Zwartewaterkrant.nl - De digitale krant van Zwartewaterland
Donderdag 13.12.18 | 12.22 uur
 

Twee fracties willen eerst duidelijkheid over waardestijging grond

Uitstel besluit procedure nieuwbouw Kamperzeedijk

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 6 april 2017 is er geen besluit genomen over de ontwikkeling van de woningbouwlocatie aan de Kamperzeedijk Oost. In dit voorstel vraagt het college de raad in te stemmen met een co÷rdinatieregeling voor een versnelde procedure op weg naar de realisatie van de elf tot veertien geplande (starters)woningen. Gemeentebelangen en ook de VVD wensten echter eerst inzage in de zogeheten anterieure overeenkomst om antwoord te krijgen op hun vragen over de waardestijging van de grond.

Met een versnelde procedure ziet het college kans niet over vier, maar over circa een jaar te kunnen beginnen met de bouw van zes starterswoningen en drie-onder-een-kapwoningen (maximaal zes wooneenheden, waarvan enkele ook vrijstaand uitgevoerd mogen worden) op particuliere grond van de heer Selles. Deze eerste fase wordt dan gevolgd door een tweede fase waarin twee vrije sectorwoningen met oog voor ruimtelijke kwaliteit worden gerealiseerd. Het mag duidelijk zijn dat VVD en Gemeentebelangen nog geen besluit wilden nemen, al wees de heer Ooms (CU) ze op het feit dat op dit moment 'slechts' om instemming met de co÷rdinatieregeling wordt gevraagd, over de inhoud van het plan komt de raad later te spreken.

Toch bleek iedere fractie al wel een mening over de inhoud van het plan te hebben. Waar Gemeentebelangen meerdere kritische vragen wist te stellen, waren de overige fracties vooral positief. Mevrouw Bosma (CDA) liet weten, zeker vijf jaar na hun motie over woningbouw aan de Kamperzeedijk, blij te zijn dat het college er nu vaart achter zet, maar vroeg zich wel af welke garantie er is dat ook de ontwikkelaar tempo gaat maken. De heer Ooms (CU) prees de focus op starterswoningen en vond daarbij de heer Eenkhoorn (PvdA) en de heer Smits (VVD) aan zijn zijde die de woningbouw als winst voor Kamperzeedijk zien. De heer Van den Berg (SGP) maakte van de gelegenheid gebruik om de dorpsraad een pluim te geven. "Het heeft lang geduurd, maar de aanhouder wint. Nu ligt er een plan dat goed is voor de school en voor de totale leefbaarheid aan de Kamperzeedijk."

Wethouder Speksnijder was content met de positieve woorden die het plan ten deel vielen. In het feit dat de ontwikkelaar veel tijd, geld en energie in het voortraject steekt, zag de wethouder een belang, zo niet garantie om het tempo ook van zijn kant hoog te houden. Tot slot beloofde hij Gemeentebelangen en VVD inzage in de anterieure overeenkomst om zo de vragen over de waardestijging van de grond weg te nemen en tijdens de volgende raadsvergadering op 20 april 2017 alsnog tot positieve besluitvorming te komen.
reageren REAGEER | stuur door | DONDERDAG, 06.04.17 | 22.37 UUR

Home | Mail | Copyright ©

Toon desktop versie