Maandag 29.05.17 | 17.06 uur


advertentie

Raad stelt grondbeleid 2017-2021 vast

Interesse voor kavels industrieterrein Kranerweerd

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 11 mei 2017 is de nota grondbeleid 2017-2021 vastgesteld. Het grondbeleid uit zich hoofdzakelijk in het realiseren van bouwrijpe gronden om doelstellingen op het gebied van onder andere volkshuisvesting, economie en maatschappelijke voorzieningen te realiseren. Met dit vastgestelde beleid speelt de gemeente in op actuele ontwikkelingen in de maatschappij en regelgeving, waarvan de verschuiving van een door de overheid gestuurde productie van grote hoeveelheden woningen door enkele grote spelers naar de ontwikkeling door meerdere spelers van flexibel maatwerk afgestemd op de wensen van de koper van de woning er ťťn is.

LEES MEER... | 2 REACTIES : 2 | VRIJDAG, 12.05.17 | 11.29 UUR


advertentie

Raad akkoord met krediet van 44.000 euro

Nieuw onderkomen voor jeugdsoos Esclusa een feit

Op donderdag 11 mei 2017 heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met een investeringskrediet van 44.000 euro voor de realisatie van een nieuwe locatie voor de Sluziger jeugdsoos Esclusa. Bij gebrek aan een geschikte bestaande locatie worden er nu nieuwe units geplaatst bij voetbalvereniging Desz aan de Cingellanden 1 in Zwartsluis, op redelijke afstand van woningen en door de ligging toch 'in het zicht'.

LEES MEER... | DONDERDAG, 11.05.17 | 22.55 UUR


advertentie

Leden geven partijprominenten stof tot nadenken

PvdA gaat voor 'Progressief Zwartewaterland'

Tijdens de laatste ledenvergadering van de PvdA Zwartewaterland in het eerste kwartaal van dit jaar kregen een aantal prominente PvdA-leden de opdracht om te onderzoeken op welke manier de progressieve kant van Zwartewaterland een sterkere positie binnen deze gemeente kan innemen. Dit resulteerde in het voorstel om volgend jaar als de brede beweging 'Progressief Zwartewaterland' aan de gemeenteraadsverkiezingen deel te nemen.

LEES MEER... | DONDERDAG, 11.05.17 | 14.24 UUR


advertentie

Raad vraagt ook aandacht voor Zwartsluis

Extra impuls voor centrumplan Hasselt en Genemuiden

Op donderdag 20 april 2017 heeft de gemeenteraad het geactualiseerde investeringsplan en de bijbehorende begrotingswijziging voor de centrumplannen van Hasselt en Genemuiden vastgesteld. Dat betekent dat de financiŽle ruimte, mede verkregen door extra subsidies van de provincie, daadwerkelijk ingezet gaat worden voor de inpassing van de Veerpoort in de te realiseren Rivierboulevard te Hasselt. In Genemuiden kan het Havenplein inclusief verlichting eerder worden aangepast en zien inwoners hun gewenste brug bij De Koppel werkelijkheid worden.

LEES MEER... | DONDERDAG, 20.04.17 | 23.18 UUR


advertentie

Raad stemt unaniem in met coŲrdinatieregeling

Versnelde procedure voor nieuwbouw Kamperzeedijk

Op donderdag 20 april 2017 heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met de coŲrdinatieregeling ten behoeve van een versnelde procedure voor de ontwikkeling van de woningbouwlocatie aan de Kamperzeedijk Oost. Tijdens de vorige raadsvergadering werd een besluit nog uitgesteld, omdat Gemeentebelangen eerst inzage wenste in de zogeheten (vertrouwelijke) anterieure overeenkomst om antwoord te krijgen op hun vragen over de waardestijging van de grond.

