Zwartewaterkrant.nl - De digitale krant van Zwartewaterland
Maandag 10.12.18 | 14.19 uur
 

Raad stelt twee ton beschikbaar

Groen licht voor volledige vervanging Kalkovenbrug

Op donderdag 23 maart 2017 heeft de raad 200.000 euro beschikbaar gesteld voor de volledige vervanging van de Kalkovenbrug in Hasselt. Met dit besluit zet de gemeente Zwartewaterland het werk direct op de markt, zodat de brug al tijdens Hassailt veilig bediend kan worden door onder andere een pool van vrijwillige brugwachters.

Aanvankelijk bleek de heer Withaar (Gemeentebelangen) zich te verbazen over het feit dat de brug ineens niet veilig te bedienen blijkt. Ook de heer Heetebrij (SGP) was verrast, omdat er, ondanks de uitvoering van het centrumplan Hasselt, niet eerder over vervanging gesproken is. Wethouder Visserman kwam echter met een bevredigend antwoord. "De noodzaak om deze brug te bedienen, deed zich pas in 2016 voor met de huldiging van wielrenster Anna van der Breggen en de intocht van Sinterklaas. De brug bleek alleen met kraanwerk open te houden. Na het in ere herstellen van de bedienbaarheid van de Van der Vechtbrug willen wij ook deze brug aanpakken, zodat schepen ten tijde van Hassailt nog beter onze stad in en uit kunnen varen."

Inspectie toonde aan dat de mechanische bediening van de Kalkovenbrug niet aan de technische eisen en Arbowetgeving voldoet. Aangezien het aanpassen van de brug op termijn duurder is, verzocht het college de raad dus in te stemmen met volledige vervanging. Dat gebeurde ook unaniem, maar niet nadat mevrouw Veldkamp (CU) de toezegging van wethouder Visserman kreeg dat de tekeningen van de brug ook door nautische mensen worden getoetst. Zo is het belangrijk dat de brug zo steil open kan, dat ook zeilboten met een mast er onderdoor kunnen varen. Verder ziet zij liever geen herhaling van de problemen rond de Erfgenamenbrug (deze bleek achteraf te stijl voor mensen met een rollator, rolstoel of scootmobiel, red.), maar ook op dat punt stelde de wethouder haar gerust.
reageren REAGEER | stuur door | VRIJDAG, 24.03.17 | 11.35 UUR

Home | Mail | Copyright ©

Toon desktop versie