Zaterdag 22.10.16 | 13.54 uur


advertentie

Van der Graaf hoogste nieuwkomer

Voormalig Zwartewaterlander op lijst ChristenUnie

Stieneke van der Graaf

Stieneke van der Graaf© ChristenUnie

De Groningse Statenfractievoorzitter van de ChristenUnie Stieneke van der Graaf (32) staat op de zesde plek van de conceptkandidatenlijst van de ChristenUnie. De oud inwoonster van Zwartsluis is daarmee de hoogste nieuwkomer op de lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017.

LEES MEER... | WOENSDAG, 19.10.16 | 08.40 UUR


advertentie

CDA Overijssel: Toekomstgericht boeren in Overijssel

Marco van der Vegte houdt thema-avond voor boeren

CDA Overijssel organiseert op 7 november 2016 een landbouwavond met als thema 'Toekomstgericht boeren in Overijssel'. Deze avond staat in het teken van de kansen in de landbouwsector, het nieuwe Agro & Food programma en beeldvorming rondom de sector. De avond is in Zalencentrum Het Anker te Wierden. Eén van de sprekers is Marco van der Vegte uit Mastenbroek.

LEES MEER... | VRIJDAG, 14.10.16 | 19.10 UUR


advertentie

Debat in het kader van de Week van het Leven

SGP-leider Kees van der Staaij naar debat Genemuiden

De SGP Zwartewaterland organiseert vrijdag 4 november 2016 een debatavond met als thema abortus. De debatavond wordt georganiseerd in het kader van de Week van het Leven. Dit is een landelijke actieweek om aandacht te vragen voor de bescherming van een ongeboren leven.

LEES MEER... | WOENSDAG, 12.10.16 | 11.00 UUR


advertentie

Commissaris van de Koning maakt zich op voor nieuw ambtstermijn van zes jaar

Overijssel wil door met Commissaris Ank Bijleveld

Mevrouw drs. A.Th.B. Bijleveld–Schouten

Mevrouw drs. A.Th.B. Bijleveld–Schouten © Provincie Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel hebben een positieve aanbeveling aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) gegeven om mevrouw drs. A.Th.B. Bijleveld–Schouten opnieuw te benoemen in haar functie van Commissaris van de Koning in Overijssel. Provinciale Staten hebben hierover op woensdag 28 september 2016 in een besloten vergadering gestemd.

LEES MEER... | DONDERDAG, 29.09.16 | 09.15 UUR


advertentie

Raad positief over Zomernota 2016

'We liggen financieel op koers, maar zijn er nog niet'

Op donderdag 22 september 2016 heeft de gemeenteraad de Zomernota 2016 vastgesteld. Deze nota laat zien dat het college dit jaar naar verwachting op een positief resultaat van ruim twee miljoen euro afstevent. Daarvan vloeit zeventigduizend euro via de reserve afvalstoffenheffing direct terug naar de inwoners. De rest voegt het college toe aan de algemene reserve voor wat meer financieel vet op de botten.

LEES MEER... | DONDERDAG, 22.09.16 | 22.07 UUR


advertentie

"Publieke voorzieningen blijven betaalbaar"

Miljoenennota 2017: Nederland staat er beter voor

De overheidsfinanciën zijn verbeterd en de economische groei zet naar verwachting door met 1,7 procent in 2017. Het consumentenvertrouwen neemt toe en bedrijven durven weer te investeren. Nederland staat er na een aantal zware jaren weer beter voor en publieke voorzieningen blijven ook voor toekomstige generaties betaalbaar. 'Het tij is gekeerd. We hebben weer vaste grond onder de voeten. We kunnen weer verder vooruit kijken en investeren in kansen voor mensen', aldus minister Dijsselbloem van Financiën bij de aanbieding van de Miljoenennota 2017.

LEES MEER... | DONDERDAG, 22.09.16 | 13.43 UUR

CDA-kandidaat voor de Tweede Kamerverkiezingen

Hilde Palland-Mulder bezoekt CDA Zwartewaterland

Maandag 26 september 2016 houdt het CDA Zwartewaterland haar algemene ledenvergadering. Hierbij zal aanwezig zijn Hilde Palland-Mulder, kandidaat voor het CDA voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017. Palland-Mulder is nu fractievoorzitter van het CDA Kampen. Tijdens de ledenvergadering zal Palland-Mulder ingaan op haar motivatie om zich kandidaat te stellen voor de Tweede Kamer en haar ambities voor de komende jaren.

LEES MEER... | MAANDAG, 19.09.16 | 15.01 UUR


advertentie

Wat betekent dat nu concreet?

Ministerie neemt Overijssels asbestvoorstel over

Het CDA is verheugd over het nieuws van het ministerie van Sociale Zaken dat het belangrijkste deel uit de Overijsselse 'asbestmotie' is overgenomen en de bestaande regeling nu wordt aangepast. De 'asbestmotie’ werd in de laatste vergadering voor het zomerreces ingediend door CDA, VVD, D66, ChristenUnie, 50plus en SP. Door de aanpassing wordt het inventariseren van asbestdaken gemakkelijker en goedkoper. Met het Overijsselse plan zijn alle Nederlandse bezitters van asbestdaken geholpen.

