Zwartewaterkrant.nl - De digitale krant van Zwartewaterland
 
Vrijdag 19.08.22 | 16.02 uur
 
 
 

Regeling geldt met terugwerkende kracht

Studietoeslag voor studenten met ziekte of handicap

Studenten die structureel niet kunnen bijverdienen door een chronische ziekte of handicap kunnen vanaf nu studietoeslag aanvragen bij de gemeente. Zij moeten dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen. De studietoeslag is een minimumbedrag dat de gemeente uitkeert aan studenten met een medische beperking. Dit bedrag loopt op van 90 euro per maand voor 15 jarigen tot 300 euro per maand voor studenten van 21 jaar of ouder. De regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 april 2022.

Voorwaarden studietoeslag
Om studietoeslag te krijgen moet de student voldoen aan de volgende voorwaarden:
- De student ontvangt studiefinanciering of een basistoelage
- De student kan door zijn/haar structurele (minimaal de komende 12 maanden)
beperking niets bijverdienen;
- De student is inwoner van de gemeente Zwartewaterland;
- De student heeft geen recht op een Wajong uitkering.

Studietoeslag aanvragen
Studenten kunnen de studietoeslag uitsluitend aanvragen bij de gemeente waar zij wonen. Studenten die in Zwartewaterland wonen vragen de toeslag dus aan bij de gemeente Zwartewaterland.

Dit kan op www.zwartewaterland.nl/studietoeslag
reageren REAGEER | stuur door | VRIJDAG, 01.07.22 | 09.24 UUR

Home | Mail | Copyright © 2022

Toon desktop versie