Zwartewaterkrant.nl - De digitale krant van Zwartewaterland
Dinsdag 11.12.18 | 13.48 uur
 

Raad akkoord met krediet van 44.000 euro

Nieuw onderkomen voor jeugdsoos Esclusa een feit

Op donderdag 11 mei 2017 heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met een investeringskrediet van 44.000 euro voor de realisatie van een nieuwe locatie voor de Sluziger jeugdsoos Esclusa. Bij gebrek aan een geschikte bestaande locatie worden er nu nieuwe units geplaatst bij voetbalvereniging Desz aan de Cingellanden 1 in Zwartsluis, op redelijke afstand van woningen en door de ligging toch 'in het zicht'.

Alle fracties bleken zeer content met de gevonden oplossing voor passende huisvesting van jeugdsoos Esclusa. "Wel zou ik het op prijs stellen als er ook aandacht is voor een goede fietsenstalling", deed de heer Braamskamp (Gemeentebelangen) een verzoek aan het college. De heer Smits (VVD) stond nog even stil bij de opmerkingen die tijdens de inloopbijeenkomst zijn gemaakt over het eventuele geluidsoverlast. "Een beetje vreemd vind ik het wel, iedere thuiswedstrijd van Desz brengt toch lawaai met zich mee?" Als kleine kanttekening benoemde de heer Eenkhoorn (PvdA) de wat trage reactie op de sloop van het voormalige Agnieten College, waar de jeugdsoos eerder was ondergebracht. "Als het college hier eerder op had geanticipeerd, hadden wij wellicht wat geld kunnen besparen."

De heer Post (CDA) prees juist het zorgvuldige werk van het college. "Wij zijn blij dat de direct omwonenden worden betrokken bij het aanzicht en de inpassing van de jeugdsoos. Zo ook met het aanwijzen van een vaste contactpersoon om het eventuele overlast te kunnen melden." De heer Ooms (CU) had liever een bestaand gebouw gezien, maar deze bleek niet voor handen. "Het is goed om de jeugd van Zwartsluis weer een eigen plek te geven. Op Facebook is te zien dat zij heel actief zijn, ook met schoonmaakacties in de buurt." Tot slot vroeg de heer Huisbrink (SGP) nog wel naar de veiligheidsvoorschriften, eventuele maatregelen om geluidsoverlast tegen te gaan en de capaciteit van de units.

Bij afwezigheid van portefeuillehouder Speksnijder liet wethouder Knol weten dat het nieuwe onderkomen van Esclusa straks ruimte biedt aan maximaal tweehonderd jongeren. "Ik maak mij geen zorgen over geluidsoverlast. Er is namelijk niet eerder een klacht over de jeugdsoos ingediend en dus zijn aanvullende maatregelen niet in het voorstel opgenomen. Wel neem ik de opmerking over de fietsenstalling mee."

Nadat diverse bestaande gebouwen zorgvuldig onder de loep genomen zijn, ligt de oplossing voor huisvesting van jeugdsoos Esclusa dus in nieuwe units waar op termijn diverse activiteiten voor de jeugd van Zwartsluis georganiseerd kunnen worden.

reageren REAGEER | stuur door | DONDERDAG, 11.05.17 | 22.55 UUR

Home | Mail | Copyright ©

Toon desktop versie