Zwartewaterkrant.nl - De digitale krant van Zwartewaterland
Maandag 10.12.18 | 23.12 uur
 

Oud-Sluziger brengt boodschap mee: Iedereen telt mee!

Bezoek Stieneke aan geboortegrond Zwartsluis

Op dinsdag 7 maart 2017 heeft de ChristenUnie Zwartewaterland een avond gehouden met in de hoofdrol, Stieneke van der Graaf. Stieneke is een geboren Sluziger en de hoogste nieuwkomer op de lijst van de ChristenUnie voor de Tweede Kamer Verkiezingen. Zij heeft aan de hand van drie thema’s: Een toekomst voor onze kinderen, Iedereen telt mee en Onze vrijheid verdedigen de verschillende standpunten van de ChristenUnie toegelicht.

De goedbezochte avond werd geopend door Tamme Spoelstra, fractievoorzitter van de lokale CU-raadsfractie. Hij deed dit aan de hand van Psalm 146.

Het eerste thema luidde: een toekomst voor onze kinderen. Hierbij is met name stilgestaan bij de landbouw. Antoon Kanis van LTO West-Overijssel leidde dit thema in en vroeg aandacht voor het spanningsveld waarin de landbouw zich bevindt. Het gaat dan om waterveiligheid en wateroverlast, de omgang met Natura2000 en de grote regeldruk. Stieneke herkende dat geluid ook van haar tijd als woordvoerder landbouw in de provinciale staten van Groningen.

Het thema Iedereen telt mee ging onder ander in op de zorg. Jantina Prinsen van de lokale NPV-afdeling Hasselt-Zwartsluis heeft het publiek meegenomen in de werkzaamheden die vrijwilligers van de NPV zoal verrichten. Zo werd er in 2016 maar liefst 460 uur zorg besteed op allerlei manieren. Het kan gaan om boodschappen doen, maar ook het helpen bij het aanvragen van verdergaande zorg. De bezuinigen in de zorg hebben zo wel bijgedragen aan het ontstaan van meer lokale netwerken, maar het is wel zaak om schrijnende situaties te voorkomen. Stieneke was blij om te horen dat het in Zwartewaterland lukt om zulke initiatieven van de grond te tillen.

Het derde thema dat Stieneke inbracht, was het verdedigen van vrijheid. Het gaat dan om de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van godsdienst. "Het gaat dan niet alleen om je eigen vrijheid, maar ook de vrijheid van de mensen om je heen. Mensen die misschien iets heel anders vinden. Een bijzondere vrijheid in Nederland is de vrijheid van onderwijs", aldus de oud-Sluziger. Bestuursvoorzitter Jan Spanjer van Accrete gaf Stieneke mee dat het echt de moeite waard is om de vrijheid van onderwijs te verdedigen. Ten slotte vroeg Jan Spanjer aandacht voor de manier waarop de nationale overheid naar onderwijs kijkt.

Ook deed de nummer zes van de kandidatenlijst van de ChristenUnie voor de Tweede Kamerverkiezing op 15 maart 2017 een verslag van de onlangs gehouden RegioRace.
reageren REAGEER | stuur door | DONDERDAG, 09.03.17 | 12.00 UUR

Home | Mail | Copyright ©

Toon desktop versie