Zondag 25.01.15 | 18.52 uur

Annie Schreijer-Pierik lost na één jaar belofte in

Europarlementariër ontvangt lokale CDA-delegatie

Europarlementariër ontvangt lokale CDA-delegatie

Europarlementariër ontvangt lokale CDA-delegatie© M. van der Vegte

Woensdag 21 januari is een CDA-delegatie uit Zwartewaterland op bezoek geweest bij Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik. Met dit bezoek, dat georganiseerd was door raadslid Henk Buit, werd een verkiezingsbelofte van Annie aan de CDA-afdeling Zwartewaterland ingelost.

LEES MEER... | DONDERDAG, 22.01.15 | 15.41 UUR

Hondenpoep, het blijft een heikel onderwerp!

'Bewoners Sluziger Kraggenwijk zijn tevreden'

De PvdA bezoekt regelmatig wijken van Genemuiden Hasselt en Zwartsluis. Zoals positief als de bewoners van de Sluziger 'Kraggenwijk' maakten de socialisten nog niet eerder mee. "Hooguit is er ongerustheid over de veranderingen in de zorg, maar zelfs dan is er begrip voor dat de regering wel in moest grijpen in de stijgende zorgkosten. Verder wonen deze mensen met heel veel plezier in Zwartsluis", zegt fractievoorzitter Astrid Dijkstra na afloop van het wijkbezoek.

LEES MEER... | 3 REACTIES : 3 | MAANDAG, 19.01.15 | 20.29 UUR

Gedeputeerde Van Hijum op de bres voor clubs

Nieuwjaarsloop DESZ leidt tot Kamervragen

De deelname van gedeputeerde Eddy van Hijum aan de Nieuwjaarsloop op 3 januari 2015 van Sportvereniging DESZ uit Zwartsluis heeft een verrassend gevolg. Tijdens het bezoek van de CDA'er aan DESZ attendeerde de penningmeester van de club, Herman Mones, de gedeputeerde op het schrappen van de teruggave van energiebelasting door minister Schippers. Voor een gemiddelde sportvereniging, zoals DESZ met 518 leden, scheelt het terugdraaien van deze Ecotax zo’n 2.500 euro per jaar.

LEES MEER... | VRIJDAG, 16.01.15 | 15.18 UUR

Bezuinigingen peuterspeelzalen blijft gemoederen bezighouden

Ingrijpende reorganisatie bij SKZ noodzakelijk!

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 15 januari 2015 gaf wethouder Speksnijder op verzoek van de PvdA duidelijkheid over de haalbaarheid van de reeds vastgestelde bezuinigingen op de peuterspeelzalen. In een memo concludeert hij dat de bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd. Jannet Hoentjen, directeur Stichting Kinderdagcentra Zwartewaterland (SKZ), denkt daar iets genuanceerder over.

LEES MEER... | VRIJDAG, 16.01.15 | 11.59 UUR

Slingerland (SGP) wil bewustwording bij ouders vergroten

Vormen keten bedreiging voor preventieplan alcohol?

Op donderdag 15 januari 2015 heeft de gemeenteraad het Preventie- en handhavingsplan alcohol 2015-2018 vastgesteld. Een plan dat onder andere via brede bewustwording over de risico's een afname van het alcoholgebruik onder jongeren en de daaraan gerelateerde overlast nastreeft. Ondanks de positieve reacties op de in het plan beschreven doelen en acties bleek de raad kritisch op punten als monitoring en handhaving. Zeker waar het de verlengde huiskamers ofwel keten betreft waar jongeren veelal met goedkeuring van hun ouders alcohol drinken.

LEES MEER... | DONDERDAG, 15.01.15 | 23.20 UUR

'Mensen met een arbeidsbeperking kunnen meedoen'

CDA verkiezingsprogramma in braille

Om ook blinde mensen de gelegenheid te geven zich te verdiepen in de provinciale politiek, heeft het CDA Overijssel haar verkiezingsprogramma laten omzetten naar braille. Dit document is vanaf 3 januari beschikbaar voor alle blinden en slechtzienden in Overijssel.

LEES MEER... | MAANDAG, 05.01.15 | 08.20 UUR

Gemeente laat zoveel mogelijk inwoners voorzien in eigen inkomen

Raad stemt in met Beleidsplan Participatiewet

Op donderdag 18 december 2014 stemde de gemeenteraad in met het Beleidsplan Participatiewet Gemeente Zwartewaterland 2015-2016 en de bijbehorende verordeningen. Met dit plan geeft de gemeente invulling aan haar vanuit Den Haag gedelegeerde taak om zoveel mogelijk inwoners – die in staat zijn om te werken – te laten voorzien in hun eigen inkomen en te laten participeren in de samenleving. Dankzij een amendement van de PvdA kreeg het plan op de valreep een wat socialer gezicht voor onder andere mensen met een verstandelijke beperking of psychische aandoening.

LEES MEER... | VRIJDAG, 19.12.14 | 11.24 UUR

PvdA-fractie trekt tevergeefs aan handrem

'Coalitie laat Zwartewaterland op zwart zaad zitten!'

