Vrijdag 06.05.16 | 14.18 uur


advertentie

Raad stelt vragen over storingen van brug in Zwartsluis

'We zijn echt niet gelukkig met deze stremmingen'

Raad stelt vragen over storingen van brug in Zwartsluis

Raad stelt vragen over storingen van brug in Zwartsluis© DKN | Robert Wessel Jansema

De storingen - vorige week was het weer raak - van de brug over het Meppelerdiep in Zwartsluis zijn veel mensen een doorn in het oog. Zo ook bij gemeenteraadslid Bosma (CDA), die er tijdens de laatste raadsvergadering aandacht voor vroeg. Zij is zich bewust van het feit dat de gemeente in deze geen opdrachtgevende of uitvoerende partij is, maar vroeg wethouder Speksnijder toch wat hij er tot nu toe aan heeft gedaan en wat hij nog denkt te ondernemen.

LEES MEER... | MAANDAG, 25.04.16 | 09.06 UUR


advertentie

Hasselter voorgedragen als opvolger Herman van der Stege

Wolbert Meijer (47) beoogd wethouder Heerde

Wolbert Meijer (47) beoogd wethouder Heerde

Wolbert Meijer (47) beoogd wethouder Heerde© DKN | RDV

De gemeenteraadsfractie van ChristenUnie-SGP draagt de heer Wolbert Meijer (47) voor als nieuwe wethouder voor de gemeente Heerde. Wolbert Meijer, woonachtig in Hasselt is ruim tien jaar wethouder van de gemeente Zwartewaterland geweest, waarvan een korte periode als waarnemend burgemeester.

LEES MEER... | 3 REACTIES : 3 | VRIJDAG, 22.04.16 | 16.39 UUR


advertentie

Raad stemt in met motie rond bezuiniging bibliotheken

'We gaan voor toekomstbestendige bieb in alle kernen'

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 21 april 2016 kwam de SGP, samen met de VVD, GemeenteBelangen, PvdA en ChristenUnie, met een motie gericht op de in de programmabegroting 2014-2017 opgenomen bezuiniging van 135.000 euro per jaar (vanaf 2017) voor de bibliotheken van Zwartewaterland. Deze bezuiniging lijkt niet voor honderd procent gerealiseerd te kunnen worden en dus wordt het college verzocht in september met een raadsvoorstel te komen voor het behoud van toekomstbestendige bibliotheken in de drie kernen, gerelateerd aan een maximaal, reŽel bezuinigingsbedrag. Na een aanpassing in de termijn stemden alle partijen, met uitzondering van het CDA, met deze motie in.

LEES MEER... | VRIJDAG, 22.04.16 | 11.29 UUR


advertentie

Agrarische sector sinds vorig jaar in onzekerheid over rechten

Kamerlid luistert bijeenkomst over fosfaatrechten op

Het ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber vindt de boodschap, dat krimp van de melkveehouderij nodig is om weer onder het fosfaatproductieplafond te komen een zure boodschap voor de Nederlandse melkveehouders. Dit zei het Kamerlid maandagavond 18 april 2016 tijdens een bijeenkomst in de Vreugdehoeve te Zwolle.

LEES MEER... | DINSDAG, 19.04.16 | 13.51 UUR


advertentie

Vestiging Hasselt hanteert douaneregels

ChristenUnie bezoekt Westerman Logistics Hasselt

ChristenUnie bezoekt Westerman Logistics Hasselt

ChristenUnie bezoekt Westerman Logistics Hasselt© Marc Ooms

Er komen elke week zoín 140 containers van over heel de wereld aan in Hasselt op het terrein van Westerman Logistics. Vandaar ook dat de douane ook te vinden is op het industrieterrein. De grens ligt dus niet ergens bij Lobith, maar is ook in Zwartewaterland te vinden. Op vrijdag 8 april heeft de ChristenUniefractie een werkbezoek gebracht aan Westerman Logistics.

