Maandag 27.06.16 | 21.01 uur

Raad stemt ook in met trouwen in de buitenlucht

Drie nieuwe trouwlocaties in Zwartewaterland

Op donderdag 23 juni 2016 heeft de raad unaniem ingestemd met een uitbreiding van het aantal trouwlocaties in de gemeente Zwartewaterland. Daarmee worden Hotel Zwartewater, De Kaaihof en het schip MS Zuiderzee aan de negen bestaande trouwlocaties toegevoegd. Ook stemde de raad in met de mogelijkheid om op bijzondere trouwlocaties in de buitenlucht te trouwen.

LEES MEER... | VRIJDAG, 24.06.16 | 14.49 UUR

Raad reageert overwegend positief op kadernota 2017-2020

'De gemeente is financieel op de goede weg'

Op donderdag 23 juni 2016 stond de Kadernota 2017-2020 op de agenda van de raadsvergadering. Uitgangspunt is het coalitieakkoord 'Samen Sterker', waarin is opgenomen dat reeds in de begroting opgenomen bezuinigingen onverkort moeten worden gerealiseerd. Bovendien stelt dit akkoord dat ambities binnen de beschikbare budgetten moeten worden uitgevoerd en dat het nemen van maatregelen om structureel financieel gezond te worden de hoogste prioriteit heeft. In hun Algemene Beschouwingen gaven de fracties een overwegend positieve reactie op deze nota.

LEES MEER... | VRIJDAG, 24.06.16 | 00.11 UUR

Evenementenbeleid voor de periode 2017-2019

CDA wil twee ton voor kleine evenementen

Tijdens de komende Statenvergadering wordt het evenementenbeleid voor de periode 2017-2019 vastgesteld. Het CDA wil na het grote succes van de eenmalige regeling voor kleine evenementen afgelopen najaar nu ook in het nieuwe evenementenbeleid geld beschikbaar stellen voor kleine initiatieven. Wat het CDA betreft komt hier voor de periode 2017-2019 twee ton voor beschikbaar.

LEES MEER... | DONDERDAG, 23.06.16 | 08.48 UUR

Raad overwegend positief over concept jaarrekening 2015

Zwartewaterland financieel in rustiger vaarwater

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 16 juni 2016 is overwegend positief gesproken over de concept jaarrekening 2015. 'Als we alle positieve saldi bij elkaar optellen, komen we op iets meer dan drie miljoen euro', berekent Withaar (Gemeentebelangen) het optimisme. Toch werden er ook een aantal kritische noten gekraakt, waaronder die van de zwembaden, huishoudelijke hulp, kademuur van het Justitiebastion in Hasselt en transformatie van de gemeentelijke organisatie. De algemene conclusie bleef echter, om met de woorden van Selles (CDA) te spreken, dat de gemeente financieel in iets rustiger vaarwater komt.

LEES MEER... | DONDERDAG, 16.06.16 | 23.55 UUR

Tweede Kamer bespreekt voorstel voor zomerreces

Fracties willen sneller inventarisatie asbestdaken

Een motie die tijdens de Provinciale Statenvergadering van 8 juni is aangenomen gaat ervoor zorgen dat de vaste Kamercommissie en de minister van Sociale Zaken nog voor het zomerreces in gesprek gaan over het voorstel om het inventariseren van asbestdaken makkelijker en goedkoper te maken.

LEES MEER... | VRIJDAG, 10.06.16 | 12.04 UUR

Statenlid Beukers pleit voor structureel meer geld

PvdA: Meer geld voor cultuur in Overijssel

De Overijsselse ambities op het gebied van kunst en cultuur verdienen meer aandacht en geld. Dat vinden de Provinciale Staten van Overijssel, die op 8 juni 2016 een PvdA-amendement op de cultuurnota aannam. De provincie maakt daarom in de perspectiefnota 4 miljoen euro extra vrij voor cultuur.

LEES MEER... | DONDERDAG, 09.06.16 | 11.39 UUR

Raad unaniem over positieve aanbeveling herbenoeming

Burgemeester Bilder op voor nieuwe ambtstermijn

De raad van de gemeente Zwartewaterland heeft op donderdag 2 juni 2016 unaniem besloten om de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan te bevelen de heer ing. E.J. Bilder voor te dragen voor herbenoeming als burgemeester van de gemeente Zwartewaterland. "Het stemt mij tot grote dankbaarheid dat u heeft besloten mij voor een nieuwe ambtsperiode voor te dragen", reageerde burgemeester Bilder.

LEES MEER... | 1 REACTIES : 1 | DONDERDAG, 02.06.16 | 21.25 UUR

Thema-avond ĎParticipatiewetí PvdA levert veel resultaten op

Participatiewet biedt betere kansen op werk

Ondernemers hebben tegenwoordig veel meer aandacht voor jongeren die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt. Dat is een belangrijk resultaat van de Participatiewet. "Bedrijven realiseren zich dat maatschappelijk verantwoord ondernemen meer is dan kringlooppapier en Max Havelaar koffie", zegt Tweede Kamerlid Johan Kersten vrijdag tijdens een themavond van de PvdA-afdelingen Zwolle en Zwartewaterland. De partij onderzocht de afgelopen periode uitgebreid de gevolgen van de Participatiewet.