"Inwoners van Zwartewaterland zijn de dupe van de spilzucht van de gemeente", vindt de PvdA-fractie. "Terwijl de schulden oplopen, blijft het college met instemming van de gemeenteraad maar flinke bedragen uitgeven. We zitten op zwart zaad en grote financiële tegenvallers liggen op de loer, maar Zwartewaterland blijft met miljoenen strooien. Wij vinden dat onverantwoord”, zeggen fractievoorzitter Astrid Dijkstra en raadslid Klaas Eenkhoorn.

LEES MEER... | 6 REACTIES : 6 | MAANDAG, 15.12.14 | 08.45 UUR

Raad verwacht nieuw voorstel van college

Toekomst jeugd- en jongerenwerk in het ongewisse

De raadsvergadering van donderdag 4 december 2014 begon met een punt van orde van de kant van de heer Slingerland van de SGP. Het betrof onder andere het raadsvoorstel 'Toekomst Jeugd- en Jongerenwerk'. Eerder deze week deed het college in een memo melding van een mogelijke verlenging van de samenwerking met Stichting Welzijn MensenWerk. Deze ontwikkeling zet het huidige raadsvoorstel in een ander daglicht.

LEES MEER... | VRIJDAG, 05.12.14 | 10.27 UUR

Raad stelt Gemeentelijk Rioleringsplan vast

Forse stijging rioolheffing is onvermijdelijk

Op donderdag 4 december 2014 heeft de gemeenteraad het Gemeentelijk Rioleringsplan Zwartewaterland 2015-2019 in combinatie met het amendement van de ChristenUnie en SGP met een meerderheid van stemmen vastgesteld. Daarmee stijgt de rioolheffing de komende drie jaar tot maximaal 400 euro. Daarnaast wordt de geplande aanpak van de riolering in de wijk Dedemsvaart Zuid te Hasselt over de komende twee jaar verdeeld. Hiermee menen de ChristenUnie en SGP een solide en verantwoorde oplossing te hebben geboden.

LEES MEER... | 11 REACTIES : 11 | DONDERDAG, 04.12.14 | 23.00 UUR

Penningmeester neemt na bijna 10 jaar trouwe dienst afscheid

VVD-bestuur neemt afscheid van Marco Mosman

VVD Zwartewaterland heeft afgelopen dinsdag afscheid genomen van penningmeester Marco Mosman. Mosman was vanaf 2 mei 2005 onafgebroken penningmeester van de lokale VVD-afdeling. Jarno Moeken zal de functie van penningmeester op zich nemen.

LEES MEER... | DONDERDAG, 04.12.14 | 16.42 UUR

Fractie steekt de handen uit de mouwen

Werkbezoek ChristenUnie aan Dorcas in Genemuiden

De ChristenUnie Zwartewaterland heeft woensdagavond 3 december 2014 een werkbezoek gebracht aan het voedselinzamelcentrum van Dorcas in Genemuiden. De bestuurders staken bij het bezoek de handen uit de mouwen.

LEES MEER... | DONDERDAG, 04.12.14 | 15.13 UUR

Gemeenteraadsvergadering Zwartewaterland

Raadsvergadering 4 december kent overvolle agenda

Donderdag 4 december 2014, aanvang 19.30 uur, vindt er een openbare raadsvergadering plaats in het gemeentehuis te Hasselt. Als u bij de gemeenteraad wilt inspreken op een onderwerp van de agenda van de raadsvergadering of over een ander onderwerp dan kunt u dat van te voren aangeven.

LEES MEER... | DINSDAG, 02.12.14 | 09.29 UUR

Wethouder Speksnijder betreurt visie PvdA-fractie

Gemeenteraad stemt in met Centrumplan Genemuiden

Op donderdag 27 november 2014 heeft de gemeenteraad ingestemd met het Projectplan uitvoering Centrumplan Genemuiden 2015-2018. Dat betekent dat de reeds in gang gezette herinrichting van het gebied rond de voormalige Boni en rond de Sas worden afgerond. Daarnaast start in de genoemde periode de aanleg van de Groene entree bij de Koppel.

LEES MEER... | VRIJDAG, 28.11.14 | 11.30 UUR

Raad krijgt bouwstenen voor amendement op rioleringsplan

Huishouden 10 jaar lang fors meer kwijt aan riool

Op donderdag 27 november 2014 ging de raadsvergadering verder waar het vorige week wegens tijdsgebrek werd geschorst: het Gemeentelijk Rioleringsplan Zwartewaterland 2015-2018. Het was al wel duidelijk dat geen enkele fractie akkoord zou gaan met de voorgestelde verhoging van de rioolheffing met ruim vijftig procent. Vandaar dat wethouder Dick Visserman nu met het voorstel kwam om de rioolheffing gefaseerd te verhogen. Daarmee gaf hij de fracties bouwstenen om tijdens de volgende raadsvergadering met een amendement op het plan te komen. Vooralsnog werd het rioleringsplan dan ook niet aangenomen.

LEES MEER... | 8 REACTIES : 8 | DONDERDAG, 27.11.14 | 23.46 UUR
Vandaag:
5° | 1°
Meer weer...
Morgen:
6° | 2°


AGENDA
TEKSTADVERTENTIES
Jemako online bestellen!
www.jemako-shop.com
Jemako snel uit voorraad geleverd. Laat u verrassen door het gemak!
Luchtfoto's bestellen?
www.agriluchtfoto.nl
Rechtenvrije afbeeldingen, hoge resolutie. Professioneel en betaalbaar!