Zwartewaterkrant.nl - De digitale krant van Zwartewaterland
Maandag 15.10.18 | 09.30 uur
 

Vaarwegstremmingen en oponthoud Meppelerdiep

Sloopwerkzaamheden Meppelerdiepsluis

Sinds begin deze week is de Meppelerdiepsluis gestremd voor vaarverkeer. Het oude sluishoofd wordt gesloopt. Dit geeft enige geluidshinder voor de omgeving. Robert Jansema van de Zwartewaterkrant nam een kijkje bij de werkzaamheden aan het Meppelerdiep. In januari en februari 2017 zal de sluis wederom steeds voor een week worden gestremd.

In december 2016 en in januari 2017 wordt het resterende deel van het oude sluishoofd gesloopt. De brug wordt vervolgens in februari 2017 naar de definitieve locatie verplaatst. De vaarweg wordt voor al het scheepvaartverkeer gestremd, omdat een groot deel van deze werkzaamheden vanaf het water wordt uitgevoerd.

Stremming Meppelerdiepsluis
- maandag 12 december 2016 00:00 uur tot zondag 18 december 2016 24:00 uur.
- maandag 9 januari 2017 00:00 uur tot zondag 15 januari 2017 24:00 uur.
- zaterdag 18 februari 2017 00:00 uur tot vrijdag 24 februari 2017 24:00 uur.

Bij ongunstige (weers)omstandigheden kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld.

Geen omvaarroute voor beroepsvaart
Voor schepen met een grote diepgang is de gehele route van noord naar zuid (en vice versa) de hele week gestremd. Schepen met een maximale diepgang van 1,60 meter (recreatievaart) kunnen omvaren via Blokzijl.

Vlotter en veiliger
De werkzaamheden zijn nodig om de huidige keersluis om te bouwen tot schutsluis. Met de nieuwe schutsluis worden stremmingen vanwege te hoge of te lage waterstanden voorkomen. De sluis wordt breder en dieper dan de huidige, waardoor grotere schepen vlotter en veiliger kunnen passeren. Het project is eind 2017 gereed.

Meer informatie
Meer informatie over het project Meppelerdiepsluis is te verkrijgen via het gratis informatienummer van Rijkswaterstaat 0800 - 8002 of via www.rijkswaterstaat.nl/meppelerdiepsluis De scheepvaart wordt op de hoogte gehouden via ‘Berichten aan de scheepvaart’ (BAS-berichten). Actuele informatie over de beschikbaarheid van de vaarweg kunt u vinden op de website www.vaarweginformatie.nl

Meer foto's: www.facebook.com/zwartewaterkrant/posts/1210381445715090
reageren REAGEER | stuur door | VRIJDAG, 16.12.16 | 15.00 UUR

Home | Mail | Copyright ©

Toon desktop versie