Maandag 22.01.18 | 16.26 uur


advertentie

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2018

VVD stelt kandidatenlijst vast: Smits lijsttrekker

De VVD Zwartewaterland heeft zijn kandidatenlijst voor de naderende gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 bekengemaakt. De lijst wordt aangevoerd door huidig raadslid John Smits, gevolgd door Simon Tol uit Hasselt en Cora Westra uit Zwartsluis. "Deze lijst bestaat uit dynamieke kandidaten die de lokale problemen kennen. Op die mix van verjonging, maatschappelijke betrokkenheid en politieke ervaring ben ik erg trots", aldus Smits.

LEES MEER... | DONDERDAG, 11.01.18 | 06.55 UUR


advertentie

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2018

GB Zwartewaterland presenteert ervaren lijsttrekker

De GemeenteBelangen Zwartewaterland heeft zijn kandidatenlijst voor de naderende gemeenteraadsverkiezingen 2018 bekengemaakt. Lijsttrekker is de heer Roel Withaar. "De oud-wethouder van de voormalige gemeente Genemuiden kent het politieke spel als geen ander, en is beroepsmatig zeer goed op de hoogte van alle zaken binnen een gemeentelijke organisatie. In de huidige raad is hij tevens lid van de zogenaamde audit-commissie, welke belast is met de controle van o.a. de gemeentelijke uitgaven", aldus GB Zwartewaterland woensdag in persbericht.

LEES MEER... | 1 REACTIES : 1 | WOENSDAG, 03.01.18 | 12.31 UUR


advertentie

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar

CDA: Margreet Bosma-van Wieren lijsttrekker

Tijdens de ledenvergadering van het CDA Zwartewaterland op dinsdag 12 december 2017 is de definitieve kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 vastgesteld. Margreet Bosma is unaniem gekozen tot lijsttrekker.

LEES MEER... | DONDERDAG, 14.12.17 | 14.08 UUR


advertentie

Geen 'wapperdag' voor regenboogvlag

Plek voor nationale en gemeentevlag in raadszaal

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 23 november 2017 ontstond enige commotie over een zogeheten motie vreemd aan de orde van de dag. In deze motie stelden SGP, CDA, VVD en Gemeentebelangen voor zowel de Nederlandse als Zwartewaterlandse vlag zichtbaar in de raadszaal te hangen. "Als duidelijk symbool van eenheid en verbondenheid verdienen beide vlaggen een plaats in de raadszaal", sprak de heer Huisbrink van de SGP namens alle indieners. De ChristenUnie en PvdA hielden er duidelijk een andere visie op na.

LEES MEER... | 4 REACTIES : 4 | DONDERDAG, 23.11.17 | 23.34 UUR


advertentie

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar

SGP stelt kandidatenlijst vast: Slingerland lijsttrekker

SGP stelt kandidatenlijst vast: Slingerland lijsttrekker

SGP stelt kandidatenlijst vast: Slingerland lijsttrekker© SGP Zwartewaterland

De SGP Zwartewaterland heeft zijn kandidatenlijst voor de naderende gemeenteraadsverkiezingen in 2018 bekengemaakt. "Een lijst waarbij is ingezet op stabiliteit, vernieuwing en ervaring", aldus de fractie.

LEES MEER... | MAANDAG, 20.11.17 | 10.30 UUR


advertentie

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar

PvdA stelt kandidatenlijst vast: Hoentjen lijsttrekker

PvdA stelt kandidatenlijst vast: Hoentjen lijsttrekker

PvdA stelt kandidatenlijst vast: Hoentjen lijsttrekker© PvdA Zwartewaterland

UPDATE Op de ledenvergadering van de Partij van de Arbeid (PvdA) is deze week Jannet Hoentjen gekozen als de lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Jannet, directeur van de Stichting Kinderdagcentra Zwartewaterland is bepaald geen onbekende in de lokale politiek.

LEES MEER... | ZATERDAG, 11.11.17 | 10.53 UUR


advertentie

Raad stemt in met belastingen en heffingen 2018

VVD krijgt afvalstoffenheffing niet verder omlaag

Nadat vorige week de Programmabegroting 2018-2021 werd vastgesteld, stemde de gemeenteraad op donderdag 9 november 2017 in met de daaruit voortvloeiende verordeningen gemeentelijke belastingen en heffingen 2018. De heer Smits van de VVD bracht nog wel een amendement in, waarin hij voorstelde het vastrecht afvalstoffenheffing met de 125.000 euro extra dividend van de ROVA niet naar 122, maar naar 114 euro te verlagen. Het merendeel van de raad ging echter mee met de eerder gegeven verklaring van wethouder Visserman dat er bewust voor gekozen is het voordeel van dit extra dividend over meerdere jaren uit te smeren en niet in een keer aan de inwoners terug te geven.

LEES MEER... | 1 REACTIES : 1 | DONDERDAG, 09.11.17 | 21.37 UUR


advertentie

Motie regeling vrijkomende agrarische bebouwing

Overijsselse fracties dienen gezamenlijke motie in

De ChristenUnie Overijssel ziet dat er in Overijssel steeds vaker agrarische bebouwing vrij komt. Dat kan leiden tot verkrotting en verrommeling van de ruimte, bovendien met veel asbest. De mogelijkheden rondom sloop, renovatie en verkoop van agrarisch onroerend goed vraagt aandacht. De ChristenUnie heeft daarom samen met VVD, CDA en D66 een motie opgesteld voor Provinciale Staten om de problematiek van de vrijkomende agrarische bebouwing beter te kunnen tackelen.

