Zwartewaterkrant.nl - De digitale krant van Zwartewaterland
Dinsdag 13.11.18 | 13.13 uur
 

Raad hakt de knoop eindelijk door

Voormalige Mulo Zwartsluis wordt toch gesloopt

Op donderdag 23 maart 2017 heeft de raad met een krappe meerderheid van stemmen besloten over te gaan tot sloop van alle gebouwen op het voormalig Agnietenterrein in Zwartsluis. Daarmee is ook het doek voor de voormalige Mulo definitief gevallen. "Wij zien dat in Zwartsluis de betrokkenheid bij dit gebouw groot is", zei de heer Ooms (CU). "Maar wij blijven bij ons amendement om gezien het beperkte monumentale karakter, de inwendige verbouwingen en grote hoeveelheid asbest toch over te gaan tot sloop."

Het amendement van coalitiepartijen ChristenUnie en SGP dreigde al tijdens de vorige raadsvergadering het voorstel van het college om de voormalige Mulo toch nog een kans te geven teniet te doen. "Wij werden nogal overvallen door dit amendement en besloten daarom het voorstel door te schuiven naar deze vergadering om zo de deskundigen van Heemschut, vrijwilligers van Fortresse en inwoners van Zwartsluis ruimte te geven voor een reactie", stelde de heer Selles (CDA). "Ik begrijp dat wij de raad niet meer kunnen overtuigen, maar laat u dan overtuigen door de inwoners van Zwartsluis."

Ook de heer Eenkhoorn (PvdA) was blij dat het raadsvoorstel niet al tijdens de vorige raadsvergadering werd afgeslacht. "Met dit amendement gaan de indieners als een olifant door de porseleinkast. Er wordt ons gevraagd een beslissing te nemen over details, terwijl wij het totaalbeeld nog niet hebben gezien. Wij roepen dan ook op dit raadsvoorstel van tafel te halen." Ook de heer Smits (VVD) bleek niet tevreden over de gang van zaken. "Wij zijn tegen hoogbouw op de plek van de voormalige Mulo en hebben geen persoonlijke binding met het gebouw, maar het is wel heel kort door de bocht om een regenachtig bezoek aan het gebouw tot sloop te laten leiden."

Verder voelde Smits wethouder Speksnijder stevig aan de tand over zijn eerdere gang naar de pers en mogelijke onderhandelingen of verkoop van het pand aan derden. In zijn reactie liet wethouder Speksnijder weten dat er van onderhandelingen of verkoop geen enkele sprake was, wat Smits bestempelde als 'niet helemaal de waarheid vertellen'. Dit ontlokte een felle ontkenning bij de wethouder, waarop Smits liet weten er nog op terug te zullen komen.

Aan het eind van de bespreking werd - als verwacht - het amendement met een meerderheid van stemmen aangenomen, al was het met tien stemmen van de ChristenUnie en SGP slechts een krappe meerderheid. Coalitiepartner CDA en oppositiepartijen PvdA, VVD en Gemeentebelangen stemden tegen. Daarmee is het doek voor de voormalige Mulo definitief gevallen. "Wij zijn het er allemaal over eens dat er op die plek een mooi gebouw moet komen, alleen het traject ernaar toe verschilt", concludeerde de heer Van den Berg (SGP). "Ook wij willen dat die plek bijzonder blijft en dat kan met een nieuw gebouw in dezelfde stijl", vulde Ooms aan. "Wij gunnen Zwartsluis een mooie woonwijk waar zij doorheen kunnen wandelen met de levendige herinneringen aan hun oude school."
reageren REAGEER | stuur door | DONDERDAG, 23.03.17 | 22.46 UUR

Home | Mail | Copyright ©

Toon desktop versie