Zwartewaterkrant.nl - De digitale krant van Zwartewaterland
Woensdag 14.11.18 | 21.01 uur
 

Haalbaarheidsonderzoek afgerond

'Inzetten van drones voor toezicht op weidevogels'

Met het inzetten van drones met infraroodcameraís kunnen meer weidevogelnesten worden opgespoord en kunnen deze ook beter worden beschermd. Dit blijkt uit het op 10 februari afgeronde haalbaarheidsonderzoek dat door Brandhof Natuur en Platteland, Landschap Overijssel en Clear Flight Solutions, met financiŽle steun van de Provincie Overijssel, is uitgevoerd. Een betere bescherming van weidevogels is hard nodig, want ondanks alle inspanningen van vele vrijwilligers en boeren neemt de weidevogelstand al jaren af.

Dankzij het werk van vele vrijwilligers en boeren worden jaarlijks meer dan 70.000 nesten van weidevogels zoals de grutto, kievit en scholekster gevonden en beschermd. Dit lijkt veel, maar het is slechts een fractie van het aantal nesten dat in onze weilanden te vinden is. Daarnaast zijn niet overal voldoende vrijwilligers beschikbaar en worden niet alle nesten ontdekt, omdat de vogels ze verstoppen. Het probleem is dat veel onontdekte nesten sneuvelen tijdens het bewerken van het land waardoor de aanwas van jonge weidevogels steeds verder onder druk komt en het aantal weidevogels steeds verder afneemt.

Binnen het haalbaarheidsonderzoek is zowel de technische als praktische haalbaarheid van het opsporen van nesten met drones getoetst. Hierbij werd getest met opgewarmde kippeneieren en een duif, maar ook werden echte weidevogelnesten opgespoord.

Nestherkenning met drones blijkt efficiŽnt!
Drones uitgerust met een zeer gevoelige infraroodcamera kunnen nesten vanuit de lucht herkennen en hun locatie doorgeven. Uit het onderzoek blijkt ook dat een drone in een uur maar liefst 40 hectare grasland kan afspeuren op nesten. De gevonden nesten kunnen daarbij automatisch worden gedetecteerd en de coŲrdinaten worden meteen doorgestuurd naar de landelijke database met nesten. Vrijwilligers en boeren krijgen zo snel inzicht in de nestlocaties. Een bijkomend voordeel is dat bij het opsporen vanuit de lucht geen geursporen naar nesten ontstaan, waardoor het voor roofdieren lastiger wordt om de nesten te vinden. De weidevogels zelf blijken gelukkig nauwelijks verstoord te worden door de drone.

Tijdens het onderzoek zijn diverse demonstraties gegeven voor partijen die zich bezig houden met de bescherming van weidevogels. Alle betrokkenen zijn ervan overtuigd dat infrarood drones een enorme bijdrage leveren aan een effectiever weidevogelbeheer. De initiatiefnemers hebben er vertrouwen in dat zij op korte termijn financiering vinden en met de verdere ontwikkeling kunnen starten.
Landschap Overijssel beheert en ontwikkelt natuur&landschap in de hele provincie Overijssel met oog voor mens, plant en dier. In de 54 eigen natuurterreinen, maar ook bij particuliere eigenaren en agrariŽrs in het landelijk gebied. Het werk van Landschap Overijssel wordt mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij, het ministerie van EZ, Provincie Overijssel, sponsoren en donateurs en de inzet van talloze vrijwilligers.

Door: De Zwartewaterkrant | Nieuwsredactie

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.
reageren REAGEER | stuur door | VRIJDAG, 12.02.16 | 17.03 UUR

Home | Mail | Copyright ©

Toon desktop versie