LEES MEER... | MAANDAG, 11.04.16 | 07.39 UUR


advertentie

Eerste ambtstermijn burgemeester loopt op 14 januari 2017 af

Herbenoemingsprocedure Bilder officieel van start

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 17 maart 2016 is de verordening op de raadscommissie die de aanbeveling tot herbenoeming van de burgemeester voorbereidt unaniem vastgesteld. Daarmee kan de herbenoemingsprocedure van burgemeester Bilder - zijn eerste ambtstermijn loopt op 14 januari 2017 af - officieel worden opgestart. Volgens de geldende procedure moet de aanbeveling tot herbenoeming voor 1 september 2016 bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zijn ingediend.

LEES MEER... | 1 REACTIES : 1 | DONDERDAG, 17.03.16 | 23.14 UUR

Raad stemt in met twee gemeentelijke waarderingstekens

'Erepenning en jeugdlintje moeten wel uniek blijven'

Op donderdag 17 maart 2016 heeft de raad ingestemd met de instelling van twee gemeentelijke waarderingstekens: de gemeentelijke erepenning en het gemeentelijke jeugdlintje. Beide waarderingstekens vormen volgens het raadsvoorstel een passende manier om mensen in het zonnetje te zetten en mogelijk een stimulans om een steentje bij te dragen aan de lokale samenleving. PvdA, CU en SGP drongen erop aan dat deze waarderingstekens wel uniek moeten blijven.

LEES MEER... | DONDERDAG, 17.03.16 | 22.08 UUR


advertentie

SGP-actiedagen tijdens NLdoet 2016

Fractieleden SGP steken handen uit de mouwen

Industrieel Erfgoed, de kalkovens in Hasselt

Industrieel Erfgoed, de kalkovens in Hasselt© DKN | RDV

Op zaterdag 12 maart 2016 zal de SGP-fractie Zwartewaterland zich actief in gaan zetten tijdens de landelijk georganiseerde SGP-actiedagen. Dit in het kader van de, ook landelijk georganiseerde, vrijwilligersactie van NL-Doet (de grootste vrijwilligers actie van Nederland). Op deze dag zullen de fractieleden van de SGP Zwartewaterland de handen uit de mouwen gaan steken.

LEES MEER... | DONDERDAG, 03.03.16 | 14.01 UUR


advertentie

Partij voor de Dieren wil verduurzaming van de melkveehouderij

PvdD: Gangbare melkveehouderij 'failliet'

De melkveehouderij wentelt jaarlijks 2,5 tot 7,5 miljard euro af op de samenleving. Dit is de conclusie van onderzoeksbureau Quivertree, dat in opdracht van de Nicolaas G. Pierson Foundation onderzoek heeft gedaan naar de externe kosten van de productie van melk. De Overijsselse Statenfractie van de Partij voor de Dieren wil daarom dat de provincie Overijssel kiest voor een melkveehouderij zonder torenhoge externe kosten, beter dierenwelzijn en een beter inkomen voor de boer.

LEES MEER... | WOENSDAG, 02.03.16 | 13.11 UUR


advertentie

Fractievoorzitter Lia van Dijk: Het is onbegrijpelijk!

'Provincie vindt 800 wildaanrijdingen geen probleem'

Per jaar zijn er bijna 800 aanrijdingen met reewild in Overijssel met een materiŽle schade van ca. twee miljoen euro. 'Toch wil het provinciebestuur niet meewerken aan een eerder effectief gebleken maatregel die de Partij voor de Dieren het college heeft voorgelegd', zegt Lia van Dijk, fractievoorzitter namens de Partij voor de Dieren.

LEES MEER... | WOENSDAG, 17.02.16 | 23.06 UUR

Speciale 'woonavond' in Gebouw Linksaf Hasselt

PvdA-fractie wil woonwensen in kaart brengen

PvdA Zwartewaterland wil de woonwensen van huurders en kopers boven water krijgen. Daarvoor houdt de partij op 22 februari een avond waarbij de aanwezigen met elkaar in gesprek gaan over wonen in Zwartewaterland. ďWij hebben het gevoel dat gemeente en Wetland Wonen die behoeftes niet helemaal helder hebbenĒ, zegt fractievoorzitter Astrid Dijkstra.