LEES MEER... | ZATERDAG, 17.09.16 | 07.13 UUR


advertentie

Raad eist ruimte om tijdig bij te kunnen sturen

Ruim 2,4 miljoen voor ontwikkeling Agnietenterrein

Afgelopen donderdag stelde de raad ruim 2,4 miljoen euro beschikbaar voor de ontwikkeling van het voormalig Agnietenterrein in Zwartsluis. Voorwaarde is wel dat er tussentijdse rapportages volgen, zodat de raad ruimte heeft tijdig bij te sturen. Bovendien deed wethouder Speksnijder de toezegging eind februari 2017 met een gedegen risicoanalyse te komen. Hiermee nam de raad geen beslissing over de uitkomst van het ontwikkelplan, maar wel over de gekozen richting.

LEES MEER... | ZATERDAG, 10.09.16 | 09.57 UUR


advertentie

Raad stelt bestemmingsplan Werkerlaan 4 Hasselt vast

Eindelijk passende oplossing voor Prins & Steen

Op donderdag 8 september 2016 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld, waarmee herontwikkeling van Prins & Steen sierbestrating aan de Werkerlaan 4 in Hasselt eindelijk mogelijk is gemaakt. Voorwaarde voor deze herontwikkeling is verbetering van de ruimtelijke kwaliteit, zoals vastgelegd in een ontwerp gemaakt door architect Henk de Velde en een landschapsarchitect van Het Oversticht.

LEES MEER... | DONDERDAG, 08.09.16 | 22.05 UUR


advertentie

Lof voor het enthousiasme van alle betrokken partijen

Raad stelt ambitieuze stadsrandvisie Hasselt vast

Op donderdag 7 juli 2016 heeft de gemeenteraad het raadsvoorstel 'Stadsrandvisie Hasselt' vastgesteld. De raad was unaniem lovend over het enthousiasme van alle betrokken partijen. Ook inhoudelijk konden zij zich achter de visie scharen. Een visie met een leidraad om de waardevolle, historische kern van Hasselt achter de anonieme randen van woonwijken, bedrijventerreinen en infrastructuur zichtbaar te maken.

LEES MEER... | VRIJDAG, 08.07.16 | 13.58 UUR

Raad stemt ook in met trouwen in de buitenlucht

Drie nieuwe trouwlocaties in Zwartewaterland

Op donderdag 23 juni 2016 heeft de raad unaniem ingestemd met een uitbreiding van het aantal trouwlocaties in de gemeente Zwartewaterland. Daarmee worden Hotel Zwartewater, De Kaaihof en het schip MS Zuiderzee aan de negen bestaande trouwlocaties toegevoegd. Ook stemde de raad in met de mogelijkheid om op bijzondere trouwlocaties in de buitenlucht te trouwen.

LEES MEER... | VRIJDAG, 24.06.16 | 14.49 UUR

Raad reageert overwegend positief op kadernota 2017-2020

'De gemeente is financieel op de goede weg'

Op donderdag 23 juni 2016 stond de Kadernota 2017-2020 op de agenda van de raadsvergadering. Uitgangspunt is het coalitieakkoord 'Samen Sterker', waarin is opgenomen dat reeds in de begroting opgenomen bezuinigingen onverkort moeten worden gerealiseerd. Bovendien stelt dit akkoord dat ambities binnen de beschikbare budgetten moeten worden uitgevoerd en dat het nemen van maatregelen om structureel financieel gezond te worden de hoogste prioriteit heeft. In hun Algemene Beschouwingen gaven de fracties een overwegend positieve reactie op deze nota.

LEES MEER... | VRIJDAG, 24.06.16 | 00.11 UUR

Evenementenbeleid voor de periode 2017-2019

CDA wil twee ton voor kleine evenementen

Tijdens de komende Statenvergadering wordt het evenementenbeleid voor de periode 2017-2019 vastgesteld. Het CDA wil na het grote succes van de eenmalige regeling voor kleine evenementen afgelopen najaar nu ook in het nieuwe evenementenbeleid geld beschikbaar stellen voor kleine initiatieven. Wat het CDA betreft komt hier voor de periode 2017-2019 twee ton voor beschikbaar.

LEES MEER... | DONDERDAG, 23.06.16 | 08.48 UUR

Raad overwegend positief over concept jaarrekening 2015

Zwartewaterland financieel in rustiger vaarwater

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 16 juni 2016 is overwegend positief gesproken over de concept jaarrekening 2015. 'Als we alle positieve saldi bij elkaar optellen, komen we op iets meer dan drie miljoen euro', berekent Withaar (Gemeentebelangen) het optimisme. Toch werden er ook een aantal kritische noten gekraakt, waaronder die van de zwembaden, huishoudelijke hulp, kademuur van het Justitiebastion in Hasselt en transformatie van de gemeentelijke organisatie. De algemene conclusie bleef echter, om met de woorden van Selles (CDA) te spreken, dat de gemeente financieel in iets rustiger vaarwater komt.

LEES MEER... | DONDERDAG, 16.06.16 | 23.55 UUR


advertentie

Vandaag:
11° | 3°
Meer weer...
Morgen:
11° | 3°advertentie

POLL

  • 'Heisa rondom Zwarte Piet overstijgt kinderfeest'
 Tegenstanders Zwarte Piet hebben gelijk!
 Die hele discussie raakt kant noch wal!
 Zwarte Piet hoort bij de traditie Sinterklaasfeest
 Ik vrees dat enkel Sint Nicolaas deze vraag kan beantwoorden

TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie

advertentie
advertentie