Zwartewaterkrant.nl - De digitale krant van Zwartewaterland
Maandag 15.10.18 | 20.21 uur
 

Stimuleringsregeling wonen Zwartewaterland

Meerderheid raad voor starters- en blijversleningen

Op donderdag 6 april 2017 heeft de gemeenteraad het raadsvoorstel inzake de starterslening en blijverslening met een meerderheid van stemmen aangenomen. Hiermee krijgen ouderen de mogelijkheid aanpassingen aan hun koopwoning te financieren, zodat zij langer zelfstandig thuis kunnen wonen. En starters kunnen dan net dat beetje extra lenen om een bestaande woning of vanuit een huurwoning ook een nieuwbouwhuis te kopen. "Wij kunnen ons niet verenigen met het feit dat starters geen recht op deze lening hebben als zij meteen een nieuwbouwhuis willen kopen", verklaarde Gemeentebelangen hun twee tegenstemmen.

Wethouder Knol bracht hier tegenin dat de starterslening vooral bedoeld is om de doorstroming op de lokale woningmarkt te stimuleren. "Starters die meteen een nieuwbouwhuis kopen, laten geen woning achter en dragen in die zin niet aan de doorstroming bij." Het bracht Gemeentebelangen echter niet op andere gedachten. Met steun van alle andere fracties werd het raadsvoorstel toch aangenomen, al moest de wethouder nog wel wat kritische vragen beantwoorden.

Zo zag de heer Heetebrij (SGP) een tegenstrijdigheid in het voorstel. "Met de blijverslening komen er minder bestaande woningen beschikbaar, wat haaks staat op de doorstroming die je met de starterslening juist wilt stimuleren." De heer Selles (CDA) zag graag een koppeling tussen de starterslening en duurzaamheidslening, maar wist niet zeker of dit mogelijk is. Een reeks kritische vragen over de blijverslening kwamen van mevrouw Dijkstra (PvdA). Zo vroeg zij zich af waarom huurwoningen buiten deze regeling vallen en verbaasde zij zich over het feit dat wel wordt getoetst of iemand de lening financieel kan dragen, maar niet of de lening gezien het eigen vermogen Łberhaupt nodig is. Tot slot kwam bij de heer Ooms (CU) de bekende slogan 'geld lenen kost geld' naar boven. "Als wij met dit voorstel instemmen, lenen wij een miljoen, wat onze schuldenpositie niet ten goede komt. In dit geval vinden wij dat niet zo erg, maar zijn er naast de in dit voorstel gedekte rentelast van 10.000 euro niet ook uitvoeringskosten aan deze leningen verbonden?"

Wethouder Knol beaamde dat er ook uitvoeringskosten zijn, wat het vermoeden van de heer Ooms (CU) bevestigde dat de rekening waarop de rente en aflossingen worden teruggestort een lek kent, waarlangs de uitvoeringskosten wegvloeien. Verder liet Knol weten dat de blijverslening niet voor huurwoningen geldt, omdat Wetland Wonen er in de vorm van een seniorenpakket zelf mee bezig is. De door de heer Selles (CDA) voorgestelde koppeling tussen de starterslening en duurzaamheidslening blijkt niet mogelijk. "Met de starterslening gaan kopers al boven hun maximale budget", verklaarde Knol. "Stapel je daar een duurzaamheidslening bovenop dan wordt de financiŽle belasting gewoon te zwaar." Ook de wethouder ziet de tegenstrijdigheid waar de heer Heetebrij (SGP) op doelde, maar gaf aan dat je naast de doelstelling van meer ouderen in de wijk met dank aan de starterslening altijd een bepaalde doorstroming houdt. Voor de meerderheid van de raad bleek dit alles voldoende om in stemmen met de lening van een miljoen om het wonen in de gemeente Zwartewaterland met startersleningen en blijversleningen te stimuleren.
reageren REAGEER | stuur door | DONDERDAG, 06.04.17 | 23.56 UUR

Home | Mail | Copyright ©

Toon desktop versie