Zaterdag 06.02.16 | 12.18 uur

Veranderingen en belemmeringen in de sector

CDA Overijssel goed in gesprek met boeren

De Overijsselse CDA Statenfractie organiseerde op 18 januari 2016 een drukbezochte bijeenkomst over de ontwikkelingen in de landbouw. Het CDA organiseerde de avond om samen met de boeren van Overijssel van gedachten te wisselen over veranderingen en belemmeringen in de sector. Tijdens de avond zijn er vele vragen ingediend waar de Statenfractie mee aan de slag kan. Ook aanwezig Tweede Kamerlid Jaco Geurts, heeft aangegeven met de gestelde vragen aan het werk te gaan.

LEES MEER... | DONDERDAG, 21.01.16 | 14.38 UUR


advertentie

HenriŽtte van der Graaf-Huls en Roel Huls

CU Zwartewaterland huldigt twee bestuurders

HenriŽtte van der Graaf-Huls en Roel Huls

HenriŽtte van der Graaf-Huls en Roel Huls© R. Huls

Tijdens de ledenvergadering van de ChristenUnie Zwartewaterland in de Sluuspoort te Zwartsluis werden maandagavond 18 januari 2016 twee bestuurders in de bloemetjes gezet. HenriŽtte van der Graaf-Huls en Roel Huls zijn beide vele jaren actief geweest in de ChristenUnie.

LEES MEER... | WOENSDAG, 20.01.16 | 10.07 UUR


advertentie

Gereformeerde Gemeente Genemuiden vraagt om parkeerplaatsen

PvdA tegen opoffering deel van kinderboerderij

Kinderboerderij De Taghof en Jachin en Boazkerk Genemuiden

Kinderboerderij De Taghof en Jachin en Boazkerk Genemuiden© Jannes van den Berg

UPDATE Donderdagavond 14 januari 2016 begon de eerste raadsvergadering van het nieuwe jaar met een korte discussie tussen met name de heer Eenkhoorn (PvdA) en wethouder Visserman die zelfs tot een schorsing leidde. De discussie betrof het verzoek van de Jachin en Boazkerk (Gereformeerde Gemeente Genemuiden) om een deel van Kinderboerderij De Taghof op te offeren voor parkeerplaatsen ten behoeve van de nabijgelegen kerk. Met reeds beschikbare parkeerplaatsen op loopafstand vond Eenkhoorn het overbodig om na de bouw van een nieuwe kerk en de nog aan te leggen parkeerplaatsen bij de ijsbaan opnieuw een hap uit de zogeheten groene wig te nemen.

LEES MEER... | 9 REACTIES : 9 | VRIJDAG, 15.01.16 | 09.39 UUR


advertentie

Motie verschuift grens bebouwde kom Hasselt

Raad stemt in met bestemmingsplan N331

Op donderdag 14 januari 2016 stemde de gemeenteraad in met het gewijzigde bestemmingsplan N331. Deze wijziging was nodig om de geplande reconstructie van deze provinciale weg tot een veilige en volwaardige ontsluitingsweg te kunnen realiseren. Ook de gezamenlijke motie van CDA, ChristenUnie, SGP, PvdA en VVD werd aangenomen. Daarmee werd de mogelijkheid gecreŽerd om de grens van de bebouwde kom in de N331 bij Hasselt te verschuiven van de huidige locatie ten noorden van de Zwartewaterbrug naar een nieuwe locatie ten zuiden van de Zwartewaterbrug nabij de nieuwe rotonde met een afslag naar de N759 richting Genemuiden.

LEES MEER... | 3 REACTIES : 3 | DONDERDAG, 14.01.16 | 22.20 UUR


advertentie

ChristenUnie stelt vragen aan college over Jeugdhulp en preventie

Relatieondersteuning voor aanstaande ouders

De komst van een eerste baby brengt veel teweeg in praktische zin, maar zeker ook in emotioneel opzicht. De overgang van partners naar vader-of-moeder zijn, heeft tot gevolg dat de relatie tussen beiden ingrijpend verandert en dat kan helaas ook leiden tot wederzijds onbegrip, relatieproblemen en echtscheiding.

LEES MEER... | DONDERDAG, 14.01.16 | 08.35 UUR


advertentie

Inschrijving start maandag 4 januari 2016!

Subsidieregeling kleine evenementen Overijssel

De provincie Overijssel heeft voor komend jaar 50-duizend euro beschikbaar voor kleinschalige festivals en evenementen. De inschrijving voor deze subsidieregeling begint maandag 4 januari 2016. Het CDA roept de organisatoren van deze kleine evenementen op gebruik te maken van de regeling.

LEES MEER... | DONDERDAG, 24.12.15 | 12.47 UUR

Maandag 4 januari 2016 installatie

Nieuwe bestuursleden WDOD van start

Op maandag 4 januari 2016 is de eerste vergadering van het Algemeen Bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta. In deze vergadering worden de nieuwe bestuursleden geÔnstalleerd.

