Maandag 19.02.18 | 23.08 uur

Aflevering 313

Rotonde

Nou, ’t zal dan toch eindelijk ies gebeurn!! Hoe laank ik daor al wel niet op ewacht hebbe! Jaorn en jaorn gaot et nou al an, en elke keer denk ik: Lambert gao nou niet rond dit tiedstip die kaante op want ie komt er niet deur!! Teegn de klokke van naor huus gaon, koom ie er doodleuk niet over, langs of er naost, tussn of aj et zolln willn…zölfs in de barm. Ik heb al menige kraante kunn leezn ak een pogink wol waogn en geblokkeerd stunne deur een vrachtwaagn die brieduut gunk staon en de deurgaank versperde.

Mar nee, dan vergeet ik dat nog wel ies, en veur da-k et weete stao ik weer uurn en uurn te koekeloern umme over te kunn of aof te slaon. Tot mien grote, grote argernisse!! Een aofskuwelijker kruuspunt kaank zo ok niet bedenkn!!

Wi-j wordn dus op onze wenkn bediend, ok al is et wat an de late kaante. Duurt effn, mar dan kump et ok deur bi-j de heern dat et hoogneudig tied werd. Dat is toch altied zo verrekte jammer, dat mensn zo alderieuwigste laangzaam bint van actie. En nou is et ok nog mar aofwachtn of et zal gebeurn. Hebbe nog niet helemaole et idee dat et gauw van de grond kump. Et is mi-j nog net effenties te vaag en te vri-jbliemnd.

Die Petra kan dan wel van alles toezeggn mar al die haokn en oogn, al die kabelties en leidinkies maakn de start wat onoverzichtelijk. Mar dat is et kruuspunt ok, dus daor bink al wel an ewend.

Nuum et de anbestedingsfase. Da’s volgens mi-j een fase die niet duudelijk kan maakn wat men precies döt. Een soort van ‘wi-j doet mar wat, mar wat? tja, dat weetn wi-j zölf ok eigenlijk niet’. Een volksvermakeri-je op hoog niveau. Tied rekkeri-je…zoas een beetien rondties riedn op een rotonde zeg mar...

Mar er is ok nog meer ni-js!! Er kump ok nog een turbo rotonde veur de liefhebbers onder ons. Veur onze vlotte deur rieders. Lekker gaank holn en deur de bochtn jakkern umme tuus te koomn. Mit meerdere ri-j-strookn mut dat meugelijk weezn. Nou, bin zeer beni-jd! Ome lambert nemp de binnbocht wel. Liekt mi-j wel zo veilig. Bin nog zo et kruuspunt gewend mit zien slakke-gaank. Veur ik dat ooit weer ies op regel hebbe…

Die turbo-dinges is netuurlijk wel weer veur de Gellemuudigers want daor zit et geld. Dat mut allemaole weer veule beter veur elkaare weezn. Dus hoe varder richtink Gellemuudn hoe beter en vloei-jnder de rotondes in elkaare overloopn. Richtink de Sluus muttn muj et mar mit een simpeler rondtien doen. Beetien verskil mut er weezn. Da’s veur de toerist ok wel net zo handig! Die weetn gelieke hoe krom de weegn hier loopn in Zwartewaterlaand qua verholdingn.

En waorumme is dit alles? Ja, nou kump et…men is et erover iens dat het verkeer wat gescheidn mut wordn zodat et deurgaonde verkeer deur kan gaon. Krimmeneel daor bink al jaorn achter! En ja….dat kump de verkeersveiligheid ten goede. Nou da’s een hele gewaarwordink!!

Anno 2017 is men er dan toch uut-ekoomn dat dat geneuzel daor op et kruuspunt bi-j Zieleman een ellende is van niks. En daor bink dan weer heel arg bliede mit. Jaorn en jaorn te laate, mar as et mar kump zeg ik altied maar!

Gellemuudigers: wi-j reddn et niet meer veur de Biestemark van dit jaor, mar de toestroom zal er wel niet minder op weezn, dus vollnd jaor gaon wi-j mit zien alln op pad en baann wi-j ons een weg deur de veule weegn die ons naor de Gellemuudiger jaormarkt zulln leidn.

Mar nou die anneemer nog…wie nemp dit klussien op zich? Die is helaas nog in gien veldn of weegn te bekenn. Zeker de weg kwiet of kump de overweg niet over bi-j Zieleman. Of toch mar ies een vierkaante rotonde…dan blief ie er niet zo um henne drei-jn! Kom op, kom over de brugge…wie bi-j, wie is de gelukkige???

Lambert

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | VRIJDAG, 29.09.17
Dankjewel jij durft het te zeggen moeten meer mensen doen suuper
Dikken | Hasselt | ZONDAG, 01.10.17 | 15.22 UUR | Kwetsend of ongepast?
Vandaag:
4° | -2°
Meer weer...
Morgen:
4° | -2°advertentie
AGENDA

POLL

  • Gemeenten delen zorgen over aanvliegroute Airport Lelystad
 Terecht, het dossier is incompleet!
 Euh, wat is een vliegtuigbeweging?
 Hoe laag komen vliegtuigen over ons huis?
 'Uitbreiding Airport Lelystad vormt aantasting leefomgeving'

MEEST GELEZEN

TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
0.60899 s