Donderdag 23.10.14 | 12.00 uur

CDA-fractie legt werkbezoek af bij Condor Group

Eddy van Hijum brengt bezoek aan Zwartewaterland

Op maandag 27 oktober zal Eddy van Hijum, Tweede Kamer lid voor het CDA, een bezoek brengen aan Zwartewaterland. In de middag zal met de lokale CDA-fractie een bezoek worden gebracht aan de Condor Group in Hasselt.

LEES MEER... | DINSDAG, 21.10.14 | 10.44 UUR

Bevorderen van zelf- en samenredzaamheid van mensen

College Zwartewaterland wil sociale kernteams

Het college van burgemeester en wethouders van Zwartwaterland zet in op sociale kernteams. De sociale kernteams zijn compacte en effectieve teams. Het specifieke in het team is de inzet van de sociaal makelaar.

LEES MEER... | DONDERDAG, 16.10.14 | 14.03 UUR

‘Van (A)nders naar (B)eter’

Gemeente komt met Jeugdbeleidsplan

In het jeugdbeleidsplan ‘Van (A)nders naar (B)eter’ geeft de gemeente Zwartewaterland haar visie op de jeugdhulp na 1 januari 2015. Rode draad in dit plan is de toegang tot de jeugdhulp. De route ‘van vraag naar hulp’ moet zo kort mogelijk. Daarnaast speelt ook preventie een belangrijke rol. De gemeenteraad neemt op donderdag 23 oktober een besluit over dit voorstel.

LEES MEER... | DONDERDAG, 16.10.14 | 14.00 UUR

Raad akkoord met gemeenschappelijke regeling voor elf gemeenten

Uitvoering taken jeugdzorg blijft sprong in het diepe

Op donderdag 9 oktober 2014 heeft de gemeenteraad van Zwartewaterland unaniem ingestemd met de zogeheten Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland. Met deze regeling roepen de elf gemeenten uit de regio IJsselland een organisatie in het leven voor de gezamenlijke inkoop van (specialistische) jeugdzorg.

LEES MEER... | VRIJDAG, 10.10.14 | 11.11 UUR

Slaat college financiële bodem onder culturele evenementen weg?

Raad neemt nog geen besluit over cultuurnota

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 9 oktober 2014 is nog geen besluit genomen over de kadernota 'Kansen voor Cultuur 2015-2018'. Een nota die binnen en buiten de raad veel stof doet opwaaien. Voorstel is namelijk om de subsidie voor de culturele evenementen Doake, W.G. van der Hulst Festival, Genemusiment en Full Colourfestival per 2015 volledig te beëindigen.

LEES MEER... | DONDERDAG, 09.10.14 | 23.15 UUR

Duurzaamheid in het onderwijs

Jongeren sluiten verdrag met Tweede Kamer

Vanmiddag hebben 40 Nederlandse jongerenorganisaties en een meerderheid van de Tweede Kamer hun handtekening gezet onder een verdrag omtrent duurzaamheid in het onderwijs. "Jongeren tonen hiermee initiatief om duurzaamheid structureel onderdeel te maken van het onderwijs, van peuter tot postdoc", aldus Ties Mouwen, Jongerenvertegenwoordiger Duurzame Ontwikkeling.

LEES MEER... | DONDERDAG, 09.10.14 | 14.54 UUR

Gemeenteraadsvergadering Zwartewaterland

Raad buigt zich over nota 'Kansen voor Cultuur'

Vandaag, donderdag 9 oktober 2014, aanvang 19.30 uur, vindt er een openbare raadsvergadering plaats in het gemeentehuis te Hasselt. Als u bij de gemeenteraad wilt inspreken op een onderwerp van de agenda van de raadsvergadering of over een ander onderwerp dan kunt u dat van te voren aangeven.

Gerelateerde artikelen:

LEES MEER... | DONDERDAG, 09.10.14 | 08.56 UUR

Thema: 'Defensie: geschikt / ongeschikt?'

Prof.Dr. E. Dijkgraaf naar jongerenavond SGP

Op vrijdag 17 oktober aanstaande organiseert SGPJ Zwartewaterland weer een jongerenavond. Ook dit keer kiest het bestuur voor een actueel thema, namelijk 'Defensie: geschikt / ongeschikt?'. Met o.a. dhr. prof. dr. E. Dijkgraaf (SGP) en dhr. luitenant-kolonel A.A.G. Goedhart.

LEES MEER... | MAANDAG, 06.10.14 | 16.04 UUR

'We moeten meer doen, met minder geld'

Gemeente Zwartewateland op koers met Wmo

Op donderdag 25 september 2014 heeft de gemeenteraad het vernieuwde beleidskader 2015-2018 voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vastgesteld. Dit vernieuwde kader met de titel 'Omzien naar Elkaar' komt voort uit de verschuiving van taken en bijkomende bezuinigingen binnen de nieuwe Wmo die op 1 januari 2015 in werking treedt.

