Donderdag 26.04.18 | 12.27 uur

Aflevering 305

Twee keer stemmn!

Precies neegn uure!! Ik begun an mien column. En wanneer iederiene nou zo´n beetien uut-estemd is, kump bi-j mi-j de stemming er lekker in! Dat mag ok wel weer, want ik hebbe et een beetien laotn versloffn. Op mien meniere ha-k et nogal aordig drok.

Mar…ik priese mi-j weer biezunder gelukkig als Zwartewaterlander, want ik mogge mar liefst twee keer stemmn! Nou hier dan! Is dat mooi of is dat mooi? En dat liet ik mi-j dan ok gien twee keer zeggn: op naor de stembusse…

Een stemme umme Nederlaand nog wat op regel te holln en een stemme umme de Sluus nog wat karakteristiek te holln. Et is dan ok wel duudelijk op welke peti-je ik hebbe estemd want ien en aander holt verbaand mit mekaare. Stem ik op de Christn Unie of SGP dan stem ik ok gelieke op de ondergaank van de MULO.

Effn veur de duudelijkheid: de sloop betreft dus alle bi-j gebouwn en barakkn en dat soort rataplan. Dat mag van mi-j gerust metiene wel mit de grond gelieke emaakt wördn, daor hoef ik niet veur te stemmn. Want dat is mi-j een zooigien!! Et ziet er niet uut, iene grote verwaarloosde bende. Et staot er mar een beetien te staon, zölfs die jeugdsoos Esclusa mos eruut want et werd wat gevaorlijk en de boel zol toch plat gaon. Nou ik denke dat de darde jaorgaank van et Agnieten Collega op de ni-je locatie al in is egaon.

Mar de heern der gemienteraod hebbn nog steeds gien duudelijkheid en gien besluut eneumn! Wat een stellegien besluuteloze mankrachtn. Daor bint er wel meer van in disse gemiente mar daorover een aandere keer. Aj toch altied zolaank muttn overweegn en debatteern, eer er ies een concrete beslissink valt, dan kuj de boel wel opdoekn!

Inmiddels dus darde jaorgaank van et ni-je gebouw (an de rondweg) en de keuze veur et olde paand is inmiddels op-eloopn tot: of alles sloopn, of alles beholdn of deels sloopn en deels beholln. Net as mien stembiljet vandaage...een joekel van een blad mit tal van meugelijkheedn. Kreege dat kreng zölfs niet iens uut-evolln in mien te kleine pashokkien.

Ja, zegt er mar ies wat van. Een paand mit emotionele herinneringn, och…dat valt toch wel mit? Is men er warkelijk zo mit begaon? Dat is ok wel weer lichtelijk overdreemn. Miskien kump et umdat ik ok gien beste herinnern hebbe an mien skoele tied. Et was niet bepaald mien vakgebied.

Disse weeke in de ni-jsbode dus een burgerinitiatief. Een meugelijkheid umme nog een keer te moogn stemmn! Waor de gemienteraod mag kiezn uut drie keuzes maggn wi-j kiezn uut wel of niet sloopn. Dus een versimpelde versie van hun biezundere muujlijke keuze kwestie die al drie jaor gaanks is. Et is ja of nee! Net de belastingdienst: muui-jlijker kunn wi-j et niet maakn.

Mit een paar prachtige foto´s van vrogger er bi-j evoegd. Et hef netuurlijk totaal gien zin want zo is de warkelijkheid niet. Mar och…zo warkn wi-j in feite allemaole umme de boel te verdrei-jn en ienigszins an te passn in et straotien wat ons goed dunkt. Zölfs in Boer zoekt vrouw zegt men keihard teegn de anstaonde vriendin dat men een foto teegnswoordig toch zo mooi kan bewarkn daj er prachtig kunt uutzien. Et zal oe mar ezegd wördn!

Mar gien gedoe, Lambert is positief estemd en zal gelieke mar zien stem uutbrengn, want aanders kump er weer narigheid van. Niet iederiene kan soms uut een column concludeern wat er bedoeld wördt. Ik zölf ok niet namelijk!

Daor kump ie dan: gestemd op behold van et karakteristieke MULO gebouw. En de rest mag wat mi-j betreft gelieke in de kliko. En de rest is dus: alle politieke peti-jn, de barakkn, de bi-jgebouwn en gymzaal de Piek.

Et is rond de klokke van half elf, warskeinlijk zittn wi-j nou ok rond de Piek qua uutslag van de verkiezingn, dus as mörn de sloophamer richtink de Sluus gaot, dan weet ie wie er ewunn hef…

Laotn wi-j dus tot zovarre de stemming er nog mar effn inholln!

Lambert

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | DONDERDAG, 16.03.17
Vandaag:
17° | 6°
Meer weer...
Morgen:
16° | 7°


TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
advertentie
0.90077 s