Zwartewaterkrant.nl - De digitale krant van Zwartewaterland
Donderdag 13.12.18 | 10.44 uur
 

Raad komt niet tot besluitvorming

Toekomst voormalige Mulo nog altijd niet zeker

Op donderdag 2 maart 2017 heeft de raad nog altijd geen besluit genomen over het wel of niet slopen van de voormalige Mulo op het Agnietenterrein in Zwartsluis. Het voorstel van het college om de Mulo toch nog een kans te geven - eerder besloot het college met oog op de kosten en aanwezige asbest tot sloop - leverde naast een amendement van de ChristenUnie en SGP een motie van het CDA op. De eerste pleitte voor sloop van de voormalige Mulo, de tweede voor een kans op behoud. De daarop volgende discussie bracht de raad ertoe een besluit uit te stellen tot de volgende raadsvergadering.

De aanmerkelijke hoeveelheid asbest en hogere sloopkosten bij behoud van de Mulo deed het college eerder besluiten alle gebouwen op het Agnietenterrein in een keer te slopen. Dit leverde echter stevige kritiek van de raad op (een dergelijke beslissing is aan de raad en niet aan het college, red.) en dus kwam het college met een raadsvoorstel, waarin de Mulo nog een kans krijgt. Bij aanbesteding aan de laagste inschrijver bleek er namelijk nauwelijks een prijsverschil tussen de twee sloopvarianten. En de aantrekkende markt bleek een stijgende belangstelling onder potentiŽle kopers met zich mee te brengen. Dit was koren op de molen van het CDA, die de andere fracties tijdens de raadsvergadering van 9 februari 2017 had uitgenodigd samen een kijkje te nemen bij de Mulo.

Dit bezoek bracht de ChristenUnie en SGP echter tot een amendement, waarin zij pleitten voor sloop van de Mulo. "Op die plek gaan wij voor nieuwbouw van een beeldbepalend object in de Delftse stijl van de Mulo", lichtte de heer Ooms (ChristenUnie) toe. "Wij willen de geschiedenis en emotie van deze plek levend houden, er voor Zwartsluis echt iets moois van maken." Met een motie wilde het CDA er ook iets moois van maken. "Het bieden van beleving is echter niet gelijk aan behoud van het pand", stelde de heer Selles (CDA) meerdere malen. "Ook de deskundigen van Heemschut, de vrijwilligers van Fortresse en inwoners van Zwartsluis pleiten voor behoud. Laten wij het een kans geven. Daarmee lopen wij geen enkel risico." Met het uitstellen van de besluitvorming trok het CDA de motie in. Spijt van de motie bleek de fractie niet te hebben, wel van het bezoek aan de Mulo dat de ChristenUnie en SGP tot het andere inzicht bracht.

Ook de oppositie zat niet op een lijn. Gemeentebelangen bleek op hand van de ChristenUnie en SGP, de PvdA stond naast het CDA. Daarnaast uitte de heer Eenkhoorn (PvdA) de nodige kritiek op portefeuillehouder Speksnijder. "Eerst komt de wethouder met de boodschap dat de voormalige Mulo gesloopt gaat worden, dan gaat hij weer voor de mogelijkheid het pand te behouden. Is de wethouder wel in control?" Ook bleek de PvdA niet tevreden met het uitblijven van een concreet stappenplan, wat nog even de nodige verwarring opleverde. "Wij vragen niet meer dan een compleet dossier over dit onderwerp", bracht mevrouw Dijkstra (PvdA) duidelijkheid.

Aan het eind van de discussie bleek de raad dus niet tot besluitvorming te willen overgaan. De heer Withaar (Gemeentebelangen) voelde zich geroepen hier op te reageren. "Wij hebben eerder voorstellen doorgeschoven, maar dan werd er de volgende vergadering niets meer gezegd." De heer Selles (CDA) verzekerde hem dat zijn fractie de raadsvergadering van 23 maart 2017 zeker een inbreng zal hebben. "Als dat dan ook maar gebeurt", bracht Withaar dit agendapunt tot een einde.
reageren REAGEER | stuur door | DONDERDAG, 02.03.17 | 23.42 UUR

Home | Mail | Copyright ©

Toon desktop versie