Donderdag 19.01.17 | 10.59 uur


advertentie

Raad verzoekt college om nazorg voor betrokken partijen

Nog altijd reuring rond afgeblazen escaperoom

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 15 december 2016 werd nog maar eens duidelijk dat het langdurige proces rond de inmiddels afgeblazen escaperoom in de kerktoren van Hasselt alleen maar verliezers kent. Al eerder was de gang van zaken voor de heer Buit (CDA) aanleiding om zijn gestelde vragen en bijbehorende antwoorden van het college formeel op de agenda te zetten. "Ik ben benieuwd welke lering het college heeft getrokken", zei Buit. "En welke stappen er worden gezet om alle betrokken partijen weer bij elkaar te brengen."

LEES MEER... | VRIJDAG, 16.12.16 | 13.07 UUR


advertentie

Raad daagt college uit met goed dekkingsplan te komen

Opnieuw geen besluit over Marktplan Zwartsluis

Op donderdag 15 december 2016 heeft de raad opnieuw geen besluit genomen over de inrichting van het plein tussen de Schoolstraat, Baanstraat en Molenstraat in het (winkel)centrum van Zwartsluis. Al tijdens de vorige raadsvergadering bleken alle fracties tevreden over het ontwerp als weergegeven in het Marktplan Zwartsluis, de financiering was het grote struikelblok. "Maar het voorstel voor de financiering is niet veranderd", merkte de heer Huisbrink (SGP) op. "En dus hebben wij nog steeds dezelfde bezwaren."

LEES MEER... | DONDERDAG, 15.12.16 | 23.33 UUR


advertentie

Raad wijzigt tarieventabel afvalstoffenheffing 2017

Tien euro voordeel voor inwoners Zwartewaterland

Op donderdag 15 december 2016 heeft de raad de tarieventabel behorende bij de afvalstoffenheffing 2017 zo gewijzigd, dat de inwoners van Zwartewaterland direct voordeel hebben van de onlangs vastgestelde tariefsverlaging van de ROVA. Daarmee komt het tarief voor vastrecht komend jaar op 129 euro, wat tien euro minder is dan het huidige tarief.

LEES MEER... | DONDERDAG, 15.12.16 | 22.03 UUR


advertentie

Raad stelt gemeentelijke belastingen en heffingen 2017 vast

Geen lastenverzwaring voor inwoners Zwartewaterland

Op donderdag 1 december 2016 heeft de raad de gemeentelijke belastingen en heffingen voor 2017 vastgesteld. Hiermee is vast komen te staan, dat er komend jaar geen sprake is van verdere lastenverzwaring voor de inwoners van Zwartewaterland. Sterker nog, het vaste tarief voor afvalstoffenheffing gaat in totaal met tien euro omlaag. In een amendement riepen PvdA en VVD de raad op de leges voor de gehandicaptenparkeerkaart te verlagen, maar daar kregen ze de handen niet voor op elkaar.

LEES MEER... | VRIJDAG, 02.12.16 | 14.11 UUR


advertentie

Nog geen besluit over ontwerp inrichting Marktplan Zwartsluis

Raad blij met ontwerp, maar wat gaat het kosten?

De gemeenteraad heeft op donderdag 1 december 2016 nog geen besluit willen nemen over het ontwerp voor de inrichting van het plein tussen de Schoolstraat, Baanstraat en Molenstraat in het (winkel)centrum van Zwartsluis. Met het ontwerp als weergegeven in het Marktplan Zwartsluis bleken alle fracties tevreden. Over de voorgestelde financiering waren ze echter niet te spreken.

LEES MEER... | DONDERDAG, 01.12.16 | 23.45 UUR

ChristenUnie stelt kandidatenlijst vast

Oud-inwoonster Zwartsluis op CU-kandidatenlijst

ChristenUnie stelt kandidatenlijst vast

ChristenUnie stelt kandidatenlijst vast© R. Huls

De ChristenUnie heeft zaterdag 26 november 2016 op het congres in Nijkerk de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen definitief vastgesteld. De aandacht in het ochtendprogramma ging uit naar de 50 kandidaten die samen de lijst vullen. Met een staande ovatie werd de kandidatenlijst ongewijzigd officieel aangenomen.

LEES MEER... | MAANDAG, 28.11.16 | 08.57 UUR


advertentie

Raad stemt in met Programmabegroting 2017-2020

Eindelijk wat lucht voor inwoners Zwartewaterland

Na overwegend positieve geluiden tijdens de vorige raadsvergadering werden er deze week geen woorden meer aan vuil gemaakt. Met slechts instemmend knikken stemde de raad op donderdag 10 november 2016 unaniem in met de Programmabegroting 2017-2020. Een begroting met voor de komende vier jaar een positief saldo onder de streep. Dat betekent eindelijk wat lucht voor de inwoners van Zwartewaterland. "We zijn oprecht blij met het structurele overschot", zei de heer Eenkhoorn (PvdA) tijdens de raadsvergadering eind oktober. "Bovendien zijn er geen verdere bezuinigingen en lastenverzwaring voor onze inwoners; positief nieuws dat we in de krant hebben moeten lezen."

LEES MEER... | 1 REACTIES : 1 | ZATERDAG, 12.11.16 | 10.40 UUR


advertentie

Nieuw beleidsplan voorschoolse voorzieningen Zwartewaterland

Peuters vanaf 2,5 jaar welkom op peuterspeelzalen

Op donderdag 10 november 2016 heeft de gemeenteraad ingestemd met het raadsvoorstel 'Beleidsplan voorschoolse voorzieningen Zwartewaterland'. Daarmee wordt de startleeftijd voor peuterspeelzalen vanaf 1 januari 2017 van 3 naar 2,5 jaar verlaagd. Ook worden de financiŽle voorwaarden voor twee- en eenverdieners gelijkgetrokken, omdat financiŽle redenen ouders niet mogen weerhouden hun kind voor een peuterspeelzaal aan te melden. En met Accrete komt er, naast Stichting Kinderdagcentra Zwartewaterland (SKZ), een tweede aanbieder van peuterspeelzalen in Zwartewaterland, wat de keuzevrijheid voor ouders vergroot.

