Zaterdag 21.04.18 | 08.55 uur

Aflevering 212

Koop zundaagn

Temiddn van de divarse workshops veur sunteklaos gedichtn, taartn bakkn, karstkraansn maakn en bloemn skikkn is er een compleet ni-je ann toe evoegd: een workshop over et verlies van Christelijke zetels. Daor stoj eem van te kiekn of niet dan? Is mi-j dat eempies een boei-jnde cursus.

Hoe kuj et in de lieve vrede bedenkn? Is hier nou echt animo veur, is dit nou echt een gat in de markt? Wie gaot nou zien tied verdoen mit praotn over Christelijke zetels die men verleurn hef, of over koopzundaagn terwijl aj op dat moment liever an et winkeln zolln weezn? De tied vlög oe al deur de vingers en elke minuut die aj nog griepn en benuttn kunt, hei-j gewoon neudig veur de koomde decembermaond.

Mar toe mar, in Gellemuudn is er een zekere behoefte ontstaon an een workshop in de polletiek. En wie de jeugd hef, hef de toekomst muj mar reekn. En ok niet zomar een aomp: de uutgaons-aomp nog wel! Op een deurdeweekse dag zok nog kunn begriepn daj denkt daor gao ik ies op aof want tuus bink klaor mit mien huuswark mar op een zaoterdag?? Dat is toch veur de meid, dan goj toch stappn en argens daansn mit et deerntien? Of was dat vrogger en passé. Dingn raakn netuurlijk uut de mode en mit een druk op de mobiele knoppe hei-j oen vriendin letterlijk binn haandbereik. Ie hoeft eigenlijk niet meer te wachtn tot et weekend.

Wat zol er op zo’n aomp nou bespreukn wördn vraog ik mi-j zo aof. Want alle jongern stemmn nog niet en is zo’n workshop nou veur de anstroomde kieznde jeugd, een soort van binnhaaln van stemmn? Kriej bi-j binnkomst een ballonnegien mit SGP erop? Een penne mit erop gegraveerd: 'schrijf en stem met mij op SGP'? Kriej aj stemmn op een Christelijke peti-je een mobieltien kedo of een iPad? Of zielties winn: kies mit oen vriendn en vriendinnegies veur onze peti-je, dan val ie mit de keuze van et kedo in een duurdere klasse.

En is men in Gellemuudn dan warkelijk zo bange veur verlies van zetels? Is de duvel al lös ebreukn in tal van gekeuzn stemmn aofgeloopn jaor? Er gaon stemmn op dat er her en der estemd wörd op een wereldse peti-je, mar mag dat dan niet? Is dat zo verkeerd of is een Christelijke peti-je altied en allennig mar goed en hef een wereldse gien goeie idee-jn of gedachtn? Elke polletieke leider hef vaake wel een anleidink umme argens veur te gaon ok al is et niet mit een christelijke gedachte erachter. Alles over iene kamme skeern is wel makkelijk mar niet altied terecht. Wil niet zeggn dat ik teegn een Christelike peti-je bin, inteegndeel.

Mar begriept mi-j goed dat een niet of minder Christelijke inslag niet verkeerd hoeft te weezn.

En dan ok nog een workshop over de koopzundaagn. Want nogmaals: de jeugd is de toekomst en dus later in grote warskeinlijkheid de kooplustigstn. Ja, ie kunt de tiedn steeds meer opskoemn en dus ok de daagn dat een winkel oopn is mar op ien of aandere meniere zal een winkeljuffrouw zelf ok bodskoppn willn doen en dus ok weer een tied muttn opzuukn. Et is gewoon umme gedrei-jd bezig weezn en mekaare et lastig maakn. As de tiedn weer teruggedrei-jd zolln wördn zoas veurhien dan was et veur alleman handiger. De winkels sluutn deur de weeke umme zes uure, en dan ok de supermarktn in plaase van acht uure. Zaoterdags umme vief uure en klaor is et. Zundag is en blef de rustdag en wie dan gien boskoppn hef kunn haaln is dom aof: die gaot mar bi-j va en moe eetn. As dat een paar weekn zo angaot is iederiene weer ewend an disse doodgewone openingstied en ie zult zien dat er niks mis is mit et anholldn van normale winkelsluutingn. Gien enkele taalt nog naor winkeln op sundag.
Men denkt dat men ruumere tiedn mut emm mar wie zeg dat? Waorumme zol ik nou persee op sundag mien ankoopn muttn doen terwiel ik dat nooit ewend waare? Aj toch gewoon weet dat de winkels umme zes uure sluutn dan zörg ie toch dat aj binn die tied oen boskoppn hebt? En de winkeljuffrouw kon vrogger ok winkeln en kwam ok niet zonder de koffieboon tuus. Die werdn nao warktied snel ehaald op de route naor huus.

Et is een verkeerde meniere van denkn en dat valt mi-j wel vaker op: aj tied emm dan gebruk ie de tied verkeerd. Aj gien tied emm dan benut ie elke minuut. Aanders ezegd: ‘maak haost aj gien tied emm dan hei-j tied aj haost emm’!

En aj dus toch tied emm: er is een workshop over et verlies van Christelijke zetels in Gellemuudn op zaoterdag 24 november anstaonde.

Lambert.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | DINSDAG, 20.11.12
Onder welke steen heb jij geleefd Lambert, de laatste decennia??
Albert | Hasselt | DINSDAG, 20.11.12 | 13.19 UUR | Kwetsend of ongepast?
De Sgp jongere is vaak inderdaad iets anders ingesteld dan de doorsnee burger-jongere dat heb je knap verwoordt Lambert. Weet je wel dat je gelijk hebt!
De meeste stemmen in ZWL zijn immers SGP stemmen en waaronder een groeiend aantal SGP jeugd die ook gaan stemmen! Lambert bedankt voor je informatieve stukje over dit fenomeen oftewel observeerbare gebeurtenis.
Refo fan | Zwarte Water Land | DINSDAG, 20.11.12 | 12.30 UUR | Kwetsend of ongepast?
Vandaag:
25° | 10°
Meer weer...
Morgen:
27° | 10°advertentie
AGENDA
TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
advertentie
0.84325 s