Vrijdag 19.09.14 | 17.46 uur

Provincie kent subsidie toe voor externe begeleiding

Wethouder Knol 'liefhebber' van pragmatisch werken

Op 11 september 2014 vond de eerste raadsvergadering na de zomervakantie plaats. Een vergadering die vrijwel direct op last van de PvdA werd geschorst. Aanleiding was een wat ongebruikelijke verzoek van wethouder Knol. Hij vroeg de raad ter plekke in te stemmen met het inhuren van een extern bureau voor de ontwikkeling van een zogeheten integraal dienstverleningsmodel voor het sociaal domein ofwel de decentralisatie van de AWBZ, Jeugdzorg en Participatiewet.

LEES MEER... | 1 REACTIES : 1 | DINSDAG, 16.09.14 | 15.09 UUR

Gemeenteraad stelt herziene begroting 2014-2018 vast

Komende jaren minder geld vanuit Gemeentefonds

Tijdens de raadsvergadering van 11 september 2014 heeft de raad de herziene begroting 2014-2018 met algemene stemmen vastgesteld. In deze begroting zijn de financiële consequenties van de zogeheten meicirculaire 2014 verwerkt. In deze circulaire heeft het Rijk de bijdrage voor de gemeente Zwartewaterland vanuit het Gemeentefonds, dat tegenwoordig uit drie potjes bestaat, opnieuw berekend.

LEES MEER... | DONDERDAG, 11.09.14 | 22.26 UUR

Raad akkoord met bestemmingsplan Scheepvaartlaan

Groen licht voor bouw koopwoningen De Nieuwe Sluis

Op 11 september 2014 heeft de gemeenteraad ingestemd met het herziene bestemmingsplan voor de Scheepvaartlaan in Zwartsluis. Daarmee heeft Woningbouwcorporatie Wetland Wonen groen licht gekregen voor de bouw van zestien koopwoningen in de wijk De Nieuwe Sluis. “Het is een mooi plan waar ook de buurt positief op heeft gereageerd”, stelt wethouder Speksnijder.

LEES MEER... | DONDERDAG, 11.09.14 | 21.25 UUR

Fractie blij met steun voor Overijssel

Europese steun voor werkloze bouwvakkers

De PvdA is enthousiast over de Europese steun voor werkloze bouwvakkers, bestemd voor Overijssel. De Europese Commissie is van plan om € 1,6 miljoen euro beschikbaar te stellen om honderden werkloze bouwvakkers in Gelderland en Overijssel aan een nieuwe baan te helpen. Dat geld komt uit het Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG).

LEES MEER... | 1 REACTIES : 1 | VRIJDAG, 18.07.14 | 13.09 UUR

PvdA wil jongeren met beperking helpen zelfstandig te reizen

Geen vervoer meer voor leerlingen op vso

Leerlingen van scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (vso) hebben vanaf 1 augustus 2014 niet meer automatisch recht op (een vergoeding voor) vervoer naar school. Alleen wanneer een leerling vanwege de verstandelijke, lichamelijke of zintuigelijke beperking niet zelfstandig met het openbaar vervoer kan reizen, kan leerlingenvervoer bij de gemeente Zwartewaterland aangevraagd worden.

LEES MEER... | 9 REACTIES : 9 | VRIJDAG, 04.07.14 | 12.00 UUR

VVD: ‘Voorkomen beter dan genezen’

Toestroom leerlingen is de druppel voor Zwartsluis

UPDATE Mogelijk wordt een binnenberm (druppel) aangelegd op de oversteekplaats bij de nieuwe middelbare school Agnieten College en het Buitenkwartier in Zwartsluis. Dat zei wethouder Arie Speksnijder donderdag naar aanleiding van de vraag van John Smits (VVD).

LEES MEER... | 5 REACTIES : 5 | DONDERDAG, 03.07.14 | 22.28 UUR

Inspreken op een onderwerp van de agenda?

Gemeenteraadsvergadering Zwartewaterland

Op 3 juli 2014, aanvang 19.30 uur, vindt er een openbare raadsvergadering plaats in het gemeentehuis te Hasselt. Als u bij de gemeenteraad wilt inspreken op een onderwerp van de agenda van de raadsvergadering of over een ander onderwerp dan kunt u dat van te voren aangeven.

LEES MEER... | DINSDAG, 01.07.14 | 00.00 UUR

Voetbalvelden zelf onderhouden, bibliotheken op de tocht!

'Onze financiële positie is volledig uitgehold'

Het college van Zwartewaterland heeft donderdagavond een sluitende meerjarenbegroting 2015-2018 gepresenteerd, maar het financiële evenwicht is zeer precair, waarschuwt het college. “Vanwege de dalende algemene uitkering als gevolg van rijksbezuinigingen, de vraaguitval naar woningen en bedrijventerreinen als gevolg van de economische crises en de forse toename van het uitkeringenbestand, is er fors bezuinigd en is onze financiële positie volledig uitgehold”, aldus het college.

