal: gezond produceren, duurzame voedselbodem, de stal van de toekomst, waardevolle voedselketens, de eiwittransitie, natuurrijk ondernemen en de boer als buur.

Door: De Zwartewaterkrant | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | VRIJDAG, 13.10.17 | 11.00 UUR


advertentie

Vandaag:
4° | -2°
Meer weer...
Morgen:
4° | -2°advertentie
AGENDA

POLL

  • Gemeenten delen zorgen over aanvliegroute Airport Lelystad
 Terecht, het dossier is incompleet!
 Euh, wat is een vliegtuigbeweging?
 Hoe laag komen vliegtuigen over ons huis?
 'Uitbreiding Airport Lelystad vormt aantasting leefomgeving'

MEEST GELEZEN

TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
0.61474 s