Dinsdag 02.09.14 | 00.25 uur

Fractie blij met steun voor Overijssel

Europese steun voor werkloze bouwvakkers

De PvdA is enthousiast over de Europese steun voor werkloze bouwvakkers, bestemd voor Overijssel. De Europese Commissie is van plan om € 1,6 miljoen euro beschikbaar te stellen om honderden werkloze bouwvakkers in Gelderland en Overijssel aan een nieuwe baan te helpen. Dat geld komt uit het Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG).

LEES MEER... | 1 REACTIES : 1 | VRIJDAG, 18.07.14 | 13.09 UUR

PvdA wil jongeren met beperking helpen zelfstandig te reizen

Geen vervoer meer voor leerlingen op vso

Leerlingen van scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (vso) hebben vanaf 1 augustus 2014 niet meer automatisch recht op (een vergoeding voor) vervoer naar school. Alleen wanneer een leerling vanwege de verstandelijke, lichamelijke of zintuigelijke beperking niet zelfstandig met het openbaar vervoer kan reizen, kan leerlingenvervoer bij de gemeente Zwartewaterland aangevraagd worden.

LEES MEER... | 9 REACTIES : 9 | VRIJDAG, 04.07.14 | 12.00 UUR

VVD: ‘Voorkomen beter dan genezen’

Toestroom leerlingen is de druppel voor Zwartsluis

UPDATE Mogelijk wordt een binnenberm (druppel) aangelegd op de oversteekplaats bij de nieuwe middelbare school Agnieten College en het Buitenkwartier in Zwartsluis. Dat zei wethouder Arie Speksnijder donderdag naar aanleiding van de vraag van John Smits (VVD).

LEES MEER... | 4 REACTIES : 4 | DONDERDAG, 03.07.14 | 22.28 UUR

Inspreken op een onderwerp van de agenda?

Gemeenteraadsvergadering Zwartewaterland

Op 3 juli 2014, aanvang 19.30 uur, vindt er een openbare raadsvergadering plaats in het gemeentehuis te Hasselt. Als u bij de gemeenteraad wilt inspreken op een onderwerp van de agenda van de raadsvergadering of over een ander onderwerp dan kunt u dat van te voren aangeven.

LEES MEER... | DINSDAG, 01.07.14 | 00.00 UUR

Voetbalvelden zelf onderhouden, bibliotheken op de tocht!

'Onze financiële positie is volledig uitgehold'

Het college van Zwartewaterland heeft donderdagavond een sluitende meerjarenbegroting 2015-2018 gepresenteerd, maar het financiële evenwicht is zeer precair, waarschuwt het college. “Vanwege de dalende algemene uitkering als gevolg van rijksbezuinigingen, de vraaguitval naar woningen en bedrijventerreinen als gevolg van de economische crises en de forse toename van het uitkeringenbestand, is er fors bezuinigd en is onze financiële positie volledig uitgehold”, aldus het college.

LEES MEER... | 13 REACTIES : 13 | ZATERDAG, 21.06.14 | 11.01 UUR

Boltje neemt VVD voorzittershamer over

VVD-icoon Ter Wal neemt afscheid van bestuur

VVD-icoon Ter Wal (r) neemt afscheid van bestuur

VVD-icoon Ter Wal (r) neemt afscheid van bestuur© Simon Tol

Voorzitter van de VVD-fractie in de gemeente Zwartewaterland, de heer Paul ter Wal heeft afgelopen week tijdens de algemene ledenvergadering afscheid genomen van het bestuur van zijn fractie. Ter Wal was jarenlang voorzitter van de lokale liberalen, zelfs nadat hij verhuisde naar buurgemeente Zwolle.

LEES MEER... | ZATERDAG, 21.06.14 | 10.55 UUR

Sluitende begroting, maar zelfredzaamheid Zwartewaterland is nodig

GB: 'Stop met geld uitgeven aan MarketingOost'

Met de stemmen van collegepartijen ChristenUnie, SGP en CDA is donderdagavond de ‘programmabegroting 2014-2018’ door de gemeenteraad vastgesteld. In het akkoord wordt het financieel kader vastgesteld die aansluit bij het coalitieakkoord Samen Sterker van CDA, SGP en ChristenUnie. De oppositie stemde niet verrassend tegen de begroting.

LEES MEER... | 2 REACTIES : 2 | ZATERDAG, 21.06.14 | 10.03 UUR

Raad stemt in om woningmarkt impuls te geven

Potje starterslening in Zwartewaterland aangevuld

De gemeenteraad heeft donderdagavond ingestemd het budget voor startersleningen aan te vullen met 150.000 euro. De starterslening is sinds 2013 aan te vragen voor mensen die voor het eerst een woning kopen in de gemeente. Van het oorspronkelijke potje van 250.000 euro was nu nog maar 65.000 euro beschikbaar. "Niet voldoende om de woningmarkt een impuls te geven", aldus wethouder Gerrit Knol.

