Zwartewaterkrant.nl - De digitale krant van Zwartewaterland
Maandag 10.12.18 | 14.19 uur
 

Zaaigoed af te halen bij lokaal uitgiftepunt in Overijssel

Bijdragen aan biodiversiteit door aanleg natuurakker?

Vanaf deze week kunnen particulieren hun bestelling bij Landschap Overijssel plaatsen voor een uniek inheems 2-jarig bloemrijk akkermengsel. Bestellingen voor dit voorjaar kunnen geplaatst worden tot en met uiterlijk 31 maart 2016. Voor het najaar komt er een nieuwe bestelronde, waarbij ook gekozen kan worden voor een bloemenweidemengsel. Al met een kleine natuurakker van 50 m2 kunnen deelnemers in april starten met het leveren van een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit in hun directe omgeving.

In 2015 hebben meer dan 200 deelnemers in het project ‘Mijn Natuurakker’ van Landschap Overijssel in totaal 16 ha nieuwe akkernatuur aangelegd. Een resultaat waar de organisatie en alle deelnemers trots op zijn.

Landschap Overijssel wil dit project de komende jaren graag voortzetten. Dit voorjaar wordt daarom een 2-jarig bloemrijk akkermengsel uitgegeven, komend najaar komen hier nog een tweetal bloemenweidemengsels bij: voor lichte droge gronden en voor zware en enigszins natte gronden. Alle zaaimengsels zijn speciaal afgestemd op de Overijsselse natuur. Door middel van collectieve inkoop van deze mengsels wordt het voor particulieren aantrekkelijker om een natuurakker of bloemenweide aan te leggen en daarmee hun steentje bijdragen aan het versterken van de biodiversiteit.

Na bestelling is het zaaigoed af te halen bij één van de lokale uitgiftepunten in Overijssel. Twee keer per jaar (in voor- en najaar) wordt op vijf locaties in Overijssel een uitgiftemoment georganiseerd. Deelnemers die al eerder een natuurakker hebben aangelegd, stellen hun erf hiervoor beschikbaar. Zij fungeren als lokaal aanspreekpunt en delen graag hun ervaringen. Samen met de lokale aanspreekpunten biedt Landschap Overijssel een stukje persoonlijk advies. Voor meer informatie over natuurakkers, bloemenweides en voor het bestellen van zaaigoed zie: www.landschapoverijssel.nl/mijn-natuurakker.Waarom natuurakkers en bloemenweides?

Het gaat slecht met de biodiversiteit in het landelijk gebied. Vogels als de geelgors en patrijs hebben het moeilijk in Overijssel, omdat er nog maar weinig akkernatuur is. Met de aanleg van een natuurakker, die in de winter niet wordt geoogst, kunnen vogels hun voedsel vinden en vele andere dieren een schuilplek zoeken. Ook dagvlinders, wilde bijen en zoogdieren hebben het zwaar in het landelijk gebied. Naast bloeiende akkers, zijn bloeiende bermen en bloeiende graslanden daarom minstens zo belangrijk.

Landschap Overijssel beheert en ontwikkelt natuur&landschap in de hele provincie Overijssel met oog voor mens, plant en dier. In de 54 eigen natuurterreinen, maar ook bij particuliere eigenaren en agrariërs in het landelijk gebied. Het werk van Landschap Overijssel wordt mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij, het ministerie van EZ, Provincie Overijssel, sponsoren en donateurs en de inzet van talloze vrijwilligers.

Door: De Zwartewaterkrant | Nieuwsredactie

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Heeft u tips voor onze redactie? Bel dan de tiplijn: 038 - 88 88 853.
reageren REAGEER | stuur door | DINSDAG, 08.03.16 | 07.04 UUR

Home | Mail | Copyright ©

Toon desktop versie