Zwartewaterkrant.nl - De digitale krant van Zwartewaterland
Zaterdag 15.12.18 | 17.20 uur
 

Aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen 2018

PvdA-fractie in Zwartewaterland zoekt kandidaten

De PvdA doet mee als zelfstandige lijst aan de gemeenteraadsverkiezingen 2018. In haar ledenvergadering van 31 mei 2017 heeft de PvdA Zwartewaterland dit belangrijke besluit genomen. In de afgelopen maanden heeft een commissie vanuit de PvdA Zwartewaterland op verzoek van de ledenvergadering onderzocht of er in Zwartewaterland mogelijkheden zijn om met een bredere basis deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Dit bleek niet mogelijk.

Er is een oproep gedaan aan (politiek) ge´nteresseerde inwoners van Zwartewaterland om zich te melden, er zijn gesprekken gevoerd met diverse inwoners en er is contact gezocht met regionale vertegenwoordigers van andere landelijke partijen. De uitkomst van deze acties is allereerst dat het belang van een ander geluid in de gemeenteraad groot wordt geacht.

Brede beweging
Veel inwoners hebben aangegeven het vormen van een breder collectief een interessante gedachte te vinden, maar dat zij ook via de PvdA Zwartewaterland hun belangen goed vertegenwoordigd zien. Andere partijen hebben aangegeven open te staan voor een bredere beweging, maar dat zij wegens een gebrek aan actieve leden geen kans zien om hier een bijdrage aan te leveren.

Dit alles maakt dat de ledenvergadering besloten heeft om bij de gemeenteraadsverkiezingen 2018 'gewoon' weer als PvdA Zwartewaterland mee te doen. Al sinds het bestaan van deze gemeente staat de PvdA Zwartewaterland voor meer dan het etiket wellicht prijs geeft. Binnen de huidige actieve leden zijn diverse mensen afkomstig uit andere politieke stromingen als Groen Links, SP en D66. De PvdA Zwartewaterland wil er voor alle inwoners zijn en roept dan ook iedereen die zich met het neutrale, progressieve gedachtengoed verbonden voelt op om zich bij haar aan te sluiten.

Dat kan op verschillende manieren. U kunt meepraten, mee denken, lid worden, actief lid worden, u kandidaat stellen voor de lijst of op een andere wijze een bijdrage leveren.

Kandidaten
De PvdA Zwartewaterland gaat nu eerst haar verkiezingsprogramma opstellen en kandidaten zoeken voor de lijst. Bent u ge´nteresseerd in het werk van de PvdA, wilt u ge´nformeerd worden of wilt u op enige wijze actief worden? Voor meer informatie: Astrid Dijkstra (06-42335924), Harrie Rietman (06-28545172), zwartewaterland.pvda@gmail.com

Gerelateerde artikelen:

reageren REAGEER | stuur door | WOENSDAG, 07.06.17 | 11.00 UUR

Home | Mail | Copyright ©

Toon desktop versie