LEES MEER... | DONDERDAG, 10.11.16 | 22.29 UUR


advertentie

Fracties D66 en CU komen gezamenlijk met motie

ChristenUnie wil naar 100% recyclebaar afval!

De ChristenUnie Overijssel wil dat al het geproduceerde afval in Overijssel in 2030 wordt hergebruikt. Samen met D66 dient de ChristenUnie daartoe bij de begroting een motie in. De ChristenUnie Overijssel stelt vast dat er een sterk verband is tussen de ontwikkeling van de economie en de hoeveelheid afval. De laatste cijfers geven aan dat er 60 miljoen ton afval in Nederland wordt geproduceerd. Hiervan is 24 ton in de bouw, 15 in de industrie en 9 miljoen door consumenten geproduceerd.

LEES MEER... | WOENSDAG, 09.11.16 | 12.48 UUR

Partijen werken samen op provinciaal niveau

ChristenUnie en PvdA versterken burgerinitiatieven

Fractievoorzitters Tijs de Bree (PvdA) en Jan Westert (ChristenUnie) werken samen aan versterking van burgerinitiatieven in Overijssel. Door het initiatiefvoorstel 'coŲperatief bestuur' worden initiatieven van burgers om hun omgeving beter, mooier, betrokkener en socialer te maken extra ondersteund. "We zien nu overal prachtige initiatieven ontstaan. Dat waarderen we, daarvoor willen we ruimte bieden en daarom zoeken we naar mogelijkheden voor burgers om grip te krijgen op hun omgeving en onze samenleving te kunnen vormgeven.'

LEES MEER... | VRIJDAG, 28.10.16 | 15.05 UUR

SGP-leider Kees Van der Staaij spreekt in Genemuiden

SGP maakt definitief programma debatavond bekend

Het programma van de debatavond met als thema abortus is bekend gemaakt. De sprekers zullen met elkaar in debat gaan over het onderwerp waarop uit de zaal discussie zal volgen. De Sprekers zijn W. Beekhuizen (Erelid van het Nederlands Genootschap van Abortusartsen) en A. de Weerd (Coach vrijwillige inzet Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind). SGP-leider Kees Van der Staaij zal ook spreken bij het debat. Fractievoorzitter M. Slingerland van de SGP Zwartewaterland gaat het gesprek leiden.

LEES MEER... | VRIJDAG, 28.10.16 | 12.08 UUR

Meerderheid raad stemt voor kortingsregeling

Vijf euro korting op aanvraag reisdocument

Op donderdag 27 oktober 2016 heeft de gemeenteraad met een meerderheid van stemmen het raadsvoorstel kortingsregeling reisdocumenten aangenomen. Daarmee wordt in de maanden januari tot en met mei 2017 bij de aanvraag van een reisdocument of identificatiebewijs een korting van vijf euro verleend. Naar verwachting betekent deze kortingsregeling 10.000 euro minder inkomsten voor de gemeente. "Op het oog is dit natuurlijk een sympathiek gebaar", stelde mevrouw Dijkstra (PvdA). "Maar gaan we nou echt 10.000 euro uitgeven om minder lang in de rij te hoeven staan?"

LEES MEER... | VRIJDAG, 28.10.16 | 10.43 UUR

Raad steunt toekomstbestendige bibliotheek Zwartewaterland

Win-winsituatie stelt bibliotheek voorlopig veilig

Op donderdag 27 oktober 2016 heeft de raad unaniem ingestemd met het voorstel omtrent een toekomstbestendige bibliotheek voor heel Zwartewaterland. Daarmee is de eerder vastgestelde bezuiniging voor de komende drie jaar met 25.000 euro per jaar verlaagd. Bovendien wordt de komende drie jaar vanuit het sociaal domein 20.000 euro per jaar beschikbaar gesteld om in iedere kern een informatiepunt voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Participatiewet en Jeugdwet in de bibliotheek te realiseren. Een win-winsituatie die de bibliotheek voorlopig dus veiligstelt.

LEES MEER... | DONDERDAG, 27.10.16 | 23.33 UUR

Van der Graaf hoogste nieuwkomer

Voormalig Zwartewaterlander op lijst ChristenUnie

Stieneke van der Graaf

Stieneke van der Graaf© ChristenUnie

De Groningse Statenfractievoorzitter van de ChristenUnie Stieneke van der Graaf (32) staat op de zesde plek van de conceptkandidatenlijst van de ChristenUnie. De oud inwoonster van Zwartsluis is daarmee de hoogste nieuwkomer op de lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017.

LEES MEER... | WOENSDAG, 19.10.16 | 08.40 UUR

CDA Overijssel: Toekomstgericht boeren in Overijssel

Marco van der Vegte houdt thema-avond voor boeren

CDA Overijssel organiseert op 7 november 2016 een landbouwavond met als thema 'Toekomstgericht boeren in Overijssel'. Deze avond staat in het teken van de kansen in de landbouwsector, het nieuwe Agro & Food programma en beeldvorming rondom de sector. De avond is in Zalencentrum Het Anker te Wierden. Eťn van de sprekers is Marco van der Vegte uit Mastenbroek.

LEES MEER... | VRIJDAG, 14.10.16 | 19.10 UUR
Vandaag:
-2° | -5°
Meer weer...
Morgen:
1° | -2°advertentie
AGENDA
TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie

advertentie

advertentie
advertentie