LEES MEER... | MAANDAG, 23.05.16 | 08.50 UUR

Hoogbouw en regionale programmering leiden tot vragen

Raad ongerust over bedrijventerrein Zwartewaterland

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 19 mei 2016 stonden twee brieven op de agenda, waarin het college de raad informeerde over ontwikkelingen rond de bedrijventerreinen in onze gemeente. De heer Buit (CDA) sprak zijn zorgen uit over de mogelijkheid om hoger te mogen bouwen. Met de regionale programmering werklocaties bleek de heer Van den Berg (SGP) bang dat bedrijven met uitbreidingswensen wegvloeien naar bedrijventerreinen in omliggende gemeenten.

LEES MEER... | VRIJDAG, 20.05.16 | 10.33 UUR

Raad stemt in met innovatiefonds jeugdhulp

Preventie moet zware jeugdhulp terugdringen

Op donderdag 19 mei 2016 heeft de gemeenteraad het initiatiefvoorstel van de ChristenUnie voor de oprichting van een innovatiefonds jeugdhulp met een meerderheid van stemmen aangenomen, alleen GemeenteBelangen stemde tegen. Vier jaar lang stelt de gemeente jaarlijks 25.000 euro beschikbaar voor het fonds gericht op preventie om de inzet van zware jeugdhulp aan de voorkant te voorkomen.

LEES MEER... | DONDERDAG, 19.05.16 | 23.22 UUR

In 'Linksaf' Hasselt: Vrijdag 20 mei 2016

Thema-avond over jongeren op de arbeidsmarkt

De PvdA-afdelingen Zwolle en Zwartewaterland houden vrijdag 20 mei 2016 een openbare thema-avond over 'werk voor jongeren met een (grote)afstand tot de arbeidsmarkt?'. Sprekers zijn onder meer Tweede Kamerlid John Kersten en voormalig ondernemer Reind Breman. Belangstellenden en jongeren die moeite hebben om een baan te vinden zijn van harte welkom bij de avond. Locatie is gebouw Linksaf in Hasselt.

LEES MEER... | DONDERDAG, 12.05.16 | 19.16 UUR

Hasselter wil samenwerken vanuit christelijk-sociale overtuiging

Wolbert Meijer beŽdigd als wethouder van Heerde

Wolbert Meijer spreekt gemeenteraad toe ...

Wolbert Meijer spreekt gemeenteraad toe ...© Roel Huls

Maandagavond 9 mei 2016 is tijdens een gemeenteraadsvergadering Wolbert Meijer uit Hasselt beŽdigd als wethouder van de gemeente Heerde. De fractie ChristenUnie-SGP had Meijer voorgedragen om de ontstane vacature, door het ontslag vanwege persoonlijke omstandigheden van Herman van der Stege, in te vullen.

LEES MEER... | 1 REACTIES : 1 | DINSDAG, 10.05.16 | 08.13 UUR

Raad stelt vragen over storingen van brug in Zwartsluis

'We zijn echt niet gelukkig met deze stremmingen'

Raad stelt vragen over storingen van brug in Zwartsluis

Raad stelt vragen over storingen van brug in Zwartsluis© DKN | Robert Wessel Jansema

De storingen - vorige week was het weer raak - van de brug over het Meppelerdiep in Zwartsluis zijn veel mensen een doorn in het oog. Zo ook bij gemeenteraadslid Bosma (CDA), die er tijdens de laatste raadsvergadering aandacht voor vroeg. Zij is zich bewust van het feit dat de gemeente in deze geen opdrachtgevende of uitvoerende partij is, maar vroeg wethouder Speksnijder toch wat hij er tot nu toe aan heeft gedaan en wat hij nog denkt te ondernemen.

LEES MEER... | MAANDAG, 25.04.16 | 09.06 UUR

Hasselter voorgedragen als opvolger Herman van der Stege

Wolbert Meijer (47) beoogd wethouder Heerde

Wolbert Meijer (47) beoogd wethouder Heerde

Wolbert Meijer (47) beoogd wethouder Heerde© DKN | RDV

De gemeenteraadsfractie van ChristenUnie-SGP draagt de heer Wolbert Meijer (47) voor als nieuwe wethouder voor de gemeente Heerde. Wolbert Meijer, woonachtig in Hasselt is ruim tien jaar wethouder van de gemeente Zwartewaterland geweest, waarvan een korte periode als waarnemend burgemeester.

LEES MEER... | 3 REACTIES : 3 | VRIJDAG, 22.04.16 | 16.39 UUR

Raad stemt in met motie rond bezuiniging bibliotheken

'We gaan voor toekomstbestendige bieb in alle kernen'

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 21 april 2016 kwam de SGP, samen met de VVD, GemeenteBelangen, PvdA en ChristenUnie, met een motie gericht op de in de programmabegroting 2014-2017 opgenomen bezuiniging van 135.000 euro per jaar (vanaf 2017) voor de bibliotheken van Zwartewaterland. Deze bezuiniging lijkt niet voor honderd procent gerealiseerd te kunnen worden en dus wordt het college verzocht in september met een raadsvoorstel te komen voor het behoud van toekomstbestendige bibliotheken in de drie kernen, gerelateerd aan een maximaal, reŽel bezuinigingsbedrag. Na een aanpassing in de termijn stemden alle partijen, met uitzondering van het CDA, met deze motie in.

LEES MEER... | VRIJDAG, 22.04.16 | 11.29 UUR
Vandaag:
16° | 8°
Meer weer...
Morgen:
16° | 10°


AGENDA
TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?