Dinsdag 24.04.18 | 15.51 uur


advertentie

Raad voelt zich met de rug tegen de muur gezet

Realisatie bypass rotonde N331/N756 uiterst onzeker

Rotonde N331-N759

Rotonde N331-N759©

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 12 april 2018 werd lang gesproken over een mogelijke bypass aan de nieuw aan te leggen rotonde op de N331/N759, zodat er een betere aansluiting voor het (vracht)verkeer vanuit Genemuiden richting Zwolle wordt gerealiseerd. De raad twijfelde niet zo zeer over de bypass zelf, maar voelde zich met de rug tegen de muur staan door de ongebruikelijk korte termijn waarop de provincie de gemeente Zwartewaterland verzoekt met een bedrag van 765.000 euro duidelijkheid te geven over medewerking aan de realisatie van de bypass. Met het aannemen van een amendement uit de koker van ChristenUnie, SGP, BGZ en VVD werd de besluitvorming over dit bedrag opgeschort, wat de komst van de bypass uiterst onzeker maakt.

LEES MEER... | VRIJDAG, 13.04.18 | 14.25 UUR


advertentie

Hoentjen wegens ziekte uit de running

PvdA'er Harrie Rietman tijdelijk tot raadslid benoemd

Harrie Rietman tijdelijk tot raadslid benoemd

Harrie Rietman tijdelijk tot raadslid benoemd© Astrid Mensink

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 12 april 2018 is Harrie Rietman van de PvdA, na een positieve beoordeling van zijn geloofsbrieven, tijdelijk tot raadslid benoemd. Hij volgt zijn partijgenoot en fractievoorzitter Jannet Hoentjen op, die wegens ziekte voor een periode van zestien weken ontslag is verleend.

Gerelateerde artikelen:

LEES MEER... | DONDERDAG, 12.04.18 | 23.44 UUR


advertentie

Spoelstra: 'Inhoudelijk goede basis en veel overeenkomsten'

'Coalitie CU/SGP/BGZ ligt het meest voor de hand'

Tamme Spoelstra heeft zijn verkennende gesprekken met de zes politieke partijen in Zwartewaterland afgerond. De combinatie van CU/SGP/BGZ is het meest voor de hand liggend om een coalitie te vormen. Het is nu aan deze partijen om samen te komen tot een coalitieakkoord.

Gerelateerde artikelen:

LEES MEER... | MAANDAG, 09.04.18 | 20.43 UUR


advertentie

Verkenning nieuwe coalitie in volle gang

BeŽdiging en installatie nieuwe raad een feit

BeŽdiging en installatie nieuwe raad een feit

BeŽdiging en installatie nieuwe raad een feit© Astrid Mensink

Op donderdag 29 maart 2018 vond de beŽdiging en installatie van de tijdens de gemeenteraadsverkiezing van 21 maart 2018 gekozen raadsleden plaats. Met uitzondering van PvdA lijsttrekker en gekozen raadslid Jannet Hoentjen-Velding (PvdA) Ė zij is onverwachts opgenomen in het ziekenhuis Ė hebben alle raadsleden de eed of verklaring en belofte afgelegd. ďIk spreek de wens uit dat wij met elkaar een periode tegemoet gaan waarin wij ieder met plezier ons werk in de raad kunnen doen. Dat wij ons met elkaar, ondanks alle politieke verschillen die er zijn, gezamenlijk willen inspannen voor de belangen van deze gemeente en dat dat ook in goede harmonie mag gebeurenĒ, sloot burgemeester Bilder dit plechtige moment af.

Gerelateerde artikelen:

LEES MEER... | DONDERDAG, 29.03.18 | 22.07 UUR


advertentie

Gemeenteraadsverkiezing rechtmatig verlopen

Niets staat beŽdiging leden nieuwe raad in de weg

Afscheid van acht Gemeenteraadsleden in Zwartewaterland

Afscheid van acht Gemeenteraadsleden in Zwartewaterland© Astrid Mensink

Op dinsdag 27 maart 2018 kwam de gemeenteraad voor het laatst in de oude samenstelling bijeen. Op de agenda de beoordeling van de rechtmatigheid van de gemeenteraadsverkiezing die op 21 maart 2018 in de gemeente Zwartewaterland heeft plaatsgevonden. De raad constateerde dat de verkiezing rechtmatig is verlopen en dat er geen aanleiding is voor het hertellen van de uitgebrachte stemmen of het houden van een herstemming.

