Vrijdag 31.10.14 | 08.34 uur

Coalitie en oppositie oneens over voorgenomen bezuinigingen

Raad schuift vaststelling begroting nog even vooruit

Op donderdag 30 oktober 2014 stond de programmabegroting 2015-2018 van de gemeente Zwartewaterland op de agenda van een extra raadsvergadering. Al snel werd duidelijk dat de coalitie en oppositie het oneens zijn over de voorgenomen bezuinigingen. Peuterspeelzalen, zwembaden en jongerenwerk krijgen de komende jaren met forse bezuinigingen te maken, als het aan de coalitie ligt althans.

LEES MEER... | DONDERDAG, 30.10.14 | 23.16 UUR

Invoering nieuwe Jeugdwet en Programmabegroting

Gemeenteraadsvergadering Zwartewaterland

Vanavond, donderdag 30 oktober, vindt het vervolg plaats van de raadsvergadering van 23 oktober 2014. Deze voortgezette raadsvergadering begint om 20.00 uur in het gemeentehuis aan de Telvorenstraat 2 te Hasselt.

LEES MEER... | DONDERDAG, 30.10.14 | 13.22 UUR

CDA Meppel verrast door beperking openingstijden

Nieuwe schutsluis Zwartsluis nu al knelpunt?

De fractie van CDA Meppel was verrast door het bericht dat bij de uitbreiding van de schutsluis bij Zwartsluis de openingstijden van de brug een probleem gaan opleveren. De forse investering van lokale, regionale en landelijke overheid staat onder druk omdat een bezuinigingsronde bij een andere rijksdienst, Rijkswaterstaat de openingstijden van de brug gaat beperken.

LEES MEER... | 2 REACTIES : 2 | DONDERDAG, 30.10.14 | 09.02 UUR

Gemeente Zwartewaterland komt met extra bezuinigingen!

TOEKOMST PEUTERSPEELZALEN ONZEKER

Op 30 oktober 2014 staat de Programmabegroting 2015-2018 op de agenda van een extra raadsvergadering die afgelopen donderdag wegens te kort aan tijd nodig bleek. Een begroting, waarin de peuterspeelzalen van Zwartewaterland onverwachts met een extra bezuiniging van 31.000 euro worden geconfronteerd. “Als deze extra bezuiniging daadwerkelijk wordt opgelegd, moeten wij serieus overwegen om te stoppen met het volledige peuterspeelzaalwerk”, gaf Jannet Hoentjen, directeur Stichting Kinderdagcentra Zwartewaterland (SKZ), als inspreker te kennen

LEES MEER... | 10 REACTIES : 10 | VRIJDAG, 24.10.14 | 10.56 UUR

Cultuurnota met morren aangenomen door Raad

Van Lenthe: 'Als de raad 't zegt, is het einde oefening!'

W.G. Van der Hulst Festival

W.G. Van der Hulst Festival© DKN | RDV

"Einde oefening", zegt bestuurslid Allard van Lenthe, van de Stichting Met Man en Muis, terugblikkend op de door de Raad aangenomen kadernota 'Kansen voor Cultuur 2015-2018'. "Zeer teleurstellend voor die mensen die zich al jaren inzetten voor één of meer cultuur toeristische evenementen in deze gemeente! Heb je iets bijzonders, laat 't je op deze manier schieten..."

LEES MEER... | 20 REACTIES : 20 | VRIJDAG, 24.10.14 | 10.06 UUR

Marketing Oost stevige rol in promotie evenementen

Cultuurnota met veel discussie door de raad

Nadat de raad twee weken geleden nog geen besluit over de kadernota 'Kansen voor Cultuur 2015-2018' kon nemen, werd tijdens de raadsvergadering van donderdag 23 oktober 2014 wel spijkers met koppen geslagen. Met de coalitie voor en de oppositie tegen, wordt hiermee de subsidie voor de vier evenementen Doake, W.G. Van der Hulst Festival, Genemusiment en Full Colourfestival per 2015 volledig beëindigd.

Gerelateerde artikelen:

LEES MEER... | 9 REACTIES : 9 | DONDERDAG, 23.10.14 | 22.53 UUR

CDA-fractie legt werkbezoek af bij Condor Group

Eddy van Hijum brengt bezoek aan Zwartewaterland

Op maandag 27 oktober zal Eddy van Hijum, Tweede Kamer lid voor het CDA, een bezoek brengen aan Zwartewaterland. In de middag zal met de lokale CDA-fractie een bezoek worden gebracht aan de Condor Group in Hasselt.

LEES MEER... | DINSDAG, 21.10.14 | 10.44 UUR

Bevorderen van zelf- en samenredzaamheid van mensen

College Zwartewaterland wil sociale kernteams

Het college van burgemeester en wethouders van Zwartwaterland zet in op sociale kernteams. De sociale kernteams zijn compacte en effectieve teams. Het specifieke in het team is de inzet van de sociaal makelaar.

