Maandag 27.02.17 | 16.23 uur


advertentie

Hernieuwbare energie die past bij ambitie van Overijssel'

CDA: Energie uit rioolwater biedt kansen

Het CDA wil meer weten over de techniek die het mogelijk maakt energie te winnen uit rioolwater. Het lijkt zelfs mogelijk te zijn om ook fosfaat terug te winnen in dit proces. 'Een mooie extra optie van hernieuwbare energie die past in de nieuwe energie ambitie van Overijssel', vertelt woordvoerder Bouwien Rutten die door een aantal boeren werd getipt over de techniek. Momenteel wordt deze manier van energiewinning al succesvol toegepast in Brabant.

LEES MEER... | 1 REACTIES : 1 | DINSDAG, 21.02.17 | 14.08 UUR


advertentie

Belangstellenden welkom in Zwartsluis

Bilder gastspreker bij ledenvergadering CDA

Op maandag 27 februari 2017 is burgemeester Bilder als gastspreker aanwezig bij CDA Zwartewaterland. Onderwerpen waar Bilder over zal spreken zijn onder andere de ontwikkelingen van en in de gemeente Zwartewaterland, de verruwing in de samenleving en het antwoord van een christen daarop en de kracht van regionale samenwerking.

LEES MEER... | WOENSDAG, 15.02.17 | 14.23 UUR


advertentie

Asielzoekers worden gewezen op solidariteit

Kabinet: meer aandacht voor kernwaarden in onze samenleving

De grote meerderheid van de Nederlandse samenleving staat achter een democratische samenleving met gelijkheid, vrijheid en mensenrechten als belangrijkste waarden. Maar er lijkt wel steeds meer sprake van wantrouwen, angst en heftige discussies over waar de grenzen van die vrijheid liggen en wat gelijkheid precies inhoudt. Een vrije rechtstaat vraagt om voortdurend onderhoud en betrokkenheid en verantwoordelijkheid van iedereen. Daarom komt er meer aandacht voor democratische vaardigheden, burgerschap en emancipatie in het onderwijscurriculum. Dat schrijven de ministers Plasterk (BZK) en Asscher (SZW) in een brief aan de Tweede Kamer.

LEES MEER... | DINSDAG, 14.02.17 | 11.48 UUR


advertentie

Beleid voor MKB en familiebedrijven

'Overijssels MKB beleid naar Den Haag'

'Overijssels MKB beleid naar Den Haag'

'Overijssels MKB beleid naar Den Haag'© Kim Verweij

Onder de noemer 'de wijsheid uit het Oosten' bood CDA kandidaat-Kamerlid Hilde Palland vrijdagavond 10 februari 2017 aan CDA lijsttrekker Sybrand Buma een pamflet aan voor MKB beleid. Dit gebeurde bij een grote campagnemanifestatie van het CDA met de regionale kandidaten op het Deltion College in Zwolle.

LEES MEER... | ZATERDAG, 11.02.17 | 08.08 UUR

Stevige kritiek op proces herontwikkeling Agnietenterrein

'Besluit tot sloop van voormalige Mulo is aan de raad'

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 9 februari 2017 klonk stevige kritiek op de weg die het college bewandelt in zake de herontwikkeling van het voormalige Agnietenterrein in Zwartsluis. Kern van de kritiek is het feit dat het college zich onvoldoende houdt aan een toezegging om de raad tussentijds te informeren, zodat de raad de mogelijkheid heeft om bij te sturen. Uit een raadsbrief van 10 januari 2017 blijkt echter dat het college zelfstandig heeft besloten tot volledige sloop van de voormalige Mulo over te gaan. "Deze brief bewijst dat het college niet naar ons luistert", zei mevrouw Dijkstra (PvdA).

LEES MEER... | VRIJDAG, 10.02.17 | 16.07 UUR


advertentie

Nieuw bestemmingplan voormalig Tuincentrum Genemuiden

Raad content met mooi plan, maar hekelt 'steenpuist'

Op donderdag 9 februari 2017 heeft de gemeenteraad het nieuwe bestemmingsplan voor de Greenteweg 3-5 in Genemuiden vastgesteld. Dat stelt de eigenaar van het voormalig Tuincentrum Genemuiden in de gelegenheid om op de plek van de kassen een nieuwe woning te bouwen. De raad bleek zeer content met de landschappelijke inpassing van het erf. "Er is een mooi doorzicht vanaf de dijk naar het open weidelandschap gecreŽerd", zei de heer Selles (CDA). "Helaas ontbreekt die ruimtelijke kwaliteit aan de zuidzijde van het perceel."

LEES MEER... | DONDERDAG, 09.02.17 | 22.31 UUR


advertentie

Belangstellenden welkom!

Regiobijeenkomst CDA in De Koperen Hoogte

Een van de belangrijkste themaís voor de komende Tweede Kamerverkiezingen is de zorg. Veel kiezers laten de keuze in het stemhokje mede bepalen door dit onderwerp. Op 20 februari 2017 zal er in ĎDe Koperen Hoogteí een grote bijeenkomst worden gehouden, waar de zorg het thema is. Een tiental forumleden zullen in gesprek gaan met de inwoners uit de regio Zwolle.

LEES MEER... | DONDERDAG, 09.02.17 | 09.08 UUR


advertentie

Raad verzoekt college om nazorg voor betrokken partijen

Nog altijd reuring rond afgeblazen escaperoom

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 15 december 2016 werd nog maar eens duidelijk dat het langdurige proces rond de inmiddels afgeblazen escaperoom in de kerktoren van Hasselt alleen maar verliezers kent. Al eerder was de gang van zaken voor de heer Buit (CDA) aanleiding om zijn gestelde vragen en bijbehorende antwoorden van het college formeel op de agenda te zetten. "Ik ben benieuwd welke lering het college heeft getrokken", zei Buit. "En welke stappen er worden gezet om alle betrokken partijen weer bij elkaar te brengen."

