Zwartewaterkrant.nl - De digitale krant van Zwartewaterland
Woensdag 14.11.18 | 21.01 uur
 

Monitoren staat van het landschap in Overijssel

Veldadviseur beoordeelt Jutjesriet in Hasselt

Ook dit jaar monitort Landschap Overijssel de staat van het landschap in Overijssel. Van augustus tot en met oktober dit jaar loopt een veldadviseur door de gemeenten Deventer (Dortherhoek), Tubbergen (Agelo), Zwartewaterland (Jutjesriet, nabij de werklocatie van Frion in Hasselt, red.) en Almelo (Bornerbroek) om landschapselementen in het buitengebied te beoordelen.

Er wordt gekeken naar de kwaliteit van onder andere houtwallen, poelen, singels en hagen. De uitkomsten van de meting worden ingevoerd in een landelijk systeem en gebruikt om uitspraken te doen over de voortgang van het landschap.

Kwaliteit en kwantiteit cultuurlandschap
De afgelopen jaren is er een nulmeting gedaan. Dit jaar start een veldadviseur van Landschap Overijssel met het monitoren, waardoor de verschillen met voorgaande jaren zichtbaar worden gemaakt. Dit is belangrijk om de kwaliteit en kwantiteit van de landschapselementen zoals houtwallen, poelen en singels in het agrarische landschap te volgen. Vroeger hadden deze elementen een functie, bijvoorbeeld voor de houtvoorziening of om het vee op het land te houden. Het onderhouden van de elementen was hierdoor vanzelfsprekend. Tegenwoordig zijn deze functies veelal vervallen, en hiermee de noodzaak tot onderhoud. De waarden van kleine landschapselementen zijn echter groot: als onderdeel van onze geschiedenis, als thuis voor planten en dieren en als groen decor om van te genieten.

Meetnet Agrarisch Cultuurlandschap
Om het cultuurlandschap beter in kaart te brengen, is Landschappen-NL in 2010 gestart met het Meetnet Agrarisch Cultuurlandschap. Landschap Overijssel is verantwoordelijk voor de metingen in Overijssel. In verschillende landschappen, verspreid over Nederland, vinden metingen plaats. De uitkomsten kunnen de basis vormen voor nieuw beleid en uitvoeringsprojecten gericht op het herstel en de ontwikkeling van het cultuurlandschap.

Landschap Overijssel beheert en ontwikkelt natuur&landschap in de hele provincie Overijssel met oog voor mens, plant en dier. In de 54 eigen natuurterreinen, maar ook bij particuliere eigenaren en agrariŽrs in het landelijk gebied. Het werk van Landschap Overijssel wordt mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij, het ministerie van EZ, Provincie Overijssel, sponsoren en donateurs en de inzet van talloze vrijwilligers.
reageren REAGEER | stuur door | WOENSDAG, 26.08.15 | 10.39 UUR

Home | Mail | Copyright ©

Toon desktop versie