LEES MEER... | 1 REACTIES : 1 | VRIJDAG, 26.09.14 | 09.20 UUR

Zomernota 2014 laat structurele daling inkomsten zien

Raad somber over financiële positie Zwartewaterland

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 25 september 2014 is de Zomernota 2014 vastgesteld. Deze nota laat zien hoe het eerste half jaar van de Programmabegroting 2014 is verlopen. Klein lichtpuntje lijkt het over 2014 te verwachten positieve resultaat van 28.000 euro. De structurele daling van inkomsten met ruim 200.000 euro baart de raad echter grote zorgen.

LEES MEER... | 5 REACTIES : 5 | DONDERDAG, 25.09.14 | 22.18 UUR

'Hoe gaat Overijssel om met een veranderend medialandschap?'

CU-fractie stelt vragen over positie streekomroepen

Fractievoorzitter Jan Westert van de ChristenUnie Overijssel heeft het College van gedeputeerde staten vragen gesteld over de ontwikkeling van lokale naar streekomroepen. Hij wil weten wat de gevolgen van deze opschaling voor de lokale omroepen zijn en op welke wijze de provincie een rol kan vervullen in het behoud van goed nieuwsaanbod in een sterk veranderend media landschap.

LEES MEER... | DONDERDAG, 25.09.14 | 11.57 UUR

Provincie kent subsidie toe voor externe begeleiding

Wethouder Knol 'liefhebber' van pragmatisch werken

Op 11 september 2014 vond de eerste raadsvergadering na de zomervakantie plaats. Een vergadering die vrijwel direct op last van de PvdA werd geschorst. Aanleiding was een wat ongebruikelijke verzoek van wethouder Knol. Hij vroeg de raad ter plekke in te stemmen met het inhuren van een extern bureau voor de ontwikkeling van een zogeheten integraal dienstverleningsmodel voor het sociaal domein ofwel de decentralisatie van de AWBZ, Jeugdzorg en Participatiewet.

LEES MEER... | 3 REACTIES : 3 | DINSDAG, 16.09.14 | 15.09 UUR

Gemeenteraad stelt herziene begroting 2014-2018 vast

Komende jaren minder geld vanuit Gemeentefonds

Tijdens de raadsvergadering van 11 september 2014 heeft de raad de herziene begroting 2014-2018 met algemene stemmen vastgesteld. In deze begroting zijn de financiële consequenties van de zogeheten meicirculaire 2014 verwerkt. In deze circulaire heeft het Rijk de bijdrage voor de gemeente Zwartewaterland vanuit het Gemeentefonds, dat tegenwoordig uit drie potjes bestaat, opnieuw berekend.

LEES MEER... | DONDERDAG, 11.09.14 | 22.26 UUR

Raad akkoord met bestemmingsplan Scheepvaartlaan

Groen licht voor bouw koopwoningen De Nieuwe Sluis

Op 11 september 2014 heeft de gemeenteraad ingestemd met het herziene bestemmingsplan voor de Scheepvaartlaan in Zwartsluis. Daarmee heeft Woningbouwcorporatie Wetland Wonen groen licht gekregen voor de bouw van zestien koopwoningen in de wijk De Nieuwe Sluis. “Het is een mooi plan waar ook de buurt positief op heeft gereageerd”, stelt wethouder Speksnijder.

LEES MEER... | DONDERDAG, 11.09.14 | 21.25 UUR

Fractie blij met steun voor Overijssel

Europese steun voor werkloze bouwvakkers

De PvdA is enthousiast over de Europese steun voor werkloze bouwvakkers, bestemd voor Overijssel. De Europese Commissie is van plan om € 1,6 miljoen euro beschikbaar te stellen om honderden werkloze bouwvakkers in Gelderland en Overijssel aan een nieuwe baan te helpen. Dat geld komt uit het Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG).

LEES MEER... | 1 REACTIES : 1 | VRIJDAG, 18.07.14 | 13.09 UUR
Vandaag:
15° | 7°
Meer weer...
Morgen:
17° | 8°


TEKSTADVERTENTIES
MOOI graphic studio
www.m-ooi.nl
MOOI bedenkt en ontwerpt voor u!
Jemako online bestellen!
www.jemako-shop.com
Jemako snel uit voorraad geleverd. Laat u verrassen door het gemak!
Luchtfoto's bestellen?
www.agriluchtfoto.nl
Rechtenvrije afbeeldingen, hoge resolutie. Professioneel en betaalbaar!