LEES MEER... | WOENSDAG, 17.02.16 | 11.09 UUR

Uitvoering schuldhulpverlening naar PLANgroep

Schuldhulpverlening binnen eigen gemeente geregeld

Op verzoek van de heer Post (CDA) en mevrouw Dijkstra (PvdA) werd de brief 'Notitie schuldhulpverlening 2016' afgelopen donderdag als agendapunt in de raad besproken. In deze brief wordt aangegeven dat de uitvoering van de schuldhulpverlening binnen de gemeente Zwartewaterland in handen van PLANgroep komt te liggen. De afgelopen jaren werd dit door de gemeente Zwolle gedaan. "Wij vinden dit onderwerp te belangrijk om via de ingekomen stukken ter kennisgeving aan te nemen", toonde Post zijn betrokkenheid.

LEES MEER... | VRIJDAG, 12.02.16 | 09.56 UUR

Veranderingen en belemmeringen in de sector

CDA Overijssel goed in gesprek met boeren

De Overijsselse CDA Statenfractie organiseerde op 18 januari 2016 een drukbezochte bijeenkomst over de ontwikkelingen in de landbouw. Het CDA organiseerde de avond om samen met de boeren van Overijssel van gedachten te wisselen over veranderingen en belemmeringen in de sector. Tijdens de avond zijn er vele vragen ingediend waar de Statenfractie mee aan de slag kan. Ook aanwezig Tweede Kamerlid Jaco Geurts, heeft aangegeven met de gestelde vragen aan het werk te gaan.

LEES MEER... | DONDERDAG, 21.01.16 | 14.38 UUR

HenriŽtte van der Graaf-Huls en Roel Huls

CU Zwartewaterland huldigt twee bestuurders

HenriŽtte van der Graaf-Huls en Roel Huls

HenriŽtte van der Graaf-Huls en Roel Huls© R. Huls

Tijdens de ledenvergadering van de ChristenUnie Zwartewaterland in de Sluuspoort te Zwartsluis werden maandagavond 18 januari 2016 twee bestuurders in de bloemetjes gezet. HenriŽtte van der Graaf-Huls en Roel Huls zijn beide vele jaren actief geweest in de ChristenUnie.

LEES MEER... | WOENSDAG, 20.01.16 | 10.07 UUR

Gereformeerde Gemeente Genemuiden vraagt om parkeerplaatsen

PvdA tegen opoffering deel van kinderboerderij

Kinderboerderij De Taghof en Jachin en Boazkerk Genemuiden

Kinderboerderij De Taghof en Jachin en Boazkerk Genemuiden© Jannes van den Berg

UPDATE Donderdagavond 14 januari 2016 begon de eerste raadsvergadering van het nieuwe jaar met een korte discussie tussen met name de heer Eenkhoorn (PvdA) en wethouder Visserman die zelfs tot een schorsing leidde. De discussie betrof het verzoek van de Jachin en Boazkerk (Gereformeerde Gemeente Genemuiden) om een deel van Kinderboerderij De Taghof op te offeren voor parkeerplaatsen ten behoeve van de nabijgelegen kerk. Met reeds beschikbare parkeerplaatsen op loopafstand vond Eenkhoorn het overbodig om na de bouw van een nieuwe kerk en de nog aan te leggen parkeerplaatsen bij de ijsbaan opnieuw een hap uit de zogeheten groene wig te nemen.

LEES MEER... | 9 REACTIES : 9 | VRIJDAG, 15.01.16 | 09.39 UUR


advertentie

Vandaag:
22° | 11°
Meer weer...
Morgen:
25° | 10°advertentie
AGENDA
TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie

advertentie
advertentie