Zwartewaterkrant.nl - De digitale krant van Zwartewaterland
Donderdag 13.12.18 | 12.22 uur
 

Raad wil gelijkheid voor alle inwoners van Zwartewaterland

Geen legeskosten voor zonnepanelen op monumenten

Op de agenda van de raadsvergadering van donderdag 22 juni 2017 stond ook een brief, waarin het college de mogelijkheden uiteenzette om de legesheffing voor het plaatsen van zonnepanelen op monumenten binnen het beschermde Stads- en Dorpsgezicht 'Hasselt Binnen de Veste' te compenseren. Er werden twee mogelijkheden aangedragen: het opnemen van een vrijstellingsbepaling in de legesverordening en het verlenen van subsidie ter hoogte van de legeskosten, waarbij werd meegegeven dat de eerste mogelijkheid het meest eenvoudig en snel uitvoerbaar en dus praktisch om te kiezen was. De raad volgde deze lijn unaniem.

Een enkele uitzondering daargelaten, is het plaatsen van zonnepanelen op panden binnen het beschermde Stads- en Dorpsgezicht van Hasselt niet toegestaan, mits hiervoor een omgevingsvergunning wordt verleend. Een vergunning waarvoor natuurlijk de nodige legeskosten betaald moeten worden. In februari 2017 stelde de heer Buit (CDA) vragen over deze in zijn ogen ongelijkheid, voor de ene inwoner brengt het plaatsen van zonnepanelen extra kosten met zich mee, voor de andere niet. De brief die volgde, werd vervolgens door mevrouw Dijkstra (PvdA) op de agenda gezet. "Wij zijn altijd voor duurzaamheid", zei Dijkstra. "Deze stimuleringsregeling is misschien niet direct nodig, maar het kan in onze ogen ook geen kwaad."

Natuurlijk kon ook Buit zich vinden in het opnemen van een vrijstellingsbepaling, maar benadrukte dat het zich wat hem betreft niet alleen mocht beperken tot de huidige monumenten binnen het beschermde Stads- en Dorpsgezicht 'Hasselt Binnen de Veste'. "Wat ons betreft moet deze vrijstelling voor alle panden die op de monumentenlijst zijn en in de toekomst worden geplaatst." Mede op verzoek van de heer Spoelstra (ChristenUnie) gaat wethouder Speksnijder de effecten en kosten van deze volledige gelijkheid onderzoeken om de raad er vervolgens over te informeren.
reageren REAGEER | stuur door | VRIJDAG, 23.06.17 | 11.20 UUR

Home | Mail | Copyright ©

Toon desktop versie