Dinsdag 26.09.17 | 18.40 uur


advertentie

Bestemmingsplan uitbreiding bedrijventerrein Zwartewater

Tapijtfabrikant Condor kan uitbreiden in Hasselt

Op donderdag 21 september 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met het nieuwe bestemmingsplan dat uitbreiding van het bedrijventerrein Zwartewater in Hasselt ten behoeve van de tapijtindustrie mogelijk maakt. Hiermee is voor Condor Group de weg vrij om aan de Randweg in Hasselt de productiecapaciteit verder uit te breiden. "Wij zijn bijzonder content met dit plan", verwoordde de heer Van den Berg (SGP) de mening van de voltallige raad. "Onze complimenten voor de snelheid waarmee dit kwalitatieve plan met een positieve impuls voor onze economie tot stand is gekomen."

LEES MEER... | DONDERDAG, 21.09.17 | 21.59 UUR


advertentie

Uitbreiding bedrijventerrein Zwartewater op de agenda

Gemeenteraadsvergadering Zwartewaterland

Donderdag 21 september 2017, aanvang 19.30 uur, vindt er een openbare raadsvergadering plaats in het gemeentehuis te Hasselt. Als u bij de gemeenteraad wilt inspreken op een onderwerp van de agenda of over een ander onderwerp dan kunt u dat van te voren aangeven.

LEES MEER... | VRIJDAG, 15.09.17 | 11.13 UUR


advertentie

Onderwijs, zorg, duurzaamheid en wonen

PvdA vraagt om input voor verkiezingsprogramma

"Politieke partijen krijgen vaak het verwijt dat zij alleen tijdens verkiezingstijd geďnteresseerd zijn in wat de inwoners vinden. Dat geldt zeker niet voor de PvdA Zwartewaterland", aldus de Zwartewaterlandse PvdA-fractie in een persbericht.

LEES MEER... | WOENSDAG, 13.09.17 | 12.09 UUR


advertentie

Belangstellenden welkom in Sluuspoort Zwartsluis

Inloopavond over verkeersveiligheid Zwartewaterland

CDA Zwartewaterland organiseert op maandag 18 september 2017 een inloopavond verkeersveiligheid in Zwartewaterland. De fractie nodigt alle inwoners uit om in gesprek te gaan met fractie en wethouder over onveilige verkeerspunten en de mogelijke oplossingen hiervoor.

LEES MEER... | DONDERDAG, 07.09.17 | 08.59 UUR


advertentie

Bosma: 'Opname in verkiezingsprogramma 2018'

CDA wil onveilige verkeerspunten in kaart brengen

CDA Zwartewaterland wil de gevaarlijke oversteekpunten in de schoolthuisroute vastleggen voor Genemuiden, Zwartsluis, Hasselt en de kleine kernen. De fractie roept inwoners op om deze punten met hen te delen. Nu de scholen weer zijn begonnen, is het volgens fractievoorzitter Margreet Bosma goed om te kijken hoe de verkeersveiligheid vergroot kan worden. "Want ieder kind heeft recht om veilig naar school te kunnen", aldus Bosma.

LEES MEER... | 2 REACTIES : 2 | MAANDAG, 04.09.17 | 18.09 UUR


advertentie

De relatie tussen christelijk-sociaal en economisch denken

Eddy van Hijum naar Hannie van Leeuwen-lezing

De tweede Hannie van Leeuwen-lezing wordt vrijdagavond 8 september 2017 gegeven door CDA’er Eddy van Hijum. In Zwolle zal de christendemocratische gedeputeerde en oud-Kamerlid spreken over de relatie tussen christelijk-sociaal en economisch denken.

