Zwartewaterkrant.nl - De digitale krant van Zwartewaterland
Donderdag 26.04.18 | 23.54 uur
 

Handtekeningen voor einde aan jacht in Overijssel

Burgerinitiatief 'Stop de hobbyjacht'

Ruim 1800 inwoners uit Overijssel hebben het burgerinitiatief 'Stop de hobbyjacht' getekend. 'Hiermee zijn de minimaal 1500 benodigde handtekeningen opgehaald om het burgerinitiatief aan te bieden aan de Provinciale Staten van Overijssel', aldus de organisatie. In afwachting op de inwerkingtreding van de Wet Natuurbescherming blijven de initiatiefnemers handtekeningen verzamelen om extra kracht bij te zetten.

Het burgerinitiatief 'Stop de hobbyjacht' is een aantal maanden geleden gestart met een handtekeningenactie tegen deze vorm van jacht. 'Vele bezorgde inwoners uit Overijssel vinden het onacceptabel dat het is toegestaan om konijnen, fazanten, hazen, houtduiven en wilde eenden te doden zonder enige reden dan alleen slechts puur voor het plezier van jagers.'

Initiatiefnemer Timo Roeke uit Borne: 'Geweldig dat we bekend kunnen maken dat al ruim 1800 inwoners uit Overijssel dit burgerinitiatief hebben willen ondertekenen. We gaan uiteraard door met het verzamelen van handtekeningen om een nog krachtiger signaal te geven. Hopelijk is dit het laatste jachtseizoen waarbij zonder enige noodzaak onschuldige dieren gedood of half-aangeschoten worden. Want de nieuwe wetgeving geeft onze provincie Overijssel de bevoegdheid om deze vorm van jacht te beëindigen. En blijkbaar zijn er velen die deze vorm van jacht afwijzen. Dat geeft de burger moed.'

"In Nederland worden jaarlijks meer dan 1 miljoen dieren doodgeschoten, voor het genot van enkele jagers, zonder dat daar één of andere noodzaak voor is. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat slechts 3% van de Nederlanders vindt dat deze ‘hobbyjacht’ een acceptabele reden is voor het afschieten van dieren."

Via de nieuwe Wet Natuurbescherming kunnen provincies binnenkort regels stellen aan de jacht. Reden voor deze groep burgers in Overijssel het burgerinitiatief Stop de hobbyjacht te starten en de provincie Overijssel op te roepen de diersoorten te beschermen en daarmee dierenleed te voorkomen.

Door: De Zwartewaterkrant | Robert Wessel Jansema

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.
reageren REAGEER | stuur door | WOENSDAG, 13.01.16 | 09.27 UUR
Via de nieuwe Wet Natuurbescherming kunnen provincies binnenkort regels stellen aan de jacht.

O ja?

Volgens de nieuwe Wet Natuurbescherming bestaat de hobbyjacht niet (en ook niet volgens de oude wet).

Nu de dierenactivisten in de Tweede Kamer nul op request gekregen hebben, gaan ze zoals verwacht de provincies hinderlijk volgen. Daar zijn ze heel goed in.
P.C.Bouwmeester | Breda | VRIJDAG, 15.01.16 | 13.01 UUR | Kwetsend of ongepast?
Via de nieuwe Wet Natuurbescherming kunnen provincies binnenkort regels stellen aan de jacht.

O ja?

Volgens de nieuwe Wet Natuurbescherming bestaat de hobbyjacht niet (en ook niet volgens de oude wet).

Nu de dierenactivisten in de Tweede Kamer nul op request gekregen hebben, gaan ze zoals verwacht de provincies hinderlijk volgen. Daar zijn ze heel goed in.
P.C.Bouwmeester | Breda | VRIJDAG, 15.01.16 | 12.34 UUR | Kwetsend of ongepast?

Een goed onderbouwde reactie op "stop de hobbyjacht" vind je
in www.jagersvereniging.nl
provincies -koester- de- jager
Minie Buit | Genne | DONDERDAG, 14.01.16 | 16.55 UUR | Kwetsend of ongepast?
Gelukkig zijn er veel meer buurtschappen dan Genne, hier in de omgeving en elders in het land, waar het verhaal van Minie Buit van toepassing op is.
Waar mensen met respect voor de natuur opgegroeid in diezelfde natuur, ook,als de wildstand het toelaat, oogsten uit die natuur,

