Zwartewaterkrant.nl - De digitale krant van Zwartewaterland
Maandag 15.10.18 | 09.30 uur
 

VD&P juristen uit Genemuiden geeft uitleg

Kent u uw verplichtingen als werkgever bij ziekte?

Als een werknemer, die in dienst is van een werkgever, ziek is, dan wordt in de volksmond nog wel eens gezegd dat de betreffende persoon ‘in de Ziektewet zit’, deze uitspraak is echter in de meeste gevallen niet juist. Wanneer een werknemer ziek wordt, dan betaalt zijn werkgever. De werkgever en werknemer zijn er samen verantwoordelijk voor dat de werknemer weer aan het werk gaat. Kent u uw verplichtingen als werkgever bij ziekte?

Twee jaar loondoorbetaling 
Wordt een werknemer ziek, dan is zijn werkgever wettelijk verplicht om minimaal zeventig procent van het loon door te betalen gedurende de eerste twee jaar van de ziekte of zolang het dienstverband loopt. Is er in de cao een meer gunstige regeling afgesproken, dan moet de werkgever zich hieraan houden. Gedurende deze periode moeten de werkgever en werknemer werken aan herstel en werkhervatting. Wordt iemand die geen werkgever heeft, maar wel een WW-uitkering ontvangt ziek, dan wordt deze persoon op grond van de Ziektewet uitbetaald. Het grote verschil tussen loondoorbetaling en Ziektewet is dus wie er betaalt, de werkgever (loondoorbetaling) of het UWV (Ziektewet). 

Samen verantwoordelijk voor re-integratie
In relatie tot werk wordt er gesproken over een werknemer die (tijdelijk) ongeschikt is om zijn eigen werk uit te voeren. Het eigen werk wordt ook wel de ‘bedongen arbeid’ genoemd. De werkgever en de werknemer zijn samen verantwoordelijk voor het oppakken van de mogelijkheden voor de werknemer om weer aan het werk te gaan. 

Het stappenplan: 
Dag 1: ziek melden bij werkgever;
Week 6: de bedrijfsarts of arbo-arts bekijkt welke activiteiten de werknemer wel/niet kan doen. Op basis hiervan maakt hij een probleemanalyse. Hierin staat wat nodig is voor de re-integratie;
Week 8: de werkgever stelt samen met de werknemer een plan van aanpak op. Hierin staat hoe de werknemer zo snel en verantwoord mogelijk weer aan het werk kan. Hij kijkt hiervoor naar de probleemanalyse van de bedrijfsarts of de arbodienst;
Week 52: de werknemer vult samen met de werkgever de eerstejaarsevaluatie in. Hierin staat hoe de re-integratie tot nu toe is verlopen;
Week 93-104: de werknemer vult samen met de werkgever de eindevaluatie en het re-integratie-verslag in.

Uitzondering in loonbetalingen 
De werknemer dient actief mee te werken aan zijn herstel en probeert zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan. Dit kan betekenen dat de werknemer tijdelijk ander passend werk doet. Wanneer de werknemer zich niet aan de regels houdt, dan mag de werkgever hem minder loon betalen of zelfs loon inhouden. 

Vraagt de werknemer na 2 jaar ziekte een WIA-uitkering aan, maar blijkt dat de werkgever onvoldoende heeft gedaan aan de re-integratie, dan kan het UWV de werkgever verplichten om langer het  loon door te betalen. Dit kan voor maximaal één jaar. 

Heeft u vragen over dit onderwerp of wilt u advies over de te nemen stappen en/of over de aanpak van VD&P juristen? Neem vrijblijvend contact op via 038 385 6724 of www.vdenp.nl
reageren REAGEER | stuur door | ZATERDAG, 20.05.17 | 08.00 UUR

Home | Mail | Copyright ©

Toon desktop versie