Zwartewaterkrant.nl - De digitale krant van Zwartewaterland
 
Vrijdag 19.08.22 | 16.02 uur
 
 
 

In het Trefpunt van Mastenbroek

Informatieavond Agrarisch Natuurbeheer Weidevogels

Op donderdag 21 november 2019 om 20.00 uur houdt de Agrarische Natuur Vereniging Camperland een informatieavond voor het afsluiten van contracten weidevogelbeheer binnen de IJsseldelta. Het beheer heeft betrekking op de jaren 2020 en 2021. Belangstellenden zijn welkom in het Trefpunt te Mastenbroek.

Vervolgens zal naar verwachting deze periode, na een positief besluit van de minister, weer worden verlengd.

Het beheer is gebaseerd op de regeling Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb) van de provincie Overijssel. Met deze regeling wil de provincie de weidevogels zoveel mogelijk tegemoet te komen met aangepaste bewerking en gebruik van de landerijen. In de IJsseldelta zijn al voor meer dan 700 ha contracten gesloten voor o.a. uitgesteld maaien, kruidenrijk grasland, uitrijden ruige mest en inrichting plas dras. Stuk voor stuk maatregelen welke de weidevogels ten goede komen.

De IJsseldelta is het belangrijkste weidevogelgebied in Overijssel. Kritische soorten als Grutto, Wulp en Tureluur komen hier nog in behoorlijke aantallen voor. Zonder een goed beheer van de agrariŰrs en de vrijwilligers zouden deze soorten dramatisch achteruit gaan.

Op deze info avond vertelt weidevogel-co÷rdinator de belangstellenden alles over de verschillende mogelijkheden van beheer en de daarbij behorende vergoedingen. (www.anv-camperland.nl)
reageren REAGEER | stuur door | ZATERDAG, 16.11.19 | 08.09 UUR

Home | Mail | Copyright © 2022

Toon desktop versie