Zwartewaterkrant.nl - De digitale krant van Zwartewaterland
Zaterdag 23.06.18 | 20.02 uur
 

Raad oneens over te realiseren bezuinigingen

Hoe moet het nu verder met onderhoud sportvelden?

Aan het begin van de raadsvergadering van donderdag 29 juni 2017 liet de heer Van Lente, voorzitter van Sportclub Genemuiden, mede namens DESZ en Olympia'28 weten zich niet te kunnen vinden in het Voorstel bezuinigingen onderhoud sportparken. In dit voorstel mag dan afgezien worden van de oorspronkelijk vastgestelde bezuiniging van 138.000 euro, de besparing van 30.000 euro en extra bijdrage van 45.000 euro is voor de drie sportverenigingen niet (volledig) op te brengen. Om wel heel verschillende redenen bleken ook de SGP, PvdA, VVD en Gemeentebelangen tegen, waardoor het voorstel van tafel ging en de bezuiniging van 138.000 euro weer van kracht werd. Maar hoe moet het nu verder met het onderhoud van de sportvelden?

ChristenUnie en CDA konden zich wel in het voorstel vinden om als gemeente 60.000 euro in de begroting op te nemen voor het incidenteel onderhoud van de natuurgrasvelden, al vroeg mevrouw Bosma (CDA) zich met meerdere partijen af hoe de vergelijking met andere gemeenten qua contributiehoogte en huurtarieven in elkaar zat. "Wij volgen het advies van de KNVB om niet over te gaan tot volledige privatisering van de sportvelden", zei de heer Ooms (ChristenUnie). "De gemeente blijft wat ons betreft verantwoordelijk en moet als goede huisbaas dus ook een deel van de kosten blijven dragen."

De heer Slingerland (SGP) gaf te kennen vast te willen houden aan de in 2013 vastgestelde bezuiniging van 138.000 euro. "In de Kadernota 2014-2017 zijn wij een visie overeengekomen, waarin de verantwoordelijkheid voor beheer en onderhoud van sportaccommodaties in de samenleving wordt belegd. De bezuiniging komt niet uit de lucht vallen en dus hebben de sportverenigingen het kunnen opvangen door de afgelopen jaren structureel de contributie, die op dit moment aanzienlijk lager ligt dan in omliggende gemeenten, kunnen verhogen. Wat ons betreft steken wij de 60.000 euro in het onderhoud van openbaar groen."

De drie oppositiepartijen PvdA, VVD en Gemeentebelangen stemden ook tegen, maar niet met de intentie om vast te houden aan de bezuiniging van 138.000 euro. In tegendeel zelfs, zij wilden de drie sportverenigingen zelfs nog meer tegemoet komen dan de voorgestelde 60.000 euro. "Als er weer meer financiŽle ruimte is, moet je voorgestelde bezuinigingen durven bijstellen", meende de heer Smits (VVD). De heer Braamskamp (Gemeentebelangen) liet weten dat een contributieverhoging wel heel veel gezinnen in Zwartewaterland zou treffen. "De maatschappelijke waarde van deze clubs is zo groot dat wij het voorstel van de sportverenigingen willen volgen, waarin zij aangeven naast de reeds gerealiseerde bezuiniging van 23.000 euro nog eens 32.000 euro te kunnen bezuinigen."

Na alle inbreng bracht burgemeester Bilder het voorstel in stemming, dat vervolgens met tien stemmen tegen werd verworpen. De heer Spoelstra (ChristenUnie) reageerde door te stellen dat hiermee dus de bezuiniging van 138.000 euro weer op tafel lag. Dit leverde enige verwarring bij de fracties en zeker bij de aanwezige sportverenigingen op. "Wij gaan ervan uit dat het college met een nieuw voorstel komt", klonk het vanuit de oppositie. "Als dit niet gebeurt, komen wij wel met een motie."
reageren REAGEER | stuur door | DONDERDAG, 29.06.17 | 23.32 UUR
En dan nu ook maar bezuinigen op die jeugdhangplek onder het oude gemeentehuis in Genemuiden. Maar daar zal deze enge club niet voorstemmen. Want als het maar in die kliek terecht komt dan zijn ze voor. En dat openbare groen is een doorn in het oog. De schoffel erdoor en het onkruid blijft liggen. Dus dicht straten en meer parkeerplekken maken. Geen onkosten meer en geen auto's meer die op plekken staan waar ze niet horen te staan. Dus dikke winst
Van dijk | Zwartewaterland | VRIJDAG, 30.06.17 | 17.35 UUR | Kwetsend of ongepast?
@voetballer zou dat niet al in de begroting zijn opgenomen? Volgens mij en dat kun je ook lezen proberen de clubs in Zwartewaterland zoveel mogelijk leden te laten voet*** tegen een lage prijs. De contributie zou wel verhoogd kunnen worden inkomsten uit de kantine kun je niet zo maar verhogen.
Bo | Zwartewaterland | VRIJDAG, 30.06.17 | 16.51 UUR | Kwetsend of ongepast?
Laat ze het zogenaamde tekort met uit de kantine opbrengsten halen, daar verdienen ze bakken met geld, veel horeca bedrijven zijn jaloers op deze omzet.
Voetballer | Zwartewaterland | VRIJDAG, 30.06.17 | 12.55 UUR | Kwetsend of ongepast?
SGP....
Bo | Zwartewaterland | VRIJDAG, 30.06.17 | 10.50 UUR | Kwetsend of ongepast?

Home | Mail | Copyright ©

Toon desktop versie