Zwartewaterkrant.nl - De digitale krant van Zwartewaterland
Donderdag 13.12.18 | 12.13 uur
 

Raad blijft het oneens over wijze van financiering

Zwartsluis krijgt direct na de zomer nieuw marktplein

Op donderdag 22 juni 2017 heeft de raad ingestemd met het raadsvoorstel 'Ontwerp inrichting Marktplan'. Dit voorstel toont een ontwerp van een eenduidig en rustig plein in het winkelcentrum van Zwartsluis. Een plein met zesenvijftig parkeerplaatsen van gebakken stenen, omlijst met hagen, voorzien van enkele leilindes en een aangepaste uitrit richting de Stationsweg. Inhoudelijk bleken alle fracties achter het ontwerp te staan. De voorgestelde wijze van financiering bracht VVD en PvdA echter tot een amendement, maar zij vonden geen steun bij de andere fracties. Na enige discussie werd toch unaniem groen licht gegeven aan de realisatie van het ontwerp, waarbij VVD en PvdA de kanttekening plaatsten niet in te stemmen met, hoe kan het ook anders, de wijze financiering.

Nadat het raadsvoorstel in december 2016 aan het college werd teruggegeven met het verzoek tot financiële dekking te komen, stelde het college in deze raadsvergadering voor de uitvoeringskosten van 299.720 euro uit het budget Centrumplannen Hasselt en Genemuiden (150.000 euro) en het budget Wegenonderhoud (149.720 euro) te halen, waarbij werd aangetekend dat de verkoop van het pand aan de Molenstraat 3 ten gunste van deze budgetten komt. “In onze ogen is dit niet zuiver en transparant”, verwoordde de heer Smits (VVD) het amendement. “Wij stellen voor de uitvoeringskosten volledig uit de Algemene Reserve te halen en de opbrengst van het pand aan de Molenstraat 3 ook volledig ten gunste van deze Algemene Reserve te brengen.” De heer Eenkhoorn (PvdA) bestempelde de voorgestelde wijze van financiering als goochelen met gemeenschapsgeld. "Bovendien is het budget Wegenonderhoud nu al niet toereikend. Ik begrijp dan ook niet dat het college een beroep op dit budget wil doen. Je mag dan hopen dat het pand aan de Molenstraat geen molensteen wordt."

Voor de heer Braamskamp (Gemeentebelangen) was het voorstel van het college of het amendement van zijn mede-oppositievoerders om het even. "Ik zeg: maandag beginnen en voor de bouwvak klaar." De heer Selles (CDA) steunde de door het college gekozen weg van budgettering. "Het wordt echt niet transparanter als je het uit de Algemene Reserve haalt." Voor de heer Ooms (ChristenUnie) valt dit verhaal onder achterstallig onderhoud en dus vond hij de aanspraak op het budget Wegenonderhoud zeer legitiem. "Ik ga er wel vanuit dat het andere, niet in dit voorstel opgenomen kaartje inclusief plek voor fietsen wordt gerealiseerd." Wethouder Visserman kon dit, ook tot genoegen van de heer Van den Berg (SGP), bevestigen. "De financiering hadden wij zelf anders gedaan", vulde Van den Berg aan. "Maar hier liggen wij ook niet wakker van."

In zijn verdere reactie liet wethouder Visserman weten deze wijze van financiering als de beste oplossing te zien. "Door geen greep uit de Algemene Reserve te doen, voorkomen wij precedentwerking." Op het punt van de financiering kwam het niet tot overeenstemming. Inhoudelijk spraken alle fracties, ook de VVD en PvdA, van een mooi plan en dus kon de hele raad instemming met de realisatie van het voorgestelde ontwerp. Op nadrukkelijk verzoek van de lokale middenstand starten de werkzaamheden in september of oktober als het toeristenseizoen voorbij is.
reageren REAGEER | stuur door | DONDERDAG, 22.06.17 | 22.34 UUR

Home | Mail | Copyright ©

Toon desktop versie