LEES MEER... | VRIJDAG, 20.06.14 | 08.33 UUR

Flink tekort ouderenhuisvesting in 2020

CDA vindt leegstand verzorgingshuizen onacceptabel

CDA-Statenlid Alida Renkema maakt zich zorgen om de leegstand van verzorgingshuizen en om het tekort aan ouderenhuisvesting in wijken en kernen in heel Overijssel. De conclusies in het, door het CDA aangevraagde, provinciale onderzoeksrapport ‘Extramuralisering en leegstand zorgvastgoed’ zijn onthutsend.

LEES MEER... | 4 REACTIES : 4 | DONDERDAG, 19.06.14 | 12.20 UUR

Inspreken op een onderwerp van de agenda?

Gemeenteraadsvergadering Zwartewaterland

Op 19 juni 2014, aanvang 19.30 uur, vindt er een openbare raadsvergadering plaats in het gemeentehuis te Hasselt. Als u bij de gemeenteraad wilt inspreken op een onderwerp van de agenda van de raadsvergadering of over een ander onderwerp dan kunt u dat van te voren aangeven.

LEES MEER... | WOENSDAG, 18.06.14 | 08.28 UUR

Fractie wil aanpassing en verruiming regeling

'Asbest eraf, zonnepanelen erop'

De CDA-Statenfractie wil een aanpassing van de huidige landelijke regeling Asbest eraf, zonnepanelen erop. In de commissievergadering heeft Statenlid Rob Engbers namens de CDA-Statenfractie hier bij GS om gevraagd.

LEES MEER... | WOENSDAG, 04.06.14 | 14.13 UUR

CU/SGP 'lokale' winnaar bij Europarlementsverkiezingen

Uitslag Europese verkiezingen 2014 bekend

De gemeente Zwartewaterland heeft maandag 26 mei jl. de lokale uitslag van het stemgedrag Zwartewaterland van de verkiezing van de leden van het Europees Parlement bekendgemaakt. Stemgerechtigde inwoners van onze gemeente kozen voor de samenwerkingsverband van de ChristenUnie en de SGP in het Europees Parlement.

LEES MEER... | MAANDAG, 26.05.14 | 09.45 UUR

Verkiezingen Europees Parlement 2014

Waar kunt u in Zwartewaterland stemmen?

Verkiezingen Europees Parlement 2014

Verkiezingen Europees Parlement 2014 © Z-RTV Fotografie | RDV

De verkiezing van de leden van het Europees Parlement wordt eens in de 5 jaar gehouden. Er bestaat binnen Europa geen uniforme verkiezingsprocedure voor het Europees Parlement. Ook de stemming vindt niet in alle lidstaten op dezelfde dag plaats. In Nederland wordt de verkiezing voor het Europees Parlement gehouden op donderdag 22 mei 2014.

LEES MEER... | DONDERDAG, 22.05.14 | 08.19 UUR

B&W: 'Voorbijrijden acceptabel verlies voor middenstanders'

VVD vraagt aandacht gevolgen omleidingen N331

VVD Zwartewaterland heeft donderdag 15 mei jl. vragen gesteld aan het college van B&W over de omleidingen van de N331. Fractievoorzitter John Smits vroeg het college om in overleg te treden met de provincie over de omleidingsborden in Zwolle en Lemmer. Tevens vroeg hij het college naar het bericht dat de omleiding zeker tot augustus zou duren.

LEES MEER... | 5 REACTIES : 5 | VRIJDAG, 16.05.14 | 17.05 UUR

Krachtig signaal nodig voor Kinderpardon

PvdA roept Bilder op om bezwaar aan te tekenen

De PvdA-fractie van Zwartewaterland roept burgemeester Bilder op om de bezwaarbrief te ondertekenen, waarin wordt opgeroepen om kinderen die onder toezicht van de gemeente staan, toch te laten vallen onder het Kinderpardon. Bij de uitvoering van het kinderpardon wordt strikt de hand gehouden aan de regel dat alleen kinderen in aanmerking komen die in ieder geval onder toezicht van de Rijksoverheid vielen.

LEES MEER... | 1 REACTIES : 1 | VRIJDAG, 16.05.14 | 08.18 UUR
Vandaag:
23° | 11°
Meer weer...
Morgen:
24° | 11°


LIVE SPORT
RBB - Sc Genemuiden 2-0
CSVC - DESZ 0-2
Willemsoord - Olympia'28 2-5
AGENDA
TEKSTADVERTENTIES
MOOI graphic studio
www.m-ooi.nl
MOOI bedenkt en ontwerpt voor u!
Jemako online bestellen!
www.jemako-shop.com
Jemako snel uit voorraad geleverd. Laat u verrassen door het gemak!
Luchtfoto's bestellen?
www.agriluchtfoto.nl
Rechtenvrije afbeeldingen, hoge resolutie. Professioneel en betaalbaar!