Zaterdag 28.05.16 | 19.36 uur


advertentie

Thema-avond ĎParticipatiewetí PvdA levert veel resultaten op

Participatiewet biedt betere kansen op werk

Ondernemers hebben tegenwoordig veel meer aandacht voor jongeren die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. Dat is een belangrijk resultaat van de Participatiewet. "Bedrijven realiseren zich dat maatschappelijk verantwoord ondernemen meer is dan kringlooppapier en Max Havelaar koffie", zegt Tweede Kamerlid Johan Kersten vrijdag tijdens een themavond van de PvdA-afdelingen Zwolle en Zwartewaterland. De partij onderzocht de afgelopen periode uitgebreid de gevolgen van de Participatiewet.

LEES MEER... | MAANDAG, 23.05.16 | 08.50 UUR


advertentie

Hoogbouw en regionale programmering leiden tot vragen

Raad ongerust over bedrijventerrein Zwartewaterland

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 19 mei 2016 stonden twee brieven op de agenda, waarin het college de raad informeerde over ontwikkelingen rond de bedrijventerreinen in onze gemeente. De heer Buit (CDA) sprak zijn zorgen uit over de mogelijkheid om hoger te mogen bouwen. Met de regionale programmering werklocaties bleek de heer Van den Berg (SGP) bang dat bedrijven met uitbreidingswensen wegvloeien naar bedrijventerreinen in omliggende gemeenten.

LEES MEER... | VRIJDAG, 20.05.16 | 10.33 UUR


advertentie

Raad stemt in met innovatiefonds jeugdhulp

Preventie moet zware jeugdhulp terugdringen

Op donderdag 19 mei 2016 heeft de gemeenteraad het initiatiefvoorstel van de ChristenUnie voor de oprichting van een innovatiefonds jeugdhulp met een meerderheid van stemmen aangenomen, alleen GemeenteBelangen stemde tegen. Vier jaar lang stelt de gemeente jaarlijks 25.000 euro beschikbaar voor het fonds gericht op preventie om de inzet van zware jeugdhulp aan de voorkant te voorkomen.

LEES MEER... | DONDERDAG, 19.05.16 | 23.22 UUR


advertentie

In 'Linksaf' Hasselt: Vrijdag 20 mei 2016

Thema-avond over jongeren op de arbeidsmarkt

De PvdA-afdelingen Zwolle en Zwartewaterland houden vrijdag 20 mei 2016 een openbare thema-avond over 'werk voor jongeren met een (grote)afstand tot de arbeidsmarkt?'. Sprekers zijn onder meer Tweede Kamerlid John Kersten en voormalig ondernemer Reind Breman. Belangstellenden en jongeren die moeite hebben om een baan te vinden zijn van harte welkom bij de avond. Locatie is gebouw Linksaf in Hasselt.

LEES MEER... | DONDERDAG, 12.05.16 | 19.16 UUR


advertentie

Hasselter wil samenwerken vanuit christelijk-sociale overtuiging

Wolbert Meijer beŽdigd als wethouder van Heerde

Wolbert Meijer spreekt gemeenteraad toe ...

Wolbert Meijer spreekt gemeenteraad toe ...© Roel Huls

Maandagavond 9 mei 2016 is tijdens een gemeenteraadsvergadering Wolbert Meijer uit Hasselt beŽdigd als wethouder van de gemeente Heerde. De fractie ChristenUnie-SGP had Meijer voorgedragen om de ontstane vacature, door het ontslag vanwege persoonlijke omstandigheden van Herman van der Stege, in te vullen.

LEES MEER... | 1 REACTIES : 1 | DINSDAG, 10.05.16 | 08.13 UUR


advertentie

Raad stelt vragen over storingen van brug in Zwartsluis

'We zijn echt niet gelukkig met deze stremmingen'

Raad stelt vragen over storingen van brug in Zwartsluis

Raad stelt vragen over storingen van brug in Zwartsluis© DKN | Robert Wessel Jansema

De storingen - vorige week was het weer raak - van de brug over het Meppelerdiep in Zwartsluis zijn veel mensen een doorn in het oog. Zo ook bij gemeenteraadslid Bosma (CDA), die er tijdens de laatste raadsvergadering aandacht voor vroeg. Zij is zich bewust van het feit dat de gemeente in deze geen opdrachtgevende of uitvoerende partij is, maar vroeg wethouder Speksnijder toch wat hij er tot nu toe aan heeft gedaan en wat hij nog denkt te ondernemen.

LEES MEER... | MAANDAG, 25.04.16 | 09.06 UUR

Hasselter voorgedragen als opvolger Herman van der Stege

Wolbert Meijer (47) beoogd wethouder Heerde

Wolbert Meijer (47) beoogd wethouder Heerde

Wolbert Meijer (47) beoogd wethouder Heerde© DKN | RDV

De gemeenteraadsfractie van ChristenUnie-SGP draagt de heer Wolbert Meijer (47) voor als nieuwe wethouder voor de gemeente Heerde. Wolbert Meijer, woonachtig in Hasselt is ruim tien jaar wethouder van de gemeente Zwartewaterland geweest, waarvan een korte periode als waarnemend burgemeester.

LEES MEER... | 3 REACTIES : 3 | VRIJDAG, 22.04.16 | 16.39 UUR


advertentie

Raad stemt in met motie rond bezuiniging bibliotheken

'We gaan voor toekomstbestendige bieb in alle kernen'

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 21 april 2016 kwam de SGP, samen met de VVD, GemeenteBelangen, PvdA en ChristenUnie, met een motie gericht op de in de programmabegroting 2014-2017 opgenomen bezuiniging van 135.000 euro per jaar (vanaf 2017) voor de bibliotheken van Zwartewaterland. Deze bezuiniging lijkt niet voor honderd procent gerealiseerd te kunnen worden en dus wordt het college verzocht in september met een raadsvoorstel te komen voor het behoud van toekomstbestendige bibliotheken in de drie kernen, gerelateerd aan een maximaal, reŽel bezuinigingsbedrag. Na een aanpassing in de termijn stemden alle partijen, met uitzondering van het CDA, met deze motie in.