LEES MEER... | VRIJDAG, 16.12.16 | 13.07 UUR


advertentie

Raad daagt college uit met goed dekkingsplan te komen

Opnieuw geen besluit over Marktplan Zwartsluis

Op donderdag 15 december 2016 heeft de raad opnieuw geen besluit genomen over de inrichting van het plein tussen de Schoolstraat, Baanstraat en Molenstraat in het (winkel)centrum van Zwartsluis. Al tijdens de vorige raadsvergadering bleken alle fracties tevreden over het ontwerp als weergegeven in het Marktplan Zwartsluis, de financiering was het grote struikelblok. "Maar het voorstel voor de financiering is niet veranderd", merkte de heer Huisbrink (SGP) op. "En dus hebben wij nog steeds dezelfde bezwaren."

LEES MEER... | DONDERDAG, 15.12.16 | 23.33 UUR

Raad wijzigt tarieventabel afvalstoffenheffing 2017

Tien euro voordeel voor inwoners Zwartewaterland

Op donderdag 15 december 2016 heeft de raad de tarieventabel behorende bij de afvalstoffenheffing 2017 zo gewijzigd, dat de inwoners van Zwartewaterland direct voordeel hebben van de onlangs vastgestelde tariefsverlaging van de ROVA. Daarmee komt het tarief voor vastrecht komend jaar op 129 euro, wat tien euro minder is dan het huidige tarief.

LEES MEER... | DONDERDAG, 15.12.16 | 22.03 UUR

Raad stelt gemeentelijke belastingen en heffingen 2017 vast

Geen lastenverzwaring voor inwoners Zwartewaterland

Op donderdag 1 december 2016 heeft de raad de gemeentelijke belastingen en heffingen voor 2017 vastgesteld. Hiermee is vast komen te staan, dat er komend jaar geen sprake is van verdere lastenverzwaring voor de inwoners van Zwartewaterland. Sterker nog, het vaste tarief voor afvalstoffenheffing gaat in totaal met tien euro omlaag. In een amendement riepen PvdA en VVD de raad op de leges voor de gehandicaptenparkeerkaart te verlagen, maar daar kregen ze de handen niet voor op elkaar.

LEES MEER... | VRIJDAG, 02.12.16 | 14.11 UUR

Nog geen besluit over ontwerp inrichting Marktplan Zwartsluis

Raad blij met ontwerp, maar wat gaat het kosten?

De gemeenteraad heeft op donderdag 1 december 2016 nog geen besluit willen nemen over het ontwerp voor de inrichting van het plein tussen de Schoolstraat, Baanstraat en Molenstraat in het (winkel)centrum van Zwartsluis. Met het ontwerp als weergegeven in het Marktplan Zwartsluis bleken alle fracties tevreden. Over de voorgestelde financiering waren ze echter niet te spreken.

LEES MEER... | DONDERDAG, 01.12.16 | 23.45 UUR

ChristenUnie stelt kandidatenlijst vast

Oud-inwoonster Zwartsluis op CU-kandidatenlijst

ChristenUnie stelt kandidatenlijst vast

ChristenUnie stelt kandidatenlijst vast© R. Huls

De ChristenUnie heeft zaterdag 26 november 2016 op het congres in Nijkerk de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen definitief vastgesteld. De aandacht in het ochtendprogramma ging uit naar de 50 kandidaten die samen de lijst vullen. Met een staande ovatie werd de kandidatenlijst ongewijzigd officieel aangenomen.

LEES MEER... | MAANDAG, 28.11.16 | 08.57 UUR

Raad stemt in met Programmabegroting 2017-2020

Eindelijk wat lucht voor inwoners Zwartewaterland

Na overwegend positieve geluiden tijdens de vorige raadsvergadering werden er deze week geen woorden meer aan vuil gemaakt. Met slechts instemmend knikken stemde de raad op donderdag 10 november 2016 unaniem in met de Programmabegroting 2017-2020. Een begroting met voor de komende vier jaar een positief saldo onder de streep. Dat betekent eindelijk wat lucht voor de inwoners van Zwartewaterland. "We zijn oprecht blij met het structurele overschot", zei de heer Eenkhoorn (PvdA) tijdens de raadsvergadering eind oktober. "Bovendien zijn er geen verdere bezuinigingen en lastenverzwaring voor onze inwoners; positief nieuws dat we in de krant hebben moeten lezen."

LEES MEER... | 1 REACTIES : 1 | ZATERDAG, 12.11.16 | 10.40 UUR

Nieuw beleidsplan voorschoolse voorzieningen Zwartewaterland

Peuters vanaf 2,5 jaar welkom op peuterspeelzalen

Op donderdag 10 november 2016 heeft de gemeenteraad ingestemd met het raadsvoorstel 'Beleidsplan voorschoolse voorzieningen Zwartewaterland'. Daarmee wordt de startleeftijd voor peuterspeelzalen vanaf 1 januari 2017 van 3 naar 2,5 jaar verlaagd. Ook worden de financiŽle voorwaarden voor twee- en eenverdieners gelijkgetrokken, omdat financiŽle redenen ouders niet mogen weerhouden hun kind voor een peuterspeelzaal aan te melden. En met Accrete komt er, naast Stichting Kinderdagcentra Zwartewaterland (SKZ), een tweede aanbieder van peuterspeelzalen in Zwartewaterland, wat de keuzevrijheid voor ouders vergroot.

LEES MEER... | DONDERDAG, 10.11.16 | 22.29 UUR
Vandaag:
10° | 3°
Meer weer...
Morgen:
10° | 3°


TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie

advertentie

advertentie
advertentie