Donderdag 26.04.18 | 12.27 uur

Aflevering 307

Zwartsluis Helpt

“Ja, hallo…hier mit Lambert. Ja, Lambert van Lub, inderdaod, die ja, daor spreekt u mit.” “Ja, et zit namelijk zo…ik heb wel wat hulp neudig. En nou zag ik die hulpdienst van jullie, dus toen dacht ik: ik belle gelieke mar effn. Ik kan wel wat hulp gebruukn”.

“Nou weet ik niet wat veur hulp ik allemaole kan kriegn mar ik heb toch wel minstens een man of twintig neudig veur mien karweigien. Ja, ik weet et, da’s veul evraogd mar daor bint jullie toch veur?”

“Wat zeg ie? Ik mut appen?? Mar dat kaank ja toch helemaole niet mit mien dikke knoestn van vingers? En al zol ik et kunn, dan kaank et nog niet want ik heb gien mobieltien waor ik op kan appen”. “Hoe ik dan nou belle?? Nou…euh mit een draogies tillefoon. Gewoon zo’n dink dat an de muure hangt bi-j ons in de keukn”.

“Ie kunt mi-j dan niet varder helpn? Nou, da’s nou ok wat, ik zit verleegn umme hulp en ik leeze net in de ‘drie watersteedn’ dat ik dan dit 06 nummer mut belln. En dat he-k nou net edaone.” “Ie weet et echt zeker dat ie mi-j niet varder kunt helpn ak niet een app-ien kan stuurn?”

“En as ik nou van die twintig man eigenlijk mar ientien hoefe die mi-j mut helpn, kan-t dan wel?” Nee? Ok niet?” Tja, dat is dan bar lastig op disse meniere veur mi-j.” “dan mut ik die advertentie mar as ‘niet’ beskouwn. Dan koom ik er bliekbar niet veur in anmarking.”

“Mar zol Hasselt of Gellemuudn ok niet zoks soortgelieks an hulp kunn biedn? Mar dan veur mensn mit een draogies tillefoon die gewoon deur de hoorn praotn en an de aandere kante et geluuud weer terugge heurn van de andere praoter??” “Nee?? Hun hebt dat nog niet? Hun loopt nog wat achter mit de modarne ontwikkelingn op et gebied van tillefonie? Oh…da’s te begriepn, daor kank wel wat inkoomn. Ik bin namelijk ok nog niet zo varre!”

“Maarre..ik begriepe dus goed dat ik gien hulp kan verwachtn? Ik wil verrotte graag wat hulp mar umda-k niet bi-j een groepien heure kan-t dus niet”. “Ja, ja, een whats-app groepien, dat ha-k ondertussn al begreepn”. Ja, da’s pech emm. Ja, dat is dan niet aanders.

“Mar nou nog ies wat…ak nou hulp zol willn bi-j een mobiele tillefoon, umme bi-jveurbeeld te leern hoe ik mut appn?” “Nee? Ok niet? Dan mut ik toch eerst een appien stuurn umme an te geemn wat mien hulpvraoge is? Ja…ik snappe oe wel mar begriepe oe niet! Hoe doe-k dat dan?” “Oh…daor gaon ie niet over, die vraoge kuj niet beantwoordn, dat mut ik ok via een appien doen. Ach so… ja…et wördt mi-j argens wel wat duudelijk, mar ik snappe et niet zo!”

“Eigenlijk vuul ik mi-j zo wel wat buutn esleutn, en ak behoefte had an een praotien of iemaand die wat mit mi-j of veur mi-j wol doen, mos ik jullie belln!” “Wat zeg u? De gemiente hef daor weer instanties veur? Die mi-j van die eenzame gevuulns aof kan helpn? Van die praotgroepn en hulpgroepn umme weer controle over mien denkpatroon te kriegn?”

“Mar wacht ies eemn…ik bin nog lange niet mesjogge!! Ik vraoge gewoon hulp umme zo’n twintig man achter mi-j te kriegn die mi-j miskien willn veurdraagn bi-j die burgervader Bilder. Ik wol nou eindelijk wel ies in anmarking koomn veur dat felbegeerde lintien mit 30 april of 27 april of 25 april en argens weet ik nou waor in april. Da’s eigenlijk alles. Ik mut gewoon een beetien an-emoedigd wördn! Gewoon wat fan’s kweekn, wat klandizie nou al die jaorn trouw columns skriemn. Allennig kump er niks van terechte, ik mut wat mensn achter de haand zien te kriegn die een goed woordtien veur mi-j doen”. “En nou wil ie mi-j naor ien of aandere melotige praotgroep stuurn umme mien harsens weer op regel zien te kriegn”.

“Nee, excuses aanvaard mevrouw, mar dat et mar effn duudelijk mag weezn!!” Mar, ik bin er inmiddels wel uut…ik hange mien draogies tillefoon weer op. Dan kan een aander mit een ge-appte hulpvraoge belln”.

“Mooi initiatief trouwns!” “Nee, da’s niet cynisch bedoeld, ik bedoele gewoon zoak et zegge…mooi initiatief”. Niks meer, niks minder… “Wat zeg u? of ik wat er wat meer ruchtbaarheid an wil geemn umme dit mooie initiatief onder et volk te kriegn. Of ik wat wil mithelpn?” “Ach ja…dat zal wel gaon dunkt mi-j. Wi-j bint er tenslotte veur umme mekaare te helpn in dit leemn, niet dan?” “En hoe had u dat dan in gedachtn ehad? Wat dunkt u dan da-k zol muttn emm??” “Ach, kiek dan…ik zal oe dan mar gelieke effn uut de droom helpn: dan mu-k toch kunn whats-appn en dat kank nie!!!

Lambert

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | VRIJDAG, 21.04.17
Vandaag:
17° | 6°
Meer weer...
Morgen:
16° | 7°


TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
advertentie
0.87761 s