LEES MEER... | MAANDAG, 04.09.17 | 13.00 UUR


advertentie

Fracties vragen GS om concreet plan

CU en CDA willen aanpak ondermijnende criminaliteit

Jan Westert (ChristenUnie) en Jeroen Piksen(CDA) willen dat de provincie komt met een programma Veiligheid tegen ondermijnende criminaliteit. Er is behoefte aan een stevige samenwerking tegen ondermijning van het openbaar bestuur. Zij willen dat het college van gedeputeerde staten met een voorstel komt om ondermijning aan te pakken. Een georganiseerde regionale overheid is nodig om de georganiseerde criminaliteit te bestrijden. ChristenUnie en CDA dienen woensdag bij de vergadering van Provinciale Staten daartoe een motie in, die ook door VVD en D66 wordt gesteund.

LEES MEER... | WOENSDAG, 19.07.17 | 11.05 UUR


advertentie

Raad stemt in met aangepaste Kadernota 2018-2021

Bezuiniging op voetbalvelden deels teruggedraaid

Sportpark De Wetering in Genemuiden

Sportpark De Wetering in Genemuiden© Agriluchtfoto

Nadat alle fracties vorige week in hun Algemene Beschouwingen hebben gereageerd op de Kadernota 2018-2021 (de hoofdlijnen waarbinnen het college in het najaar de begroting voor 2018-2021 opstelt, red.) stond deze tijdens de raadsvergadering van donderdag 6 juli 2017 voor de tweede termijn op de agenda. In deze tweede termijn werd het college met een motie opgeroepen het onderhoudsniveau van fietspaden en voetpaden te verhogen en werd met een amendement voorgesteld de bezuiniging op het onderhoud van voetbalvelden deels terug te draaien. Beide werden aangenomen, waarna de Kadernota 2018-2021 met algemene stemmen werd aangenomen.

LEES MEER... | DONDERDAG, 06.07.17 | 22.00 UUR


advertentie

'Laat Zwartsluis zelf bepalen welk evenement past bij het dorp!'

PvdA wil grotere rol inwoners bij leefbaarheid

De PvdA-fractie in Zwartewaterland wil de leefbaarheid in de kernen vergroten in samenwerking met de burgers. "Wij zijn er voorstander van dat er een budget per kern komt. De inwoners van die kern zelf kunnen dan bepalen en betalen wat zij de moeite waard vinden. Geen ingewikkelde procedures meer via het gemeentehuis, maar burgerinitiatieven die door de burgers zelf worden gekozen", aldus fractievoorzitter Astrid Dijkstra.

LEES MEER... | 1 REACTIES : 1 | VRIJDAG, 30.06.17 | 11.02 UUR


advertentie

Oppositie kritisch over gang van zaken in de raad

'Gemeente heeft huishoudboekje weer goed op orde'

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 29 juni 2017 gaven de zes fracties hun Algemene Beschouwingen op de Kadernota 2018-2021, de hoofdlijnen waarbinnen in het najaar de sluitende Programmabegroting 2018-2021 wordt opgesteld. In deze nota zegt het college goed geslaagd te zijn in het realiseren van een structureel gezonde financiële huishouding. Er is weer financiële ruimte voor cultuur, monumenten en duurzaamheid. En het riooltarief kan met 30 euro worden verlaagd van 385 naar 355 euro.

LEES MEER... | VRIJDAG, 30.06.17 | 09.55 UUR

Raad oneens over te realiseren bezuinigingen

Hoe moet het nu verder met onderhoud sportvelden?

Aan het begin van de raadsvergadering van donderdag 29 juni 2017 liet de heer Van Lente, voorzitter van Sportclub Genemuiden, mede namens DESZ en Olympia'28 weten zich niet te kunnen vinden in het Voorstel bezuinigingen onderhoud sportparken. In dit voorstel mag dan afgezien worden van de oorspronkelijk vastgestelde bezuiniging van 138.000 euro, de besparing van 30.000 euro en extra bijdrage van 45.000 euro is voor de drie sportverenigingen niet (volledig) op te brengen. Om wel heel verschillende redenen bleken ook de SGP, PvdA, VVD en Gemeentebelangen tegen, waardoor het voorstel van tafel ging en de bezuiniging van 138.000 euro weer van kracht werd. Maar hoe moet het nu verder met het onderhoud van de sportvelden?