Gerelateerde artikelen:

LEES MEER... | DINSDAG, 27.03.18 | 22.12 UUR


advertentie

Natalie Moorman: 'Gevoel er nog niet klaar voor te zijn'

VVD-voorman Smits: Terugtrekken Moorman is kiezersbedrog

Natalie Moorman van de gedebuteerde partij BuitenGewoon Zwartewaterland doet afstand van haar raadlidmaatschap. De Sluziger behaalde voldoende voorkeursstemmen voor een zetel. In overleg met familie en team BGZ heeft Moorman besloten om af te zien van de functie. VVD-voorman John Smits noemt dit besluit, na afloop van het ochtendprogramma op Zwartewater FM, in een reactie aan De Zwartewaterkrant, kiezersbedrog.

Gerelateerde artikelen:

LEES MEER... | 1 REACTIES : 1 | ZATERDAG, 24.03.18 | 12.03 UUR


advertentie

De rangschikking van de kandidatenlijst na de verkiezingen

Drietal met voorkeursstemmen in Raad gekozen

Na de verdeling van zetels over de partijen, is ook de rangschikking van de kandidatenlijst na de verkiezingen - welke kandidaten met voorkeursstemmen in de Raad gekozen - bekend gemaakt. Zetels worden in eerste instantie toegekend aan kandidaten die met voldoende voorkeurstemmen zijn gekozen. Als er dan nog meer zetels te verdelen zijn, is de volgorde op een lijst bepalend. Voorkeurstemmen zijn stemmen die niet op de nummer 1 van de kandidatenlijst (de lijsttrekker, red.) worden uitgebracht, maar op een andere kandidaat van dezelfde lijst.

Gerelateerde artikelen:

LEES MEER... | DONDERDAG, 22.03.18 | 20.03 UUR


advertentie

CU is met 5 zetels de grootste partij van Zwartewaterland

BGZ verrast met 3 zetels: PvdA en GB verliezen fors

Voorlopige uitslagen en zetelverdeling in Zwartewaterland

Voorlopige uitslagen en zetelverdeling in Zwartewaterland© DKN | HS

ChristenUnie Zwartewaterland is met 5 zetels de grootste partij van Zwartewaterland geworden. De SGP zakt naar vier zetels. Dat blijkt uit de voorlopige uitslag die burgemeester Bilder donderdagnacht omstreeks 00.05 uur voorlas in het gemeentehuis.

LEES MEER... | DONDERDAG, 22.03.18 | 00.46 UUR


advertentie

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

ChristenUnie grootste partij in Zwartewaterland

ChristenUnie grootste partij in Zwartewaterland

ChristenUnie grootste partij in Zwartewaterland© DKN | RDV

UPDATE [00:20] De CU heeft woensdag 21 maart 2018 de meeste stemmen in de gemeente Zwartewaterland behaald bij de gemeenteraadsverkiezingen, namelijk 3006 stemmen. De SPG kreeg 2494 stemmen en het CDA 1795 . Op de voet gevolgd door BGZ met 1736 stemmen. PvdA kreeg in totaal 1177 stemmen, gevolgd door de VVD met 900 stemmen. Gemeente Belangen sluit de lijst met 673 stemmen. Dat heeft burgemeester de heer E.J. Bilder om middernacht bekendgemaakt.

LEES MEER... | DONDERDAG, 22.03.18 | 00.08 UUR

Tussentijdse uitslag gemeente Zwartewaterland

BGZ sterke nieuwkomer: Partij nadert CDA

Tussentijdse uitslag gemeente Zwartewaterland

Tussentijdse uitslag gemeente Zwartewaterland© DKN | RDV

UPDATE [23:30] Het wordt nog spannend, de race om de derde plaats tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in Zwartewaterland. CDA en nieuwkomer BGZ zijn qua stemmen vanavond aan elkaar gewaagd. Ook zijn de CU en SGP aan het stuivertje wisselen, momenteel gaat de SGP aan de leiding met 2351 stemmen.

LEES MEER... | WOENSDAG, 21.03.18 | 22.53 UUR

Stembureaus zijn geopend van 07.30 uur tot 21.00 uur

Waar kunt u in Zwartewaterland stemmen?