LEES MEER... | WOENSDAG, 23.12.15 | 15.18 UUR

Raad stelt actualisatie verordeningen begraafplaatsen vast

Commotie rond excuses emotionele wethouder

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 17 december 2015 liepen de emoties hoog op rond de Actualisatie verordeningen gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Zwartewaterland 2013. Inhoudelijk bleek de raad unaniem achter de actualisatie te staan, waarmee het schudden (verzamelde resten worden dieper onder het graf ter aarde besteld, zodat er ruimte ontstaat voor nieuwe begravingen, red.) op de begraafplaatsen Mastenbroek en Van Stolkspark (Hasselt) weer mogelijk is. Over het langdurige, moeizame proces rond deze verordeningen was de raad echter niet te spreken. Een duidelijk emotionele wethouder Visserman kwam met excuses die echter niet bij alle raadsleden in goede aarde vielen.

LEES MEER... | 3 REACTIES : 3 | DONDERDAG, 17.12.15 | 23.24 UUR

Partij voor de Dieren: Agrilaser moet uitkomst bieden

'Afschot duizenden ganzen onnodig en onbegrijpelijk'

"Afgelopen woensdag bepaalde de Raad van State dat in en rond Overijsselse Natura-2000 natuurgebieden niet op ganzen gejaagd mag worden, terwijl dat wel is gebeurd. Onder het mom van landbouwgewasbescherming worden de dieren massaal afgeschoten, maar daar is nu een einde aan gekomen. Dit heeft naar schatting duizenden vogels het leven gekost." De Partij voor de Dieren wil af van het afschotbeleid voor ganzen. "Dit biedt geen structurele oplossing en is onnodig, want er zijn genoeg diervriendelijke alternatieven."

LEES MEER... | 3 REACTIES : 3 | ZATERDAG, 05.12.15 | 11.40 UUR

Nog geen besluit rond voormalig Agnietenterrein Zwartsluis

Raad wil extra tijd voor alternatief plan Fortresse

Afgelopen donderdag heeft de gemeenteraad nog geen besluit genomen over het raadsvoorstel 'Herontwikkelvariant voormalig Agnietenterrein Zwartsluis'. Hiermee bood de raad het college de ruimte om na te gaan of de provincie de in de subsidievoorwaarden gestelde termijn wil verruimen voor een gedegen onderzoek naar de haalbaarheid van het alternatieve plan van Stichting Fortresse uit Zwartsluis.

LEES MEER... | 3 REACTIES : 3 | WOENSDAG, 02.12.15 | 15.34 UUR

SZZ stemt schoorvoetend in met voorstel gemeente

Drie zwembaden behouden voor Zwartewaterland

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 26 november 2015 liet wethouder Visserman weten dat de gemeente Zwartewaterland en Stichting Zwembaden Zwartewaterland (SZZ) tot overeenstemming zijn gekomen. Daarmee wordt de gewenste bezuiniging gerealiseerd en blijven de drie zwembaden voor de inwoners van Zwartewaterland behouden.

LEES MEER... | DONDERDAG, 26.11.15 | 22.54 UUR

Kritiek op tegenstemmende oppostiepartijen Pvda en VVD

Meerderheid raad stemt in met begroting 2016-2019

Op donderdag 12 november 2015 stemde een meerderheid van de raad in met de Programmabegroting 2016-2019, alleen de PvdA en VVD stemden tegen. Hun inhoudelijke argumenten om tegen te stemmen, leverde de nodige kritiek van met name de SGP en het CDA op. Deze partijen waren samen met de ChristenUnie en Gemeentebelangen juist blij met de sluitende begroting die geen verdere lastenverzwaring voor de inwoners van Zwartewaterland kent.

LEES MEER... | 1 REACTIES : 1 | VRIJDAG, 13.11.15 | 13.08 UUR

Raad stemt in met amendement CU, CDA en PvdA

Verruiming voor inkomenscompensatie zorgkosten

Op donderdag 12 november 2015 stemde de raad in met het voorstel van de ChristenUnie, CDA en PvdA om mensen met een chronische ziekte en/of handicap bij een inkomen tot 110 procent van het bijstandsniveau een tegemoetkoming van 250 euro en bij een inkomen tussen de 110 en 120 procent van het bijstandsniveau een tegemoetkoming van 125 euro te verstrekken. Daarmee werd de oorspronkelijke notitie 'Inkomenscompensatie zorgkosten 2015' -hierin stelde het college alleen een tegemoetkoming tot 110 procent van het bijstandsniveau voor - verruimd en vervolgens met algemene stemmen aangenomen.

LEES MEER... | DONDERDAG, 12.11.15 | 22.47 UUR

Namen kandidaatleden Dagelijks Bestuur bekend

Coalitieakkoord Waterschappen

Water Natuurlijk, CDA, ChristenUnie, VVD en Ongebouwd hebben overeenstemming bereikt over een coalitieakkoord 2016-2019 met de titel Wonen, werken en natuur verbinden met water. Ook de namen van de kandidaatleden van het Dagelijks Bestuur zijn bekend.

LEES MEER... | DONDERDAG, 05.11.15 | 12.29 UUR

PvdA en ChristenUnie Overijssel bundelen krachten

Fracties willen aanpak verslechterende natuur

Het gaat steeds slechter met de natuur op het platteland en in natuurgebieden. Dat blijkt uit het 'Living Planet Report' van het Wereld Natuur Fonds over de natuur in Nederland. De Statenfracties van PvdA en ChristenUnie willen binnen Overijssel aan die verslechtering een halt toeroepen.

LEES MEER... | 2 REACTIES : 2 | WOENSDAG, 04.11.15 | 15.13 UUR
Vandaag:
8° | 4°
Meer weer...
Morgen:
9° | 3°


AGENDA
TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?