LEES MEER... | 13 REACTIES : 13 | ZATERDAG, 21.06.14 | 11.01 UUR

Boltje neemt VVD voorzittershamer over

VVD-icoon Ter Wal neemt afscheid van bestuur

VVD-icoon Ter Wal (r) neemt afscheid van bestuur

VVD-icoon Ter Wal (r) neemt afscheid van bestuur© Simon Tol

Voorzitter van de VVD-fractie in de gemeente Zwartewaterland, de heer Paul ter Wal heeft afgelopen week tijdens de algemene ledenvergadering afscheid genomen van het bestuur van zijn fractie. Ter Wal was jarenlang voorzitter van de lokale liberalen, zelfs nadat hij verhuisde naar buurgemeente Zwolle.

LEES MEER... | ZATERDAG, 21.06.14 | 10.55 UUR

Sluitende begroting, maar zelfredzaamheid Zwartewaterland is nodig

GB: 'Stop met geld uitgeven aan MarketingOost'

Met de stemmen van collegepartijen ChristenUnie, SGP en CDA is donderdagavond de ‘programmabegroting 2014-2018’ door de gemeenteraad vastgesteld. In het akkoord wordt het financieel kader vastgesteld die aansluit bij het coalitieakkoord Samen Sterker van CDA, SGP en ChristenUnie. De oppositie stemde niet verrassend tegen de begroting.

LEES MEER... | 2 REACTIES : 2 | ZATERDAG, 21.06.14 | 10.03 UUR

Raad stemt in om woningmarkt impuls te geven

Potje starterslening in Zwartewaterland aangevuld

De gemeenteraad heeft donderdagavond ingestemd het budget voor startersleningen aan te vullen met 150.000 euro. De starterslening is sinds 2013 aan te vragen voor mensen die voor het eerst een woning kopen in de gemeente. Van het oorspronkelijke potje van 250.000 euro was nu nog maar 65.000 euro beschikbaar. "Niet voldoende om de woningmarkt een impuls te geven", aldus wethouder Gerrit Knol.

LEES MEER... | VRIJDAG, 20.06.14 | 08.33 UUR

Flink tekort ouderenhuisvesting in 2020

CDA vindt leegstand verzorgingshuizen onacceptabel

CDA-Statenlid Alida Renkema maakt zich zorgen om de leegstand van verzorgingshuizen en om het tekort aan ouderenhuisvesting in wijken en kernen in heel Overijssel. De conclusies in het, door het CDA aangevraagde, provinciale onderzoeksrapport ‘Extramuralisering en leegstand zorgvastgoed’ zijn onthutsend.

LEES MEER... | 4 REACTIES : 4 | DONDERDAG, 19.06.14 | 12.20 UUR

Inspreken op een onderwerp van de agenda?

Gemeenteraadsvergadering Zwartewaterland

Op 19 juni 2014, aanvang 19.30 uur, vindt er een openbare raadsvergadering plaats in het gemeentehuis te Hasselt. Als u bij de gemeenteraad wilt inspreken op een onderwerp van de agenda van de raadsvergadering of over een ander onderwerp dan kunt u dat van te voren aangeven.

LEES MEER... | WOENSDAG, 18.06.14 | 08.28 UUR

Fractie wil aanpassing en verruiming regeling

'Asbest eraf, zonnepanelen erop'

De CDA-Statenfractie wil een aanpassing van de huidige landelijke regeling Asbest eraf, zonnepanelen erop. In de commissievergadering heeft Statenlid Rob Engbers namens de CDA-Statenfractie hier bij GS om gevraagd.

LEES MEER... | WOENSDAG, 04.06.14 | 14.13 UUR

CU/SGP 'lokale' winnaar bij Europarlementsverkiezingen

Uitslag Europese verkiezingen 2014 bekend

De gemeente Zwartewaterland heeft maandag 26 mei jl. de lokale uitslag van het stemgedrag Zwartewaterland van de verkiezing van de leden van het Europees Parlement bekendgemaakt. Stemgerechtigde inwoners van onze gemeente kozen voor de samenwerkingsverband van de ChristenUnie en de SGP in het Europees Parlement.

LEES MEER... | MAANDAG, 26.05.14 | 09.45 UUR
Vandaag:
24° | 12°
Meer weer...
Morgen:
22° | 11°


AGENDA
TEKSTADVERTENTIES
MOOI graphic studio
www.m-ooi.nl
MOOI bedenkt en ontwerpt voor u!
Jemako online bestellen!
www.jemako-shop.com
Jemako snel uit voorraad geleverd. Laat u verrassen door het gemak!
Luchtfoto's bestellen?
www.agriluchtfoto.nl
Rechtenvrije afbeeldingen, hoge resolutie. Professioneel en betaalbaar!