Zwartewaterkrant.nl - De digitale krant van Zwartewaterland
Dinsdag 11.12.18 | 13.48 uur
 

Weidevogelcoördinator Joop Beens houdt toezicht

Honderd euro voor vinder van eerste kievitsei!

Agrarische Natuurvereniging Camperland beloont voor de zevende achtereenvolgende maal de vinder van het eerste kievitsei in de IJsseldelta. Het ei moet wel in het nest blijven.

Hoewel het weer nog niet geweldig is, is een groot deel van de weidevogels al weer terug in het land. Het broedseizoen van de weidevogels zal binnenkort weer starten. De vogels reageren eerder op de lengte van de dagen dan op de temperatuur. Ze hebben slechts beperkt de tijd te broeden en de kuikens groot te brengen. We verwachten dan ook dat binnen niet al te lange tijd het eerste kievitsei weer zal worden gevonden.

De weidevogels hebben het moeilijk. In de gebieden rondom Kampen zijn we door de enorme inzet van de boeren, natuurverenigingen en provincie Overijssel redelijk succesvol. De oorzaken van verminderde aantallen vogels, zoals beschreven in de vele publicaties, zijn divers.

De weidevogels is één van de speerpunten van de ANV Camperland. Het beheer van weidevogels begint met het sparen van de nesten. Hiervoor zijn vele vrijwilligers actief die in goede samenwerking met de boer de nesten opzoeken en markeren.
Zonder hun activiteiten zouden de nesten in het vroege voorjaar voor een groot deel verloren gaan door het bewerken van het land en later in het voorjaar door het maaien of het beweiden met vee.

Vroeger was het traditie om het eerste kievitsei aan te bieden aan een hooggeplaatst persoon. Vaak de burgemeester van de gemeente. Dit is nu verboden. Rapen mag niet meer. Om toch de nestenzoekers een stimulans te geven het veld in te gaan, looft de ANV Camperland, voor de zevende achtereenvolgende keer, een presentje uit ter waarde van 100 euro voor de vinder van het eerste kievitsei in haar gebied – De IJsseldelta.

Vorig jaar werd op 19 maart 2016 het 1e kievitsei gevonden door Jan Post en Henk Klasen in de Koekoekspolder. Een dag later vond Patrick Weijs, in de gedachte de eerste te hebben gevonden, eveneens een kievitsei. Tijdens het 10 jarig bestaan van de ANV zijn alle drie met een presentje in het zonnetje gezet.

De IJsseldelta is het belangrijkste weidevogelgebied in Overijssel. Kritische soorten als Grutto, Wulp en Tureluur komen hier nog in behoorlijke aantallen voor. Zonder een goed beheer van de agrariërs en de vrijwilligers zouden deze soorten – vooral de Grutto – dramatisch achteruit gaan.

De Agrarische Natuurvereniging Camperland is in 2006 opgericht met het doel om particulier agrarisch natuurbeheer te stimuleren vooral met het oog op de weidevogels. Inmiddels heeft deze vereniging ruim 210 (merendeel boeren) leden die meewerken aan weidevogelbescherming.

Door middel van uitgesteld maaien, het creëren van een betere leefomgeving, krijgen deze vogels meer kans hun jongen groot te brengen. De leden van Camperland die hier aan meedoen hebben 70% van het totale aantal weidevogels binnen de IJsseldelta op hun landerijen.

Het gebied van de ANV Camperland betreft de IJsseldelta en wordt begrensd door Zwolle, Zwartewater Hasselt Zwartsluis Genemuiden, Zwartemeer, Ketelmeer, Vossemeer, Drontermeer tot aan de grens provincie Gelderland en gemeente Zwolle.

Het ei moet uiteraard in het nest blijven. Controle wordt verricht door onze weidevogel coördinator Joop Beens, telefoon: 0615127916
reageren REAGEER | stuur door | WOENSDAG, 08.03.17 | 18.00 UUR

Home | Mail | Copyright ©

Toon desktop versie