Zwartewaterkrant.nl - De digitale krant van Zwartewaterland
Zaterdag 20.10.18 | 17.30 uur
 

College haalt huidige voorstel van tafel

Voorlopig geen besluit over 'Hasselt om de Weede'

Op donderdag 1 juni 2017 legde het college het voorstel 'Uitbreiding Hasselt om de Weede' voor aan de gemeenteraad. Al in aanloop naar de raadsvergadering bleken diverse partijen bezwaren te hebben, waaronder huidige bewoners van deze wijk. Ook de fractie van de PvdA deelde voorafgaand aan de raadsvergadering haar onvrede en noemde het voorstel 'een grove minachting van de huidige bewoners'. Tijdens de raadsvergadering bleken meerdere fracties het voorstel van tafel te willen en dus is er van besluitvorming voorlopig geen sprake.

Al eerder liet de heer Tamminga namens huidige bewoners van de wijk onze redactie weten zorgen te hebben over de gewijzigde plannen van het college. Zo hebben bewoners veel moeite met het verdwijnen van de groene stadsweide. Ook betreuren zij het feit dat zij niet vooraf bij het voorstel 'Uitbreiding Hasselt om de Weede' zijn betrokken.

“Het is hier heel fijn wonen, maar hiermee worden we toch behoorlijk verrast”, gaf Tamminga aan. “Vorige week is het voorstel tijdens een informatiebijeenkomst aan ons gepresenteerd en deze week ligt het al voor aan de raad. Die snelheid verbaast ons. Wij willen uitstel van besluitvorming om vervolgens in samenwerking met de gemeente tot een beter plan te komen.”

Tijdens de raadsvergadering werd al vrij snel duidelijk dat er die avond geen besluit zou worden genomen. Op verzoek van de heer Smits (VVD), die duidelijk op hand van de bewoners was, werd het schrappen van dit agendapunt zelfs in stemming gebracht, maar dat leverde geen meerderheid op. Het raadsvoorstel 'Uitbreiding Hasselt om de Weede' werd – met het oog op de onderbreking in het kader van het defilé van de Avondvierdaagse – wat later dan gepland alsnog besproken.

De oppositie (Gemeentebelangen, PvdA en VVD, red.) was tijdens de eerdere stemronde al duidelijk, het voorstel moest wat hun betreft van tafel. Binnen de coalitie bleek alleen de SGP het voorstel met een klap van de hamer te willen vaststellen. ChristenUnie en CDA konden zich niet in dit voorstel vinden en vroegen het college in gesprekken met betrokkenen eerst meer duidelijkheid te creëren. Er volgende een schorsing, waarna het college tot opluchting van de aanwezige bewoners liet weten het voorstel terug te nemen om vervolgens in goed overleg te bepalen hoe samen tot een nieuw voorstel te komen.
reageren REAGEER | stuur door | VRIJDAG, 02.06.17 | 11.36 UUR

Home | Mail | Copyright ©

Toon desktop versie