Zwartewaterkrant.nl - De digitale krant van Zwartewaterland
Dinsdag 13.11.18 | 13.13 uur
 

Raad stelt grondbeleid 2017-2021 vast

Interesse voor kavels industrieterrein Kranerweerd

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 11 mei 2017 is de nota grondbeleid 2017-2021 vastgesteld. Het grondbeleid uit zich hoofdzakelijk in het realiseren van bouwrijpe gronden om doelstellingen op het gebied van onder andere volkshuisvesting, economie en maatschappelijke voorzieningen te realiseren. Met dit vastgestelde beleid speelt de gemeente in op actuele ontwikkelingen in de maatschappij en regelgeving, waarvan de verschuiving van een door de overheid gestuurde productie van grote hoeveelheden woningen door enkele grote spelers naar de ontwikkeling door meerdere spelers van flexibel maatwerk afgestemd op de wensen van de koper van de woning er één is.

Alle fracties bleken unaniem tevreden over de nota grondbeleid 2017-2021. Zo was de heer Van den Berg (SGP) content met de focus op het ontwikkelen van bestaande gronden en niet op de verwerving van nieuwe gronden. "Wel vraag ik mij af wat er met een eventueel restant van het voorgestelde onderzoeksbudget van een ton gaat gebeuren." De heer Spoelstra (CU) benadrukte dat de positie van de gemeente nu beter is dan vier jaar geleden, in zijn ogen het resultaat van het sobere en solide beleid van de afgelopen jaren. "Maar wij hebben nog genoeg te doen en dus moeten wij geen al te gekke sprongen maken. Ik hoor dan ook graag hoe de bevoegdheid van het college om gronden aan te kopen zich verhoudt tot de bevoegdheid van de raad om hiervoor het krediet te verstrekken." Net als de heer Spoelstra was ook de heer Eenkhoorn (PvdA) zeer tevreden over de steeds grotere rol voor het thema duurzaamheid binnen dit beleid.

In zijn reactie liet wethouder Visserman weten blij te zijn met de positieve reacties. "Voor wat betreft het onderzoeksbudget kan ik aangeven dat een eventueel restant naar de algemene reserve gaat en dat er in de volgende begroting gewoon weer een budget van een ton wordt opgenomen. Er worden dus geen nieuwe potjes gecreëerd." Dit stemde de raad tevreden en dus werd de nota grondbeleid 2017-2021 met algemene stemmen aangenomen.

Voorafgaand aan de bespreking van het grondbeleid stelde de raad ook al de grondexploitatie van industrieterrein Kranerweerd vast. Met deze vaststelling kan de ontsluiting van de te verkopen kavels worden gerealiseerd. In 2015 werd de exploitatie van Kranerweerd bij gebrek aan zicht op verkoop afgesloten, maar in de tweede helft van 2016 bleek de interesse echter sterk toegenomen. "Wij waren blij verrast dat er drie en uiteindelijk vijf ondernemers zijn komen praten. Inmiddels heeft ook een zesde ondernemer serieus interesse getoond", gaf wethouder Visserman aan. Ook de raad bleek verheugd over het feit dat ondernemers weer willen investeren in nieuwe vestigingen op industrieterrein Kranerweerd.

Wel hadden enkele raadsleden nog wat vragen en opmerkingen. Zo vroeg de heer Heetebrij (SGP) zich af of de risico's ter plekke (beschermde flora en fauna en dergelijke) wel in beeld zijn gebracht. De heer Ooms (CU) vroeg aandacht voor de ruimtelijke inpassing en duurzaamheid tijdens de gesprekken met de geïnteresseerde ondernemers. En op zijn beurt stelde de heer Eenkhoorn (PvdA) voor de benodigde grond voor de gewenste kavels in één van de twee beschikbare gebieden bouwrijp te maken. De heer Smits (VVD) vroeg aandacht voor horizonvervuiling en benadrukte dat wonen op een industrie niet meer van deze tijd is. Tot slot merkte de heer Braamskamp (Gemeentebelangen) op dat één van de geïnteresseerde ondernemers liever een wat diepere kavel wil.

In zijn reactie liet wethouder Visserman weten dat het gebied eerder onderzocht is en dat er geen risico's te verwachten zijn. "Het positieve resultaat van deze exploitatie is flinterdun en dus moeten wij heel voorzichtig te werk gaan." De aandacht voor ruimtelijke inpassing en duurzaamheid bleek groot bij de geïnteresseerde ondernemers. Met de gevraagde vierkante meters van de zesde geïnteresseerde is het samenbrengen van alle kavels in één gebied echter niet mogelijk. Ook kavels dieper dan vijftig meter behoren niet tot de mogelijkheden. Tot slot meende de wethouder dat wonen in deze gebieden niet is toegestaan en dat ook geen van de geïnteresseerde ondernemers plannen in die richting hebben. Dit alles gaf de raad alle vertrouwen om de grondexploitatie Kranerweerd vast te stellen.
reageren REAGEER | stuur door | VRIJDAG, 12.05.17 | 11.29 UUR

Home | Mail | Copyright ©

Toon desktop versie