LEES MEER... | DONDERDAG, 20.04.17 | 22.01 UUR


advertentie

Stimuleringsregeling wonen Zwartewaterland

Meerderheid raad voor starters- en blijversleningen

Op donderdag 6 april 2017 heeft de gemeenteraad het raadsvoorstel inzake de starterslening en blijverslening met een meerderheid van stemmen aangenomen. Hiermee krijgen ouderen de mogelijkheid aanpassingen aan hun koopwoning te financieren, zodat zij langer zelfstandig thuis kunnen wonen. En starters kunnen dan net dat beetje extra lenen om een bestaande woning of vanuit een huurwoning ook een nieuwbouwhuis te kopen. "Wij kunnen ons niet verenigen met het feit dat starters geen recht op deze lening hebben als zij meteen een nieuwbouwhuis willen kopen", verklaarde Gemeentebelangen hun twee tegenstemmen.

LEES MEER... | DONDERDAG, 06.04.17 | 23.56 UUR


advertentie

Twee fracties willen eerst duidelijkheid over waardestijging grond

Uitstel besluit procedure nieuwbouw Kamperzeedijk

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 6 april 2017 is er geen besluit genomen over de ontwikkeling van de woningbouwlocatie aan de Kamperzeedijk Oost. In dit voorstel vraagt het college de raad in te stemmen met een coŲrdinatieregeling voor een versnelde procedure op weg naar de realisatie van de elf tot veertien geplande (starters)woningen. Gemeentebelangen en ook de VVD wensten echter eerst inzage in de zogeheten anterieure overeenkomst om antwoord te krijgen op hun vragen over de waardestijging van de grond.

LEES MEER... | DONDERDAG, 06.04.17 | 22.37 UUR


advertentie

Kiesraad stelt definitieve verkiezingsuitslag vast

Stieneke van der Graaf (CU) mist op haar na zetel

Stieneke van der Graaf (CU) mist op haar na zetel

Stieneke van der Graaf (CU) mist op haar na zetel© M. Ooms

Oud-inwoonster van Zwartsluis Stieneke van der Graaf heeft bij de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 een overweldigend aantal voorkeurstemmen gekregen. Bij het bekendmaken door de Kiesraad van de definitieve uitslag bleek, dat 11.526 kiezers hun stem aan de ChristenUnie kandidaat hebben toevertrouwd. Stieneke van der Graaf stond op de zesde plaats van de kandidatenlijst en miste ondanks de grote stemmenwinst van de partij maar net een zetel in de Tweede Kamer.

LEES MEER... | VRIJDAG, 24.03.17 | 13.00 UUR


advertentie

Raad stelt twee ton beschikbaar

Groen licht voor volledige vervanging Kalkovenbrug

Op donderdag 23 maart 2017 heeft de raad 200.000 euro beschikbaar gesteld voor de volledige vervanging van de Kalkovenbrug in Hasselt. Met dit besluit zet de gemeente Zwartewaterland het werk direct op de markt, zodat de brug al tijdens Hassailt veilig bediend kan worden door onder andere een pool van vrijwillige brugwachters.

LEES MEER... | VRIJDAG, 24.03.17 | 11.35 UUR


advertentie

Raad prijst voortvarende voorstellen college

Vertrek Bodewes biedt nieuwe kansen voor Hasselt

Vertrek Bodewes biedt nieuwe kansen voor Hasselt

Vertrek Bodewes biedt nieuwe kansen voor Hasselt© Agriluchtfoto

Op de agenda van de raadsvergadering van donderdag 23 maart 2017 stonden twee met elkaar verbonden raadsvoorstellen waar alle fracties enthousiast op reageerden. Nu scheepswerf Bodewes Hasselt gaat verlaten, is er namelijk ruimte ontstaan voor uitbreiding van het aan de andere kant van de N331 gelegen bedrijventerrein Zwartewater. Op de locatie van de scheepswerf zelf krijgen natuur en recreatie de ruimte. "Aan de ene kant leveren wij industrie in, maar aan de andere kant krijgen wij industrie terug op de plek waar het hoort", zei de heer Van den Berg (SGP). "Het zijn twee prachtvoorstellen die wij dan ook van harte steunen."