Stemlokaal Gemeentehuis Zwartewaterland

Stemlokaal Gemeentehuis Zwartewaterland© DKN | RDV

Op woensdag 21 maart 2018 worden in 335 Nederlandse gemeenten de gemeenteraadsverkiezingen gehouden, waaronder Zwartewaterland. De stemgerechtigden kunnen in deze gemeente kiezen uit zeven partijen en dat zijn CU, SGP, CDA, VVD, PvdA, Gemeentebelangen Zwartewaterland en Buitengewoon Zwartewaterland. Vanaf half acht woensdagochtend zijn de stembureaus geopend voor deze verkiezingen.

LEES MEER... | DINSDAG, 20.03.18 | 14.39 UUR

In gesprek met Tamme Spoelstra, lijsttrekker ChristenUnie

'Het omzien naar al onze inwoners zit in onze christelijk sociale aard'

In gesprek met Tamme Spoelstra, lijsttrekker ChristenUnie

In gesprek met Tamme Spoelstra, lijsttrekker ChristenUnie© DKN | RDV

Fractievoorzitter en lijsttrekker Tamme Spoelstra kijkt dankbaar terug op de afgelopen vier jaar, waarin zijn partij ChristenUnie samen met SGP en CDA de coalitie vormde. "Er was weinig ruimte voor nieuw beleid, maar als coalitie en raad werkten wij in goede harmonie en samen met inwoners aan grote opgaven als de financiŽle positie van onze gemeente en een zachte landing van de naar ons overgehevelde taken op het gebied van jeugd, zorg, werk en inkomen in het Sociaal Domein. Het is ons gelukt om, met wat meer vlees op de botten, weer vooruit te kunnen kijken."

LEES MEER... | VRIJDAG, 16.03.18 | 18.00 UUR

Actiegroep Red Genne niet eens met besluit schoolbestuur

OBS Genne sluit deuren aan eind van het schooljaar

Op donderdag 15 maart 2018 grepen ouders van actiegroep Red Genne de laatste raadsvergadering voor de verkiezingen aan om hun vraagtekens te zetten bij het besluit van het schoolbestuur van stichting Op Kop om OBS Genne aan het eind van dit schooljaar definitief te sluiten. "De nodige acties en geluiden van onze kant konden het tij helaas op geen enkele manier keren", zie inspreker Jeff Hijlkema. "Daarom zien wij ons genoodzaakt u als gemeente om hulp te vragen."

LEES MEER... | DONDERDAG, 15.03.18 | 22.40 UUR

In gesprek met Maarten Slingerland, lijsttrekker SGP

'Wij werken graag als coalitiepartner verder aan een stevige Basis'

In gesprek met Maarten Slingerland, lijsttrekker SGP

In gesprek met Maarten Slingerland, lijsttrekker SGP© DKN | RDV

Met de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 voor de deur kijkt de SGP dankbaar terug op haar eerste volledige periode in een coalitie binnen de gemeente Zwartewaterland. "Het was niet altijd makkelijk", bekent fractievoorzitter en lijsttrekker Maarten Slingerland. "De gemeente stond er vier jaar geleden financieel slecht voor. Ook lag er de grote uitdaging om als iedere andere gemeente de taken op het gebied van jeugd, zorg en participatie op te pakken. Samen hebben wij het huishoudboekje op orde gekregen en het Sociaal Domein goed vormgegeven."

LEES MEER... | DONDERDAG, 15.03.18 | 11.30 UUR

In gesprek met Kira Fijn, lijsttrekker BuitenGewoon Zwartewaterland

'Kom uit het gemeentehuis en praat vooraf met inwoners over beleid'

In gesprek met Kira Fijn, lijsttrekker BuitenGewoon Zwartewaterland

In gesprek met Kira Fijn, lijsttrekker BuitenGewoon Zwartewaterland© Bernita van Dijk

BuitenGewoon Zwartewaterland, een nieuwe partij die tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 met minimaal ťťn zetel bestaansrecht in de gemeente(raad) hoopt te verwerven. Een partij die al snel het stempel van Ďprotestpartijí werd opgeplakt. "Tijdens de campagne en onze contacten met Zwartewaterlanders zien wij echter veel draagvlak voor onze partij", zegt lijsttrekker Kira Fijn. "Wij zijn een reactie op het huidige besturen, op het gebrek aan daadkracht. De wensen uit het coalitieakkoord klinken mooi, maar wat ga je echt doen en waarom is dat goed voor de samenleving? Het kan allemaal een stuk slagvaardiger."

LEES MEER... | 4 REACTIES : 4 | MAANDAG, 12.03.18 | 17.26 UUR
Vandaag:
13° | 5°
Meer weer...
Morgen:
16° | 5°


TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
advertentie
0.95064 s