Dinsdag 01.09.15 | 16.35 uur

Door Ds. D. Heemskerk uit Ouderkerk aan den IJssel

Tijdrede SGP Zwartewaterland in Bethelkerk

Op woensdag 9 september 2015 zal er een tijdrede worden uitgesproken door Ds. D. Heemskerk van de Hersteld Hervormde Gemeente uit Ouderkerk aan den IJssel. In een tijdrede worden de huidige maatschappelijke omstandigheden vergeleken met een gedeelte uit de Bijbel. Veelal zijn het predikanten die de tijdrede uitspreken.

LEES MEER... | ZATERDAG, 08.08.15 | 09.32 UUR

Raad stelt besluit rond paracommercie en keten uit

SGP wil sluitingstijd Keet de Kolk vervroegen

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 2 juli 2015 bleken de paracommerciële instellingen in het algemeen en de keten in het bijzonder de gemoederen nog altijd bezig te houden. Besluiten rond de verordening paracommerciële instellingen en actualisatie van het ketenbeleid werden dan ook uitgesteld tot na het zomerreces.

LEES MEER... | 1 REACTIES : 1 | VRIJDAG, 03.07.15 | 10.51 UUR

Gemeenteraad stelt Kadernota 2016-2019 vast

Fulltime college voor financieel gezonde gemeente

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 2 juli 2015 stond de tweede ronde van de algemene beschouwingen op de Kadernota 2016-2019 op de agenda. Een nota die bepalend is voor de later dit jaar vast te stellen begroting 2016-2019. Inzet blijft een financieel gezonde gemeente, daar waren alle fracties het - net als tijdens de eerste ronde - wel over eens. De Kadernota 2016-2019 werd dan ook vastgesteld, al bleef de oppositie op enkele punten kritisch.

LEES MEER... | DONDERDAG, 02.07.15 | 23.09 UUR

Meerderheid Provinciale Staten eensgezind

'Geen leeftijdsdiscriminatie bij subsidieaanvragen!'

Op korte termijn kunnen ook 75-plussers gebruik maken van de duurzaamheidsleningen van de provincie Overijssel. Dat hebben Provinciale Staten besloten door een motie van PvdA en 50plus aan te nemen. De twee partijen ondernamen actie nadat een hoogbejaard echtpaar bij de PvdA aanklopte, omdat een aanvraag voor subsidie voor zonnepanelen vanwege hun leeftijd werd afgewezen.

LEES MEER... | DONDERDAG, 02.07.15 | 08.28 UUR

Stieneke van der Graaf (30) wint bokaal

Klare Taal Bokaal voor oud-inwoonster Zwartsluis

Stieneke van der Graaf (30), fractievoorzitter van de ChristenUnie Statenfractie in Groningen heeft de Klare Taal Bokaal gewonnen. Volgens de jury, die bestaat uit jongeren, was zij de meest begrijpelijke politicus tijdens de algemene beschouwingen in de Groningse Staten. Haar betoog blonk uit in helderheid, het uitleggen van moeilijke woorden en contact maken met het publiek.

LEES MEER... | MAANDAG, 29.06.15 | 06.11 UUR

Driedaagse zomercursus 'Politiek Actief'

Wat doet gemeente Zwartewaterland voor mij?

Vraagt u zich wel eens af hoe de beslissingen worden genomen in de gemeenteraad? Denkt u wel eens dat dat beter zou kunnen? Of wilt u iets voor elkaar krijgen bij de gemeente, maar weet u niet hoe? Volg dan de gratis cursus 'Politiek Actief'.

LEES MEER... | WOENSDAG, 24.06.15 | 13.24 UUR

Kadernota: financieel gezonde gemeente blijft hoogste prioriteit

Is dit college capabel genoeg om de klus te klaren?

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 18 juni 2015 gaven de zes fracties hun algemene beschouwingen op de Kadernota 2016-2019. Een kader dat bepalend is voor de later dit jaar vast te stellen begroting 2016-2019. Hoogste prioriteit blijft het structureel financieel gezond worden van de gemeente Zwartewaterland. Dat betekent dat de reeds in de begroting opgenomen bezuinigingen onverkort moeten worden gerealiseerd en dat ambities uitsluitend binnen de daarvoor beschikbare budgetten kunnen worden vormgegeven.

LEES MEER... | 2 REACTIES : 2 | VRIJDAG, 19.06.15 | 15.24 UUR

Oplossing bezuiniging twee ton lijkt dichtbij

Ook gemeente gaat voor behoud van drie zwembaden

Op donderdag 18 juni 2015 stond de raad kort stil bij de toekomst van de drie zwembaden in de gemeente Zwartewaterland. Nog altijd zijn de gemeente en Stichting Zwembaden Zwartewaterland in gesprek over de te realiseren bezuiniging van 200.000 euro. "Ook ons streven is de drie zwembaden conform de exploitatieovereenkomst open te houden", drukte wethouder Visserman de raad op het hart.

