Maandag 19.03.18 | 18.54 uur

Schriftelijke aanvraag voor 14 maart 2008

Ook dit jaar paasvuur stoken?

Paasvuur Oppen Swolle te Zwartsluis

Paasvuur Oppen Swolle te Zwartsluis© Roel Huls

Tijdens de paasdagen op 23 en 24 maart is het in de gemeente Zwartewaterland toegestaan ook na zonsondergang snoeihout te verbranden, mits hiervoor ontheffing is verleend. Wanneer u een paasvuur wilt ontsteken, moet uw aanvraag uiterlijk 14 maart binnen zijn. Aanvragen die daarna binnenkomen, kunnen voor de paasdagen niet meer behandeld worden.

Uw schriftelijke aanvraag, met een plattegrondtekening waarop de locatie van de brandplaats is aangegeven, kunt u indienen bij de afdeling VROM, cluster milieu.

Voor meer informatie kunt u bellen naar: (038) 385 31 51.

In de gemeente Zwartewaterland is onlangs een nieuw beleid vastgesteld voor het verbranden van snoeihout in het buitengebied. De gewijzigde Wet milieubeheer en regionale ontwikkelingen hebben hiertoe aanleiding gegeven. Het nieuwe beleid, dat vanaf 1 november 2008 van kracht wordt, maakt het mogelijk om een ontheffing aan te vragen voor twee opeenvolgende stookseizoenen.

Een stookseizoen loopt van 1 november tot en met 31 maart. Voor de overige maanden worden dan geen ontheffingen meer afgegeven. Verder houdt het nieuwe beleid in dat een ontheffing eerst moet worden gepubliceerd, waarna bezwaar en beroep mogelijk is op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Tot het moment dat de nieuwe regeling van kracht wordt, geldt een overgangsregeling. Tot 1 november 2008 kan volgens de huidige regeling een schriftelijke aanvraag met plattegrondtekening worden ingediend bij de afdeling VROM, cluster milieu.

Wanneer aan alle voorwaarden is voldaan, wordt de ontheffing binnen twee weken verleend. Tijdens deze overgangsperiode blijft een ontheffing zes weken geldig.

reageren REAGEER | stuur door DOORSTUREN | printen PRINT | WOENSDAG, 27.02.08 | 00.00 UUR


advertentie

Pasen valt vroeg dit jaar in Zwartewaterland. Bij ons een week later.
Lourens Looijenga | Noordwolde | DINSDAG, 06.03.18 | 17.02 UUR | Kwetsend of ongepast?
Vandaag:
4° | -1°
Meer weer...
Morgen:
5° | 2°advertentie

10 JAAR

TEKSTADVERTENTIES
Gevonden en verloren?!
www.zwartewaterland.nl
Meld, zoek en vind uw verloren en gevonden voorwerpen!
Zwartewaterland Onderneemt
www.zwartewaterland.nl
Waar kunnen we u mee helpen?

advertentie
advertentie
0.73718 s