LEES MEER... | WOENSDAG, 08.11.17 | 13.15 UUR

Woensdag 8 november 2017, vanaf 19.30 uur

PvdA houdt openbare ledenvergadering in Linksaf

De PvdA-fractie in Zwartewaterland houdt op woensdag 8 november 2017 een openbare ledenvergadering in gebouw Linksaf (Prinsenstraat 22) in Hasselt. Tijdens de vergadering kunnen leden onderwerpen inbrengen voor het verkiezingsprogramma. Daarnaast geeft de fractie een vooruitblik over de komende bestuursverkiezingen.

LEES MEER... | MAANDAG, 06.11.17 | 10.12 UUR


advertentie

Raad stemt in met Programmabegroting 2018-2021

Financieel gezonde gemeente ligt binnen bereik

Op donderdag 3 november 2017 heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met de Programmabegroting 2018-2021. De laatste begroting van deze raadsperiode - op 21 maart 2018 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen - laat voor 2018 een positief resultaat van 678.000 euro zien, gevolgd door drie jaren met een positief resultaat van ruim een miljoen. Coalitie en oppositie waren het erover eens dat het een mooie begroting is, maar of dat nou het gevolg is van goed beleid of meevallers als de lage rentestand bleef een punt van discussie. "Ons doel van een structureel financieel gezonde gemeente ligt binnen bereik, maar het blijft oppassen en dus moeten wij alert en nuchter blijven", zei de heer Spoelstra van de ChristenUnie.

LEES MEER... | DONDERDAG, 02.11.17 | 22.43 UUR


advertentie

Verkiezingsprogramma nog titelloos

Maurits von Martels gastspreker CDA ledenvergadering

Op maandag 6 november 2017 is het Tweede Kamerlid (CDA), Maurits von Martels, te gast bij het CDA Zwartewaterland. Maurits stond op plek 44 op de kandidatenlijst, maar kwam met ruim 21.500 voorkeursstemmen in de Kamer. Zijn slogan was en is: 'Meer boerenverstand in de Tweede Kamer'. Hiervoor was hij wethouder in de gemeente Dalfsen

LEES MEER... | 1 REACTIES : 1 | MAANDAG, 30.10.17 | 11.14 UUR

Sluziger geniet vertrouwen van leden

VVD Zwartewaterland benoemt John Smits tot lijsttrekker

VVD Zwartewaterland heeft afgelopen week tijdens haar ledenvergadering huidig raadslid John Smits verkozen tot lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Smits zit sinds 2010 in de gemeenteraad namens de plaatselijke VVD. ‘’Ik ben enorm dankbaar om wederom het vertrouwen van de leden te hebben gekregen om de lijst aan te voeren."

LEES MEER... | WOENSDAG, 25.10.17 | 19.25 UUR

Raad adviseert groenstrook Klein Lageland niet te verkopen

Buurt wil doorkijk en contact met water behouden

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 19 oktober 2017 heeft de raad het college geadviseerd een groenstrook aan het Klein Lageland in Zwartsluis niet aan de aangrenzende bewoners te verkopen. Niet alleen de raad, maar ook bezorgde buurtbewoners maakten bezwaar tegen de voorgenomen verkoop van de grond, die momenteel al aan de aangrenzende bewoners wordt verhuurd. "Wij dreigen het zicht op en de toegang tot de Arembergergracht te verliezen", sprak een van de buurtbewoners in. "Het zou de gemeente juist sieren er een bankje voor de hele buurt te plaatsen."

LEES MEER... | VRIJDAG, 20.10.17 | 10.56 UUR

Raad stemt in met Zomernota 2017

Fracties unaniem tevreden over positief resultaat

Op donderdag 19 oktober 2017 heeft de gemeenteraad - ondanks enkele kritische opmerkingen vanuit de oppositie - de Zomernota 2017 met algemene stemmen aangenomen. Met deze nota sprak het college de verwachting uit dit jaar met een incidenteel positief resultaat van 765.000 euro af te sluiten. "Wij hebben het op dit moment weer beter voor elkaar", concludeerde de heer Ooms van de ChristenUnie. "Het geeft ons de ruimte om ook weer aan andere dingen te denken dan alleen onze financiële positie."

LEES MEER... | DONDERDAG, 19.10.17 | 22.59 UUR

Bestemmingsplan uitbreiding bedrijventerrein Zwartewater

Tapijtfabrikant Condor kan uitbreiden in Hasselt

Op donderdag 21 september 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met het nieuwe bestemmingsplan dat uitbreiding van het bedrijventerrein Zwartewater in Hasselt ten behoeve van de tapijtindustrie mogelijk maakt. Hiermee is voor Condor Group de weg vrij om aan de Randweg in Hasselt de productiecapaciteit verder uit te breiden. "Wij zijn bijzonder content met dit plan", verwoordde de heer Van den Berg (SGP) de mening van de voltallige raad. "Onze complimenten voor de snelheid waarmee dit kwalitatieve plan met een positieve impuls voor onze economie tot stand is gekomen."

LEES MEER... | DONDERDAG, 21.09.17 | 21.59 UUR


advertentie

Vandaag:
8° | 3°
Meer weer...
Morgen:
9° | 3°


POLL

  • Gemeenten delen zorgen over aanvliegroute Airport Lelystad
 Terecht, het dossier is incompleet!
 Euh, wat is een vliegtuigbeweging?
 Hoe laag komen vliegtuigen over ons huis?
 'Uitbreiding Airport Lelystad vormt aantasting leefomgeving'

TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
0.61672 s