Zwartewaterkrant.nl - De digitale krant van Zwartewaterland
Dinsdag 11.12.18 | 13.48 uur
 

Raad prijst voortvarende voorstellen college

Vertrek Bodewes biedt nieuwe kansen voor Hasselt

Op de agenda van de raadsvergadering van donderdag 23 maart 2017 stonden twee met elkaar verbonden raadsvoorstellen waar alle fracties enthousiast op reageerden. Nu scheepswerf Bodewes Hasselt gaat verlaten, is er namelijk ruimte ontstaan voor uitbreiding van het aan de andere kant van de N331 gelegen bedrijventerrein Zwartewater. Op de locatie van de scheepswerf zelf krijgen natuur en recreatie de ruimte. "Aan de ene kant leveren wij industrie in, maar aan de andere kant krijgen wij industrie terug op de plek waar het hoort", zei de heer Van den Berg (SGP). "Het zijn twee prachtvoorstellen die wij dan ook van harte steunen."

Daarmee verwoordde de heer Van den Berg de gedachten van de andere fracties, die allemaal brood zagen in de, mede in het kader van de wet Programmatische Aanpak Stikstofdepositie (PAS), voorgestelde uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein, de recreatieve bestemming voor de locatie van de scheepswerf, de bestemming natuur inclusief minder geluidsoverlast voor de uiterwaarden Molenwaard en de aanleg van een nieuwe weg parallel aan de N331. Naast alle lof bleken er echter een paar kanttekeningen te zijn.

Zo benoemde de heer Spoelstra (CU) het verlies van arbeidsplaatsen, wat voor een stad als Hasselt altijd jammer is. En met het oog op industrieel erfgoed ziet hij graag een blijvende herinnering aan de scheepswerf. De heer Smits (VVD) vroeg net als de meeste andere fracties aandacht voor de communicatie met belanghebbenden. "Daar is de gemeente niet altijd sterk in gebleken. Verder creŽren wij in deze plannen graag ruimte om de parkeerproblematiek in het centrum van Hasselt het hoofd te bieden." De heer Selles (CDA) haakte hierop in door ook parkeerruimte voor bussen te wensen, die ongetwijfeld vele toeristen naar Hasselt zullen brengen.

De heer Eenkhoorn (PvdA) bleek enigszins verbaasd over de snelheid waarmee de plannen tot stand zijn gekomen, wat ook voor enige ruis op de lijn heeft gezorgd. "Wij onderzoeken graag de mogelijkheid om de voorgestelde op- en afrit niet bij de geplande rotonde ter hoogte van de Vaartweg, maar op het terrein van de scheepswerf zelf te creŽren." Tot slot vroeg de heer Braamskamp (Gemeentebelangen) om bij uitbreiding van het bedrijventerrein ook de ontsluiting van Prins & Steen sierbestrating mee te nemen om het parkeren van auto's in de berm uit te bannen. De heer Spoelstra (CU) onderschreef deze oproep en vroeg vervolgens - net als de heer Van den Berg (SGP) - met het oog op een goede inpassing van het bedrijventerrein aandacht voor de stadsrandvisie.

In zijn reactie benadrukte burgemeester Bilder dat het college met deze voorstellen toestemming vraagt om met de plannen aan de slag te gaan. "Onze voornemens zijn niet in beton gegoten, gaandeweg het proces zijn er wijzigingen mogelijk, bijvoorbeeld na overleg met belanghebbenden." Daarmee gaf Bilder tevens aan serieus gehoor te geven aan de oproep van de raad om goed met belanghebbenden te communiceren. "Nadat wij de pers hebben geÔnformeerd, zijn ook de eerste gesprekken met belanghebbenden aangeknoopt. Helaas hebben wij toen een van de belanghebbenden over het hoofd gezien, maar ook daar zijn en blijven de gesprekken nu op gang."

Verder liet Bilder weten dat er bij de scheepswerf geen arbeidsplaatsen verloren gaan, maar dat het werk voor een aantal medewerkers verder van huis komt te liggen. "Voor Hasselt zelf bieden deze plannen overigens ook veel nieuwe arbeidsplaatsen." Met de nieuwe weg gaan de gebouwen van de scheepswerk zo goed als zeker verdwijnen, maar Bilder is ook van mening dat de herinnering aan Bodewes levend gehouden moet worden. Ook de ruimte voor parkeerplaatsen ziet hij als een gerechtvaardigde wens. Of de op- en afrit naar het terrein van de scheepswerf verplaats kan worden, leek hem minder aannemelijk. "Bij uitbreiding van het bedrijventerrein ligt er altijd de verplichting van goede ontsluiting en daar wordt Prins & Steen dan ook in meegenomen", besloot Bilder, die ook de stadsrandvisie bij de plannen betrekt, zodat men straks met genoegen langs Hasselt rijdt.
reageren REAGEER | stuur door | VRIJDAG, 24.03.17 | 10.02 UUR

Home | Mail | Copyright ©

Toon desktop versie