Zaterdag 21.04.18 | 08.55 uur

Aflevering 303

Burgervader Bilder

In mien jeugdjaorn leek et of alle mensn gezag uut-oefendn. De skoele meester zat op een verhoogd beuntien en liet daordeur markn dat hi-j vaste meer te zeggn had. Ik mos letterlijk teegn hum opkiekn. Ik prakkezeerde er dan ok gien moment over umme mien mond lös te doen veur da-k iets zinngs wus te meldn. De dominee woonde in een groot huus, een pastorie genaamd. Een statig paand waor aj oe niet zolln muttn begeemn of er mos wel iets flink an de knikker weezn. Dan stund ie op de stoepe en zag menig dörps- of gemientelid wel daj daor stundn. Mit alle dörpsroddel helaas van dien! De dokter woonde in een een soortgelieks pand. Ok daor kwaam ie niet de dam op aj er niks te zuukn haddn. Enkelt in de wachtkamer, mar dat was dan varderop via een aandere ingaank. Zo an de veurdeure van het huus mocht ie oe niet begeemn. Zölfs niet veur kienderpostzegels, collecte hartstichtink of veur bellegien trekkn. Uut den boze!!

Ontzag, diep ontzag veur de mensn mit een bepaalde status. Ze werdn ok keurig bi-j de achternaame enuumt. Dokter die en die, dominee van …nog wat en meester zus en zo. Respect tot en met. Niks gien veurnaame kwam er an te passe, die wussn wi-j zölfs niet!
Teegnwoordig doen wi-j ‘effn flink normaal’. Of minister Rutte of onze Mark et nog veule skeelt wat normaal is, wi-j doet gewoon heel, heel persoonlijk.

Ds Ros of Pieter zol vanuut zien functie zeggen: “U hebt ons bij de (voor)naam genoemd”. Dr van Gijssel of Erik zol zol zeggn: : “zolaank et nog niet arger is dan dit, maj mi-j gewoon wel tutoyeern. En aanders nuum ie mi-j mar een kwakzalver”! En burgemeester Bilder of onz’ aller Eddy zol zeggn: “ik bin al zo vertrouwd en gewend hier mit de mensn en ok de meniere van leemn en gewoontes in disse Zwartewatersteedn, ik vien et ok wel best. Ik bin Eddy, ik kan mi-j haoste niet meer aanders veurstelln”.

Doe normaal, dan doe al gek genog! Et zal allemaolt wel, mar ik holle toch echt nog wel een beetien van fatsoen. Waardn en nörmn, weet ie nog?? Dat was toen ok al zoiets, een iniens uutgevindn mode woord. Wi-j hebt waardn en nörmn, gedraagt oe daor naor!

En nou is et wi-j hebt waardn en nörmn, ie nuumt mi-j mar bi-j de veurnaame mar aj oe niet weetn an te passn an mien waardn en nörmn dan kuj ‘oprottn’. En dat mag dan wel platsvloers! Niet netties van : wi-j verzuukt oe dan umme argens aanders oen bestaon op te bouwn, nee rot mar op!! Wegweezn, fut, eruut!

En blief ie hier wel, en ie komt bi-j leraar Tinus in de klasse, dan vermijdn wi-j gewoon bepaalde onderwarpn want Tinus hef de opdracht ekreegn zich an te passn. Zich te voegn in nörmn en waardn die wi-j in de ge-integreerde saamnlevink hebbn bedacht umme de boel bi-j mekaare te holln. Meester T. de Hond hef een gesnoerde mond. Er kump gien vuil woord over zien lippn, gien verkeerd woord, euh helemaolt gien woord. Meester T. de Hond holt de lippn stief op mekaare.

De jeugdjaorn mit de lessenaar veur meester de Hond in de klasse bint gewijzigd naor een biechtstoel veur meester Tinus en hang- en stao taofels veur de al te mondige jeugd. “Haj ons nog iets te zeggn Tinus, aanders hol ie mar oen bek en pleur ie op”! Over assertiviteit espreukn! Ik zwiege niet as et graf, ik bin klaor mit de jeugd. As ze mi-j van de fietse riedn, dan stao of lig ik niet in veur mien gedrag. Kom nou toch, doe toch ies normaal!!

Inderdaod, ik bin van de generatie die eleerd hef respect te hebbn veur de medemens. Ik bin van de generatie die niet Jan en alleman bi-j de veurnaame nuumt.

Mar as Eddy, ik bedoele netuurlijk burgemeester Bilder geliek hef, dan woonn wi-j hier nog steeds in een stukkien Zwartewaterlaand mit behoorlijke gemeenskaps-zin. Wi-j bint betrökkn en zien naor elkaare umme. Onze inwoners identificeern zich met hun karn mar wi-j slaon mekaare nog niet verrot en durvn ons mondtien gelukkig nog te ruurn. Miskien al wel ienig getutoyeer, mar varder kuj ons hier nog best emm.

Gelukkig …dat gef de burger weer moed! Daor teeknn wi-j dan veur en burgervader Bilder metiene ok weer veur zien 6 koomnde jaorn.

Lambert

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | VRIJDAG, 03.02.17
Vandaag:
25° | 10°
Meer weer...
Morgen:
27° | 10°advertentie
AGENDA
TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
advertentie
1.00752 s