Zaterdag 23.05.15 | 17.48 uur

Vaststelling bestemmingsplan Bedrijventerreinen Zwartewaterland

Gemeenteraadsvergadering Zwartewaterland

Donderdag 21 mei 2015, aanvang 19.30 uur, vindt er een openbare raadsvergadering plaats in het gemeentehuis te Hasselt. Als u bij de gemeenteraad wilt inspreken op een onderwerp van de agenda van de raadsvergadering of over een ander onderwerp dan kunt u dat van te voren aangeven.

LEES MEER... | DINSDAG, 19.05.15 | 12.00 UUR

Coalitieakkoord 'Water in de samenleving'

Benoeming dagelijks bestuur WSG van korte duur

De fracties Water Natuurlijk, CDA, VVD en Bedrijfsgebouwd van het Waterschap Groot Salland hebben hun coalitieakkoord ‘Water in de samenleving’ aangeboden aan het algemeen bestuur. In de vergadering van woensdag 13 mei staat onder andere de benoeming van het nieuwe dagelijks bestuur op de agenda.

LEES MEER... | WOENSDAG, 06.05.15 | 08.33 UUR

Kandidaat gedeputeerden met portefeuilles bekend

Coalitieakkoord 'Overijssel Werkt' op hoofdlijnen

Op 1 mei 2015 heeft het nieuwe college van provincie Overijssel tijdens een persconferentie haar Coalitieakkoord en de kandidaat gedeputeerden gepresenteerd. Onder het motto ‘Overijssel Werkt!’ gaan de coalitiepartijen CDA, VVD, D66 en CU samen met de partijen in de Staten, de inwoners van Overijssel en de samenwerkingspartners voortvarend aan de slag. Werkgelegenheid, bereikbaarheid, duurzaamheid, ruimtelijke ontwikkeling, natuur en landbouw zijn de belangrijkste speerpunten.

LEES MEER... | VRIJDAG, 01.05.15 | 14.14 UUR

Raad enigszins kritisch over gang van zaken rond armoedebestrijding

Meer geld voor kindpakketten en schuldhulpverlening

De gemeenteraad stemde donderdag 30 april 2015 unaniem in met het raadsvoorstel Evaluatie intensivering armoedebestrijding en schuldhulpverlening. Dat betekent dat er extra geld beschikbaar komt voor de schuldhulpverlening en het kindpakket voor kinderen van 0 tot 18 jaar, waarvan de ouders zijn aangewezen op een inkomen van maximaal 110 procent van de bijstandsnorm. Een positief besluit dat gepaard ging met een aantal kritisch opmerkingen.

LEES MEER... | VRIJDAG, 01.05.15 | 00.15 UUR

Raad wil eerst duidelijkheid over afstemming met nieuwe woningwet

Besluit bestemmingsplan bedrijventerreinen uitgesteld

Op donderdag 30 april 2015 heeft de gemeenteraad - ondanks een positieve houding - nog geen besluit over het bestemmingsplan bedrijventerreinen Zwartewaterland genomen. Braamskamp van Gemeentebelangen wilde eerst duidelijk over de afstemming met de nieuwe woningwet die met de vaststelling van dit plan direct in werking treedt. "Mijn specifieke kennis op dit punt schiet te kort en dus kan ik de gevraagde duidelijkheid nu niet geven", liet wethouder Speksnijder weten.

LEES MEER... | DONDERDAG, 30.04.15 | 22.21 UUR

Advies van de vertrouwenscommissie unaniem

CDA draagt Eddy van Hijum en Hester Maij voor

De CDA Statenfractie draagt op unaniem advies van de vertrouwenscommissie Eddy van Hijum en Hester Maij voor als gedeputeerden namens het CDA. De fractie heeft er vertrouwen in dat beide het goede werk in de vorige periode zullen voortzetten.

LEES MEER... | DONDERDAG, 30.04.15 | 08.45 UUR

Raad bespreekt armoedebeleid van deze gemeente

Gemeenteraadsvergadering Zwartewaterland

Vanavond, donderdag 30 april 2015, aanvang 19.30 uur, vindt er een openbare raadsvergadering plaats in het gemeentehuis te Hasselt. Als u bij de gemeenteraad wilt inspreken op een onderwerp van de agenda van de raadsvergadering of over een ander onderwerp dan kunt u dat van te voren aangeven.

LEES MEER... | DONDERDAG, 30.04.15 | 08.34 UUR

Verordening treedt in werking per 1 juni 2015

Vaststelling Verordening Adviesraad Sociaal Domein

De gemeenteraad van de gemeente Zwartewaterland de Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 vastgesteld. De verordening betreft het oprichten van een Adviesraad ten behoeve van het college van burgemeester en wethouders ten behoeve van het te voeren beleid betreffende de Wmo, de Participatiewet en de Jeugdwet.