LEES MEER... | VRIJDAG, 24.03.17 | 10.02 UUR

Raad hakt de knoop eindelijk door

Voormalige Mulo Zwartsluis wordt toch gesloopt

Op donderdag 23 maart 2017 heeft de raad met een krappe meerderheid van stemmen besloten over te gaan tot sloop van alle gebouwen op het voormalig Agnietenterrein in Zwartsluis. Daarmee is ook het doek voor de voormalige Mulo definitief gevallen. "Wij zien dat in Zwartsluis de betrokkenheid bij dit gebouw groot is", zei de heer Ooms (CU). "Maar wij blijven bij ons amendement om gezien het beperkte monumentale karakter, de inwendige verbouwingen en grote hoeveelheid asbest toch over te gaan tot sloop."

LEES MEER... | DONDERDAG, 23.03.17 | 22.46 UUR

Tweede Kamer Verkiezingen 2017

SGP gelijk, CDA en PVV op winst in Zwartewaterland

UPDATE De VVD heeft woensdag 15 maart 2017, volgens de laatste prognoses, alvast de overwinning opgeŽist bij de Tweede Kamerverkiezingen. De SGP ontving in Zwartewaterland 2948 stemmen. In stemmenpercentage gelijkend aan 2012, 20.9%. Het CDA boekte in onze gemeente een forse winst: 2738. In stemmenaantallen nadert deze fractie de Staatkundig Gereformeerde Partij. Ook de ChristenUnie boekte winst; 2333 om 2200 stemmen in 2012. Het landelijk verlies van PvdA was eveneens te merken in Zwartewaterland. De partij ontving van de kiesgerechtigden 'maar' 512 stemmen. Een groot verschil met de 1901 stemmen van vijf jaar geleden. (-1389 stemmen, 2012).

LEES MEER... | DONDERDAG, 16.03.17 | 00.25 UUR

Exitpoll van Ipsos toont verschuiving in Nederlandse politiek

Uitslagen Tweede Kamer Verkiezingen nachtwerk

Uitslagen Tweede Kamer Verkiezingen nachtwerk

Uitslagen Tweede Kamer Verkiezingen nachtwerk© DKN | RDV

De uitslagen (voor zover bekend) van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal wordt nachtwerk. Het tellen van de stemmen is, mede vanwege de hoge opkomst, een monsterklus. Voorlopig moet Nederland het doen met de definitieve exitpoll van Ipsos.

LEES MEER... | WOENSDAG, 15.03.17 | 23.07 UUR

Mogelijk elektronisch stemmen en tellen in 2018

Wat gebeurt er nadat er is gestemd bij verkiezingen?

Op de verkiezingsdag sluiten alle stemlokalen om 21.00 uur. Het Centraal stembureau verzamelt alle stemmen van de stemlokalen en stelt de uitslag van de verkiezing vast. Na sluiting van de stemlokalen tellen de leden van het stembureau de stemmen. Dit gebeurt door stembureauleden en speciaal daarvoor aangewezen tellers. Zij kijken ook hoeveel ongeldige en blanco stemmen er zijn uitgebracht. Deze tellen niet mee voor de uitslag.

Gerelateerde artikelen:

LEES MEER... | WOENSDAG, 15.03.17 | 14.14 UUR

Huls: 'Het is mooi om te zien dat de jeugd ook komt stemmen'

Sluzigers brengen stem uit in De Schans

Sluzigers brengen stem uit in De Schans

Sluzigers brengen stem uit in De Schans© DKN / R.W.Jansema

"Het is nog niet erg druk, maar we hebben nog een hele dag voor ons liggen", vertelt Roel Huls, vrijwilliger achter de tafel op het stembureau in woonzorgcentrum De Schans in Zwartsluis. "De jeugd stemt ook, dat is mooi om te zien", vult Huls aan terwijl een jongeman de zaal binnen loopt die dit jaar voor de eerste keer mag stemmen.

Gerelateerde artikelen:

LEES MEER... | WOENSDAG, 15.03.17 | 11.09 UUR


advertentie

Vandaag:
29° | 13°
Meer weer...
Morgen:
22° | 13°


AGENDA

1 JAAR GELEDEN

10 JAAR

TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie

advertentie

advertentie
advertentie
advertentie