LEES MEER... | DONDERDAG, 16.10.14 | 14.03 UUR

‘Van (A)nders naar (B)eter’

Gemeente komt met Jeugdbeleidsplan

In het jeugdbeleidsplan ‘Van (A)nders naar (B)eter’ geeft de gemeente Zwartewaterland haar visie op de jeugdhulp na 1 januari 2015. Rode draad in dit plan is de toegang tot de jeugdhulp. De route ‘van vraag naar hulp’ moet zo kort mogelijk. Daarnaast speelt ook preventie een belangrijke rol. De gemeenteraad neemt op donderdag 23 oktober een besluit over dit voorstel.

LEES MEER... | DONDERDAG, 16.10.14 | 14.00 UUR

Raad akkoord met gemeenschappelijke regeling voor elf gemeenten

Uitvoering taken jeugdzorg blijft sprong in het diepe

Op donderdag 9 oktober 2014 heeft de gemeenteraad van Zwartewaterland unaniem ingestemd met de zogeheten Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland. Met deze regeling roepen de elf gemeenten uit de regio IJsselland een organisatie in het leven voor de gezamenlijke inkoop van (specialistische) jeugdzorg.

LEES MEER... | VRIJDAG, 10.10.14 | 11.11 UUR

Slaat college financiële bodem onder culturele evenementen weg?

Raad neemt nog geen besluit over cultuurnota

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 9 oktober 2014 is nog geen besluit genomen over de kadernota 'Kansen voor Cultuur 2015-2018'. Een nota die binnen en buiten de raad veel stof doet opwaaien. Voorstel is namelijk om de subsidie voor de culturele evenementen Doake, W.G. van der Hulst Festival, Genemusiment en Full Colourfestival per 2015 volledig te beëindigen.

LEES MEER... | DONDERDAG, 09.10.14 | 23.15 UUR

Duurzaamheid in het onderwijs

Jongeren sluiten verdrag met Tweede Kamer

Vanmiddag hebben 40 Nederlandse jongerenorganisaties en een meerderheid van de Tweede Kamer hun handtekening gezet onder een verdrag omtrent duurzaamheid in het onderwijs. "Jongeren tonen hiermee initiatief om duurzaamheid structureel onderdeel te maken van het onderwijs, van peuter tot postdoc", aldus Ties Mouwen, Jongerenvertegenwoordiger Duurzame Ontwikkeling.

LEES MEER... | DONDERDAG, 09.10.14 | 14.54 UUR

Gemeenteraadsvergadering Zwartewaterland

Raad buigt zich over nota 'Kansen voor Cultuur'

Vandaag, donderdag 9 oktober 2014, aanvang 19.30 uur, vindt er een openbare raadsvergadering plaats in het gemeentehuis te Hasselt. Als u bij de gemeenteraad wilt inspreken op een onderwerp van de agenda van de raadsvergadering of over een ander onderwerp dan kunt u dat van te voren aangeven.

Gerelateerde artikelen:

LEES MEER... | DONDERDAG, 09.10.14 | 08.56 UUR

Thema: 'Defensie: geschikt / ongeschikt?'

Prof.Dr. E. Dijkgraaf naar jongerenavond SGP

Op vrijdag 17 oktober aanstaande organiseert SGPJ Zwartewaterland weer een jongerenavond. Ook dit keer kiest het bestuur voor een actueel thema, namelijk 'Defensie: geschikt / ongeschikt?'. Met o.a. dhr. prof. dr. E. Dijkgraaf (SGP) en dhr. luitenant-kolonel A.A.G. Goedhart.

LEES MEER... | MAANDAG, 06.10.14 | 16.04 UUR

'We moeten meer doen, met minder geld'

Gemeente Zwartewateland op koers met Wmo

Op donderdag 25 september 2014 heeft de gemeenteraad het vernieuwde beleidskader 2015-2018 voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vastgesteld. Dit vernieuwde kader met de titel 'Omzien naar Elkaar' komt voort uit de verschuiving van taken en bijkomende bezuinigingen binnen de nieuwe Wmo die op 1 januari 2015 in werking treedt.

LEES MEER... | 1 REACTIES : 1 | VRIJDAG, 26.09.14 | 09.20 UUR
Vandaag:
15° | 6°
Meer weer...
Morgen:
19° | 6°


AGENDA
TEKSTADVERTENTIES
MOOI graphic studio
www.m-ooi.nl
MOOI bedenkt en ontwerpt voor u!
Jemako online bestellen!
www.jemako-shop.com
Jemako snel uit voorraad geleverd. Laat u verrassen door het gemak!
Luchtfoto's bestellen?
www.agriluchtfoto.nl
Rechtenvrije afbeeldingen, hoge resolutie. Professioneel en betaalbaar!