LEES MEER... | ZATERDAG, 25.04.15 | 16.08 UUR

Fractie biedt ouderen ondersteuning aan

PvdA: Vooral onzekerheid over huishoudelijke hulp

PvdA Zwartewaterland biedt ouderen ondersteuning aan bij de nieuwe regeling voor huishoudelijke hulp. De gemeente gaat binnenkort 'keukentafelgesprekken' voeren voordat de nieuwe situatie op 1 juli ingaat. "Als die gesprekken onduidelijkheid opleveren of mensen drempelvrees hebben om bij de gemeente aan te kloppen, kunnen ze bij ons terecht", zeggen Klaas Eenkhoorn en Bert Rorije.

LEES MEER... | 2 REACTIES : 2 | MAANDAG, 20.04.15 | 14.33 UUR

Met Bart Jan Spruyts en Keklik Demir-Yücel

Debat SGP Zwartewaterland in Hervormd Centrum

Op vrijdag 24 april 2015 organiseert SGP Zwartewaterland een levendige debat tussen de Nederlandse historicus, journalist, columnist en rechts-conservatief denker Bart Jan Spruyt en politica namens de PvdA, mevrouw Keklik Demir-Yücel. Beiden treden op als deskundigen. Ook het publiek krijgt volop de gelegenheid om een inbreng te leveren. Het debat met thema 'tolerantie' wordt gehouden in het Hervormd Centrum te Genemuiden.

LEES MEER... | VRIJDAG, 17.04.15 | 17.04 UUR

Gemeente subsidieert huisvesting jeugdhonk uit Genemuiden

Jeugdhonk 3:16 vraagt horecavergunning aan

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 26 april 2015 stelde Dijkstra (PvdA) kritische vragen aan wethouder Speksnijder over het subsidiëren van de huisvesting voor Jeugdhonk 3:16 in het Olde Stadhuus te Genemuiden. Bovendien verbaasde zij zich over het feit dat 3:16 een drank- en horecavergunning heeft aangevraagd. "Is het aanvragen van zo'n vergunning wel een goed signaal als je je specifiek op jeugd richt?"

LEES MEER... | 6 REACTIES : 6 | VRIJDAG, 17.04.15 | 11.37 UUR

Gemeente zet alles op alles om wachttijden weg te werken

Aantal aanmeldingen schuldhulpverlening blijft stijgen

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 16 april 2015 liet wethouder Knol in het verlengde van een eerder aan de raad gezonden brief weten dat binnen de gemeente Zwartewaterland in 2015 een verdere stijging van het aantal aanmeldingen voor schuldhulpverlening te verwachten is. En dat terwijl de in het derde kwartaal van 2014 ontstane wachttijden nog niet zijn weggewerkt.

LEES MEER... | DONDERDAG, 16.04.15 | 23.11 UUR

Provinciale Staten van Overijssel

Coalitie met CDA, VVD, D66 en ChristenUnie?

Informateur René Paas adviseert om een coalitie met CDA, VVD, D66 en ChristenUnie nader te onderzoeken. Dit maakte hij woensdagmiddag bekend tijdens een openbare presentatie op het Provinciehuis in Zwolle. Een coalitie van deze vier partijen doet volgens Paas recht aan de uitslag van de verkiezingen en is kansrijk omdat de partijen de bereidheid hebben er met elkaar uit te komen.

LEES MEER... | WOENSDAG, 01.04.15 | 17.59 UUR

Sluziger wil ruimte voor jongere kandidaat

Roel Huls stopt als raadslid in Zwartewaterland

Roel Huls stopt als raadslid in Zwartewaterland

Roel Huls stopt als raadslid in Zwartewaterland© DKN | RDV

Het ChristenUnie raadslid Roel Huls heeft te kennen gegeven het raadslidmaatschap per 22 mei 2015 te zullen beëindigen. Hij heeft dit vandaag persoonlijk en per brief aan burgemeester Eddy Bilder meegedeeld.

LEES MEER... | MAANDAG, 30.03.15 | 13.21 UUR

Oppositiepartijen houden motie voorlopig achter de hand

Staat overdracht veerpont alsnog op losse schroeven?

Op donderdag 26 maart 2015 voelden de oppositiepartijen PvdA, VVD en Gemeentebelangen wethouder Speksnijder flink aan de tand over de overdracht van de veerpont van Connexxion Water naar Veerpont Genemuiden BV. Liet Speksnijder tijdens de vorige raadsvergadering nog weten dat ondertekening van de overeenkomst slechts een formaliteit is, de afgelopen dagen bleek dat beide partijen er nog altijd niet uit zijn. Heeft de raad zich dan met onjuiste informatie laten verleiden tot het besluit om Connexxion Water met 75.000 euro af te kopen?

LEES MEER... | 2 REACTIES : 2 | DONDERDAG, 26.03.15 | 21.36 UUR
Vandaag:
17° | 6°
Meer weer...
Morgen:
18° | 7°


LIVE SPORT
DESZ - SC Veenwouden 0-2
Wapenveld - Olympia'28 3-1
AGENDA
TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!