Maandag 19.02.18 | 18.05 uur

Waterschappen Noordoost-Nederland

Samenwerking bestrijding muskus- en beverratten

Tijdens het bestuurlijk overleg van de waterschappen in Noordoost-Nederland op 23 november 2017 werd de nieuwe overeenkomst bestrijding muskus- en beverratten ondertekend. De handtekeningen werden gezet door bestuursleden van de samenwerkende waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s, Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta (WDODelta).

In 2002 werd de bestrijdingstaak van de muskus- en beverratten door de provincies Drenthe en Overijssel overgeheveld naar de toenmalige 6 waterschappen in deze provincies. Deze waterschappen: Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s, Reest en Wieden, Groot Salland, Velt en Vecht en Regge en Dinkel besloten om de bestrijding gezamenlijk aan te pakken in Noordoost-Nederland.

Er werd een coördinator aangesteld die overkoepelend voor de 6 waterschappen werkt.

In 2011 werd door wijziging van de Waterwet de bestrijdingstaak overgeheveld van de provincies naar de waterschappen. Hierbij werd de provincie Groningen toegevoegd bij Noordoost-Nederland. In 2012 werd de samenwerkingsovereenkomst gecontinueerd. Deze overeenkomst loopt nu af. Na evaluatie is door de huidige 4 waterschappen besloten om de samenwerking met 5 jaar te verlengen met een tussentijdse evaluatie in 2019. Deze overeenkomst geldt vanaf 23 november 2017 en loopt tot 23 november 2022.

Muskus- en beverratten
De (oostelijke) waterschappen hebben een wettelijke taak om de muskus-en beverratten te bestrijden om de waterveiligheid en de volksgezondheid te bewaken. We vangen muskus- en beverratten, omdat zij gangen en holen graven in bijvoorbeeld dijken en taluds. Hierdoor verzwakt een dijk en kan deze (deels) instorten. Met als gevolg een mogelijke overstroming.

Door: De Zwartewaterkrant | Nieuwsredactie

Artikelcorrectie of aanvulling doorgeven? Meld het ons. Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | VRIJDAG, 24.11.17 | 11.42 UUR


advertentie

Vandaag:
5° | -2°
Meer weer...
Morgen:
4° | -2°advertentie
AGENDA
TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
0.60898 s