Ik heb een boot
geen plezierjacht
en toch jaag ik
met plezier.
Net wanneer ik vaar
met plezier
in mijn punter
Jan Palland Bzn | Hasselt | DONDERDAG, 14.01.16 | 16.17 UUR | Kwetsend of ongepast?
Minie Buit, mijn bewondering voor jouw wordt steeds groter.
liefde voor de natuur wil niet zeggen dat je niet uit die natuur mag oogsten. Een goede jager heeft mijn zegen! En wat missen we hier de boerenjager die het wild kent, en ook de situatie van vroeger, zodat hij weet wat wel en wat niet geschoten mag worden om de variatie in stand te houden.
en we moeten niet vergeten dat ieder levend wezen dood gaat, en dat een 'natuurlijke' dood ook voor een dier geen pretje is.
Albert Greveling | Zwartsluis | DONDERDAG, 14.01.16 | 15.11 UUR | Kwetsend of ongepast?
Ik ben dankbaar dat er nog jagers zijn. Gisteren hebben onze weilanden aan de Verkavelingsweg nog een bezoek gehad van zo'n 20.000!!! ganzen. Zonder jagers zou er alleen maar een zwarte, naar ganzenpoep stinkende, bende overblijven. Helaas wordt er door mensen die spreken over 'hobbyjacht' nooit stil gestaan bij de overlast van dieren als kraaien, ganzen en vossen. (Of er financiele schade door ondervonden) En vinden ze dat ze desondanks wel hun wil en mening aan anderen mogen op leggen. Te zot voor woorden. Als er geen jagers zouden zijn blijven er alleen maar ganzen en roofdieren over en blijven de weidevogels voor altijd weg.
Aat | Hasselt | DONDERDAG, 14.01.16 | 14.23 UUR | Kwetsend of ongepast?
Kan ik hier een haas bestellen? lekker!
Wim | Groothasselt | DONDERDAG, 14.01.16 | 11.15 UUR | Kwetsend of ongepast?
Deze uitleg doet geen eer aan het overgrote deel van de jagers die jagen om het ultieme stukje scharrelvlees. Onderzoek wijst namelijk ook uit dat een groot deel van de "anti jacht" aanhangers zelf veelvuldig vlees eet dat uit de bio industrie komt waar duizenden dieren op een klein aantal vierkantemeters wordt opgefokt om vervolgens met een honderden tegelijk in een vrachtwagen naar de slachterij te worden gereden. Dan heb ik toch liever een haas die vrij heeft rondgelopen in de natuur en die tevens niet vol zit met medicatie als penicilline ed. Ik zou zeggen, weet wat je eet en ga eerst bij jezelf na of je wel zo diervriendelijk bezig bent. Ik schiet alleen wild als de populatie dit toelaat en als ik het nodig ben. De term plezierjacht is een fabel, het gaat om veel meer dan dat. Veel sterkte met uw handtekeningen verzameling, gelukkig zijn er in Overijssel tot nu toe slechts 1800 mensen die zo kortzichtig zijn.
Roderick | Dalfsen | DONDERDAG, 14.01.16 | 10.21 UUR | Kwetsend of ongepast?

Mijmeringen bij maanlicht

Genne bij volle maan in de winternacht, omstreeks middernacht de waardevolle stille momenten, alle lichten uit, nog een stuk hout in de kachel zodat het vuur helder brandt.
Het oude huis staat hoog in de kromming van de rivierdijk en is daardoor aan twee zijden omringd door de uiterwaarden, waar ontelbare ganzen de winternacht vullen met hun geluiden. Wat vertellen ze elkaar toch, verhalen uit het gebied van het Noorderlicht? Als de ogen wennen aan de schemering komt allereerst het silhouet van de oude schuur naar voren, het rieten dak nu bedekt met een dikke laag sneeuw. Aan de andere kant de buurtschap. De silhouetten van de boerderijen zijn zichtbaar in het licht van de maan, zoals het al eeuwen lang moet zijn geweest. De buurtschap bestond uit een tiental boerderijen die bestaan en onderdak gaven aan mens en dier. Men leefde afhankelijk en dicht bij de natuur en leerde omgaan met de emoties die horen bij leven en dood. En dat er verschil in was of het gebeurde in het voor- of achterhuis.

De jacht was generaties lang in beheer bij de gerenommeerde jagersfamilie . In de verhalen kwamen ze naar voren als grote jagers, die niet mis schoten. De jacht was een welkome afwisseling in het boerenbestaan, de drijvers kwamen allen uit de buurtschap. Als het sein voor de jacht dag door werd gegeven, dan wist iedereen het. Van te voren was er een vrolijke spanning: wat zou de jacht opleveren? Op een vaste plek werd er verzameld op de deel van de boerderij van Klaas Hulleman en waar men ook terugkeerde na afloop van de jacht. Op de een of andere manier wisten de thuisblijvers dezelfde avond nog hoe het gegaan was met de jacht en wat de oogst geweest was.
De jacht werd gepacht van de verschillende landeigenaren,het pachtgeld kwam in een gemeenschappelijke pot beheerd door Harm van de Vecht daarvan werd het onderhoud van de wegen in het Genneger Broek betaald.

De jaren vergleden, de buurtschap veranderde in de naoorlogse stroom versnelling die in de tijd plaats vonden. Van de 20 boerderijen waar vanouds het boerenbedrijf werd uitgeoefend, zijn er nu nog maar enkele in gebruik waar gewerkt wordt aan de toekomst voor een opvolger. De vrijkomende boerderijen werden ingenomen door mensen die van het buitenleven hielden. Voor onze omgeving was dat geen verarming, het waren vaak bewoners met een geestelijke bagage en ze bleken bereid om die ook in te zetten voor de natuur en historische waarden van het gebied, zodat het er nog steeds een buurtschap waar het goed wonen is met respect voor elkaars mening en eigendom. Het zien van het spaarzame wild; een haas, fazant of ree delen we graag met elkaar.

De jongste jachthouder uit het geslacht der jagers verhuisde naar de andere kant van het land en verbleef voor zijn werk vaak in het buitenland. De afstand naar het jachtgebeuren werd groter. Alleen tussen kerstdagen en oude jaar zag men jagers, zonder te weten wat hun drijfveer was en wie het waren.
Doordat er geen contact meer was met de jachthouder kon men gemakkelijk in het anti jachtkamp terechtkomen uit bezorgdheid om het spaarzame wild dat ons lief is. Gelukkig is hier het tij gekeerd, een jonge boerenzoon geboren en opgegroeid hier haalde zijn zijn jachtdiploma's en ging een maatschap aan met de huidige jachthouder. Voor ons is duidelijk dat het wild bij hem in goede handen is, dat de jacht meer voor hem betekent dan een drijfjacht aan het eind van het jaar, hij is benaderbaar, altijd bereid om uit te leggen het hoe en waarom.
Door een tekort aan beheer kon de natuur hier jaren lang de gang gaan, maar meer wild was hier geen gevolg van integendeel.
Minie Buit | Genne | WOENSDAG, 13.01.16 | 13.12 UUR | Kwetsend of ongepast?

Home | Mail | Copyright ©

Toon desktop versie