LEES MEER... | 1 REACTIES : 1 | VRIJDAG, 19.06.15 | 00.14 UUR

Budget startersleningen heeft bodem bereikt

SGP-fractie trekt aan de bel voor meer budget

Eind vorige maand heeft de gemeente Zwartewaterland bekendgemaakt dat het vastgestelde budget voor de zogenoemde starterslening is verbruikt. Volgens fractielid S. Heetebrij wil de SGP zich hier niet zonder slag of stoot bij neerleggen.

Gerelateerde artikelen:

LEES MEER... | DINSDAG, 09.06.15 | 08.57 UUR

Raad stemt in met Jaarverantwoording 2014

Last minute afwaardering gronden verbaast iedereen!

Nadat vorige week bekend werd dat de Jaarrekening 2014 een negatief resultaat van ruim twee miljoen euro laat zien, stemde de gemeenteraad op donderdag 4 juni 2015 unaniem in met de Jaarverantwoording die hiervoor op tafel lag. Wel was de raad verbaasd over het feit dat het college op het laatste moment door de accountant werd overvallen met de eis de eigen gronden met vier miljoen euro af te waarderen, waardoor het aanvankelijk positieve resultaat van circa twee miljoen als sneeuw voor de zon verdween.

LEES MEER... | 6 REACTIES : 6 | DONDERDAG, 04.06.15 | 22.23 UUR

'Zwartewaterland hecht veel belang aan vrijwilligerswerk'

CDA-fractie dient initiatiefvoorstel Jeugdlintje in

De CDA-fractie van Zwartewaterland heeft een initiatiefvoorstel ingediend voor het instellen van een zogenaamd Jongerenwaarderingsteken. Het CDA vindt het wenselijk dat jongeren uit Zwartewaterland positief in het nieuws komen. Met het uitreiken van een waarderingsteken wordt de jeugd gestimuleerd om zich actief in te zetten voor de maatschappij en de medemens.

LEES MEER... | VRIJDAG, 29.05.15 | 13.24 UUR

Jaarrekening naar gemeenteraad

Fors negatief jaarresultaat voor Zwartewaterland

Het college van burgemeester en wethouders slaagde erin een positief saldo van circa twee miljoen euro te realiseren op de uitvoering van reguliere begrotingstaken. Toch is het begrotingsjaar afgesloten met een negatief resultaat van ruim twee miljoen euro, omdat voor het grondbedrijf vier miljoen euro aan voorzieningen werd getroffen.

LEES MEER... | 1 REACTIES : 1 | WOENSDAG, 27.05.15 | 08.27 UUR

Officiële bekendmaking Kiesraad op 28 mei 2015

Uitslagen Eerste Kamerverkiezingen in Overijssel

De zevenenveertig Overijsselse Statenleden brachten dinsdagmiddag hun stem uit voor de leden van de Eerste Kamer der Staten Generaal. Alle stemmen werden geldig bevonden en er zijn geen blanco stemmen uitgebracht.

LEES MEER... | WOENSDAG, 27.05.15 | 08.22 UUR

Vaststelling bestemmingsplan Bedrijventerreinen Zwartewaterland

Gemeenteraadsvergadering Zwartewaterland

Donderdag 21 mei 2015, aanvang 19.30 uur, vindt er een openbare raadsvergadering plaats in het gemeentehuis te Hasselt. Als u bij de gemeenteraad wilt inspreken op een onderwerp van de agenda van de raadsvergadering of over een ander onderwerp dan kunt u dat van te voren aangeven.

LEES MEER... | DINSDAG, 19.05.15 | 12.00 UUR

Coalitieakkoord 'Water in de samenleving'

Benoeming dagelijks bestuur WSG van korte duur

De fracties Water Natuurlijk, CDA, VVD en Bedrijfsgebouwd van het Waterschap Groot Salland hebben hun coalitieakkoord ‘Water in de samenleving’ aangeboden aan het algemeen bestuur. In de vergadering van woensdag 13 mei staat onder andere de benoeming van het nieuwe dagelijks bestuur op de agenda.

LEES MEER... | WOENSDAG, 06.05.15 | 08.33 UUR
Vandaag:
19° | 12°
Meer weer...
Morgen:
20° | 12°


AGENDA
TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Garagebox huren aan De Schuttevaerlaan Zwartsluis?
www.tweedehands.net
€ 62,50 per maand. Interesse? Bel Paul de Weerdt, 06 141 95 350