LEES MEER... | VRIJDAG, 22.04.16 | 11.29 UUR


advertentie

Agrarische sector sinds vorig jaar in onzekerheid over rechten

Kamerlid luistert bijeenkomst over fosfaatrechten op

Het ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber vindt de boodschap, dat krimp van de melkveehouderij nodig is om weer onder het fosfaatproductieplafond te komen een zure boodschap voor de Nederlandse melkveehouders. Dit zei het Kamerlid maandagavond 18 april 2016 tijdens een bijeenkomst in de Vreugdehoeve te Zwolle.

LEES MEER... | DINSDAG, 19.04.16 | 13.51 UUR


advertentie

Vestiging Hasselt hanteert douaneregels

ChristenUnie bezoekt Westerman Logistics Hasselt

ChristenUnie bezoekt Westerman Logistics Hasselt

ChristenUnie bezoekt Westerman Logistics Hasselt© Marc Ooms

Er komen elke week zoín 140 containers van over heel de wereld aan in Hasselt op het terrein van Westerman Logistics. Vandaar ook dat de douane ook te vinden is op het industrieterrein. De grens ligt dus niet ergens bij Lobith, maar is ook in Zwartewaterland te vinden. Op vrijdag 8 april heeft de ChristenUniefractie een werkbezoek gebracht aan Westerman Logistics.

LEES MEER... | MAANDAG, 11.04.16 | 07.39 UUR

Eerste ambtstermijn burgemeester loopt op 14 januari 2017 af

Herbenoemingsprocedure Bilder officieel van start

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 17 maart 2016 is de verordening op de raadscommissie die de aanbeveling tot herbenoeming van de burgemeester voorbereidt unaniem vastgesteld. Daarmee kan de herbenoemingsprocedure van burgemeester Bilder - zijn eerste ambtstermijn loopt op 14 januari 2017 af - officieel worden opgestart. Volgens de geldende procedure moet de aanbeveling tot herbenoeming voor 1 september 2016 bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zijn ingediend.

LEES MEER... | 1 REACTIES : 1 | DONDERDAG, 17.03.16 | 23.14 UUR

Raad stemt in met twee gemeentelijke waarderingstekens

'Erepenning en jeugdlintje moeten wel uniek blijven'

Op donderdag 17 maart 2016 heeft de raad ingestemd met de instelling van twee gemeentelijke waarderingstekens: de gemeentelijke erepenning en het gemeentelijke jeugdlintje. Beide waarderingstekens vormen volgens het raadsvoorstel een passende manier om mensen in het zonnetje te zetten en mogelijk een stimulans om een steentje bij te dragen aan de lokale samenleving. PvdA, CU en SGP drongen erop aan dat deze waarderingstekens wel uniek moeten blijven.

LEES MEER... | DONDERDAG, 17.03.16 | 22.08 UUR

SGP-actiedagen tijdens NLdoet 2016

Fractieleden SGP steken handen uit de mouwen

Industrieel Erfgoed, de kalkovens in Hasselt

Industrieel Erfgoed, de kalkovens in Hasselt© DKN | RDV

Op zaterdag 12 maart 2016 zal de SGP-fractie Zwartewaterland zich actief in gaan zetten tijdens de landelijk georganiseerde SGP-actiedagen. Dit in het kader van de, ook landelijk georganiseerde, vrijwilligersactie van NL-Doet (de grootste vrijwilligers actie van Nederland). Op deze dag zullen de fractieleden van de SGP Zwartewaterland de handen uit de mouwen gaan steken.

LEES MEER... | DONDERDAG, 03.03.16 | 14.01 UUR

Partij voor de Dieren wil verduurzaming van de melkveehouderij

PvdD: Gangbare melkveehouderij 'failliet'

De melkveehouderij wentelt jaarlijks 2,5 tot 7,5 miljard euro af op de samenleving. Dit is de conclusie van onderzoeksbureau Quivertree, dat in opdracht van de Nicolaas G. Pierson Foundation onderzoek heeft gedaan naar de externe kosten van de productie van melk. De Overijsselse Statenfractie van de Partij voor de Dieren wil daarom dat de provincie Overijssel kiest voor een melkveehouderij zonder torenhoge externe kosten, beter dierenwelzijn en een beter inkomen voor de boer.

LEES MEER... | WOENSDAG, 02.03.16 | 13.11 UUR

Fractievoorzitter Lia van Dijk: Het is onbegrijpelijk!

'Provincie vindt 800 wildaanrijdingen geen probleem'

Per jaar zijn er bijna 800 aanrijdingen met reewild in Overijssel met een materiŽle schade van ca. twee miljoen euro. 'Toch wil het provinciebestuur niet meewerken aan een eerder effectief gebleken maatregel die de Partij voor de Dieren het college heeft voorgelegd', zegt Lia van Dijk, fractievoorzitter namens de Partij voor de Dieren.

LEES MEER... | WOENSDAG, 17.02.16 | 23.06 UUR


advertentie

Vandaag:
23° | 11°
Meer weer...
Morgen:
23° | 10°


LIVE SPORT
VV Groningen - DESZ 3-1
Bruchterveld - Olympia'28 1-1

advertentie
AGENDA
TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie

advertentie
advertentie