LEES MEER... | 4 REACTIES : 4 | DONDERDAG, 29.06.17 | 23.32 UUR

College en raad blij met jaarrekening 2016

Positief resultaat van 5,2 miljoen geeft prettig gevoel

Op donderdag 29 juni 2017 stond de jaarrekening 2016 op de agenda van de raadsvergadering. Een jaarrekening dat een positief resultaat van 5,2 miljoen euro laat zien, met een in de begroting en het meerjarenperspectief te verwerken structureel positief effect van 96.000 euro. “Deze jaarrekening geeft een prettig gevoel, maar wij zijn er nog niet”, stelde de heer Ooms (ChristenUnie) . “Met meer vet op de botten hebben wij mooie doelen gerealiseerd, maar wij mogen nog wel wat kilootjes aankomen. En dus roepen wij het college op de scherpte niet te verliezen.”

LEES MEER... | DONDERDAG, 29.06.17 | 22.20 UUR

Raad wil gelijkheid voor alle inwoners van Zwartewaterland

Geen legeskosten voor zonnepanelen op monumenten

Op de agenda van de raadsvergadering van donderdag 22 juni 2017 stond ook een brief, waarin het college de mogelijkheden uiteenzette om de legesheffing voor het plaatsen van zonnepanelen op monumenten binnen het beschermde Stads- en Dorpsgezicht 'Hasselt Binnen de Veste' te compenseren. Er werden twee mogelijkheden aangedragen: het opnemen van een vrijstellingsbepaling in de legesverordening en het verlenen van subsidie ter hoogte van de legeskosten, waarbij werd meegegeven dat de eerste mogelijkheid het meest eenvoudig en snel uitvoerbaar en dus praktisch om te kiezen was. De raad volgde deze lijn unaniem.

LEES MEER... | 1 REACTIES : 1 | VRIJDAG, 23.06.17 | 11.20 UUR

Raad blijft het oneens over wijze van financiering

Zwartsluis krijgt direct na de zomer nieuw marktplein

Op donderdag 22 juni 2017 heeft de raad ingestemd met het raadsvoorstel 'Ontwerp inrichting Marktplan'. Dit voorstel toont een ontwerp van een eenduidig en rustig plein in het winkelcentrum van Zwartsluis. Een plein met zesenvijftig parkeerplaatsen van gebakken stenen, omlijst met hagen, voorzien van enkele leilindes en een aangepaste uitrit richting de Stationsweg. Inhoudelijk bleken alle fracties achter het ontwerp te staan. De voorgestelde wijze van financiering bracht VVD en PvdA echter tot een amendement, maar zij vonden geen steun bij de andere fracties. Na enige discussie werd toch unaniem groen licht gegeven aan de realisatie van het ontwerp, waarbij VVD en PvdA de kanttekening plaatsten niet in te stemmen met, hoe kan het ook anders, de wijze financiering.

LEES MEER... | DONDERDAG, 22.06.17 | 22.34 UUR

Aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen 2018

PvdA-fractie in Zwartewaterland zoekt kandidaten

De PvdA doet mee als zelfstandige lijst aan de gemeenteraadsverkiezingen 2018. In haar ledenvergadering van 31 mei 2017 heeft de PvdA Zwartewaterland dit belangrijke besluit genomen. In de afgelopen maanden heeft een commissie vanuit de PvdA Zwartewaterland op verzoek van de ledenvergadering onderzocht of er in Zwartewaterland mogelijkheden zijn om met een bredere basis deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Dit bleek niet mogelijk.

Gerelateerde artikelen:

LEES MEER... | WOENSDAG, 07.06.17 | 11.00 UUR


advertentie

Vandaag:
17° | 8°
Meer weer...
Morgen:
19° | 6°


AGENDA
TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie