Zwartewaterkrant.nl - De digitale krant van Zwartewaterland
Dinsdag 13.11.18 | 13.13 uur
 

Eerste regelingen open!

Overijssel versterkt ondernemerschap MKB

Goed ondernemerschap is de basis voor innoverende, groeiende en internationaliserende bedrijven en vergroot de concurrentiekracht. Provincie Overijssel investeert daarom in het ondernemerschap van de Overijsselse MKB’er. Vanaf deze week gaan de eerste twee regelingen open van het nieuwe programma ‘Versterken MKB en ondernemerschap’. De subsidieregelingen ‘Leren van elkaar kringen’ en ‘Ondernemend Noaberschap’ faciliteren ondernemers de kennis over businessontwikkeling en ondernemerskwaliteiten actief met elkaar te ontwikkelen.

Leren van elkaar kringen
Met het concept ‘Leren van elkaar kringen’ kunnen ondernemers, in groepen van vijf tot maximaal tien ondernemers, onder professionele begeleiding hun ondernemerschapkwaliteiten versterken. Denk aan uitbreiden van vakkennis, netwerktrainingen of verbeteren van commercieel en financieel inzicht. Vanaf maandag 17 oktober jl. is de regeling open voor ZP’ers. Via een aanvraagformulier kunnen zij subsidie aanvragen voor een ‘Leren van elkaar kring’, waardoor ze de kosten voor de professionele begeleiding voor 75% vergoed krijgen door de provincie Overijssel, met een maximum van 5000,00 euro. In de loop van 2017 worden er ook ‘Leren van elkaar kringen’ gesubsidieerd voor familiebedrijven, snelle groeiers en ondernemers die hun organisatie willen innoveren.

Ondernemend Noaberschap
Ook ondernemersverenigingen en samenwerkende brancheverenigingen kunnen een bijdrage ontvangen om het ondernemerschap van hun leden te versteken. Met de regeling ‘Ondernemend Noaberschap’ kunnen verenigingen een subsidie van maximaal 20.000 euro krijgen om samenwerkings- en kennisuitwisselingactiviteiten te organiseren die een bijdrage leveren aan de businessontwikkeling van aangesloten ondernemingen. Bijvoorbeeld meet&match sessies, uitwisselingsprogramma’s of studiekringen. Verenigingen die een plan willen indienen kunnen dit doen vanaf 17 oktober tot uiterlijk 1 december 2016. Alle binnengekomen aanvragen worden door een onafhankelijke adviescommissie beoordeeld op vooraf bepaalde criteria zoals; bijdrage aan businessontwikkeling en mate van samenwerking en netwerkvorming.

Op www.overijssel.nl/sterkondernemerschap staat meer informatie over de regelingen en de specifieke subsidievoorwaarden. Voor het totale programma is 10 miljoen euro beschikbaar.

Maximale ondersteuning Overijsselse MKB’er
In de tijd van toenemende nationale en internationale concurrentie, waarin economische ontwikkelingen elkaar steeds sneller opvolgen, wil provincie Overijssel ondernemers maximaal ondersteunen. Eddy van Hijum, gedeputeerde Economie: "Met het programma ‘Versterken MKB en ondernemerschap’ zetten we in op ondersteuning van starters, het versterken van de organisatiekracht, het vinden en bieden van financieringsmogelijkheden en op organisatorische innovatie. Vooral de familiebedrijven, ZZP-ers, sociale ondernemingen en snel groeiende bedrijven krijgen specifieke ondersteuning. Het programma is in nauw overleg met de ondernemers tot stand gekomen. We blijven ook bij de uitvoering in nauw contact met het MKB en bekijken continu of de acties werken. Waar nodig voeren wij aanpassingen door. De ondernemers zijn aan zet!"
reageren REAGEER | stuur door | ZATERDAG, 22.10.16 | 08.12 UUR

Home | Mail | Copyright ©

Toon desktop versie