Zwartewaterkrant.nl - De digitale krant van Zwartewaterland
Zaterdag 15.12.18 | 17.20 uur
 

VD&P juristen: al 25 jaar een betrouwbare partij

Risico's overname personeel bij doorstart na faillissement

Een doorstart na faillissement lijkt een goede manier om in afgeslankte vorm verder te gaan. Er is geen sprake van overgang van onderneming en het staat de doorstarter vrij om medewerkers over te nemen. VD&P juristen uit Genemuiden legt u uit wat de risico's zijn.

Volgens de Wet werk en zekerheid (Wwz) zal de doorstarter, bij overname van personeel, worden beschouwd als opvolgend werkgever wanneer de medewerker dezelfde of soortgelijke werkzaamheden verricht, ongeacht of inzicht bestaat in de hoedanigheid en geschiktheid van de medewerker. Opvolgend werkgeverschap brengt voor de doorstarter echter een aantal risicoís met zich mee. We zetten er een paar op een rij.

Ketenregeling
Zo telt, bij opvolgend werkgeverschap, het arbeidsverleden bij de failliete werkgever mee in de ketenregeling. De arbeidsovereenkomsten met de verschillende werkgevers vallen dus binnen dezelfde keten, tenzij er sprake is van een tussenpoos van 6 maanden. De doorstarter zal dan ook vůůr het sluiten van de eerste arbeidsovereenkomst met een werknemer uit een failliete onderneming, na gaan welke arbeidsovereenkomsten er reeds overeengekomen waren. Op deze wijze zal de doorstarter niet worden verrast door het feit dat hij mogelijk een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft gesloten (4e arbeidsovereenkomst of een dienstverband van 24 maanden) in plaats van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

Transitievergoeding
Het arbeidsverleden van de medewerker wordt ook meegeteld voor het bepalen van het recht op en de hoogte van de transitievergoeding. De doorstarter kan daardoor geconfronteerd worden met de verplichting om een (hoge) transitievergoeding te betalen aan de medewerker bij beŽindiging van de arbeidsovereenkomst, ook al had hij deze medewerker nog maar kort in dienst. De werkgever is een transitievergoeding verschuldigd zodra een dienstverband minimaal 24 maanden heeft geduurd, en het initiatief voor beŽindiging bij de werkgever ligt.

Het arbeidsverleden is ook van invloed bij de toepassing van het afspiegelingsbeginsel bij ontslag, bij het concurrentiebeding, het proeftijdbeding en de opzegtermijn.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie, advies of vrijblijvend gesprek? Neem gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek met VD&P juristen: www.vdenp.nl
reageren REAGEER | stuur door | WOENSDAG, 17.08.16 | 19.00 UUR

Home | Mail | Copyright ©

Toon desktop versie