Zwartewaterkrant.nl - De digitale krant van Zwartewaterland
Maandag 10.12.18 | 14.19 uur
 

Gemeente Steenwijkerland al jaren actief in landschapsbeheer

Buurgemeente genomineerd voor Landschapsprijs

Gemeenten spelen een belangrijke rol in het ontwikkelen en beschermen van het landschap. Om hier aandacht voor te vragen en om gemeenten te stimuleren zich onderscheidend in te zetten, reikt Landschap Overijssel jaarlijks de Gemeentelijke Landschapsprijs uit. Dit jaar zijn drie gemeenten genomineerd voor deze prijs: Almelo, Raalte en Steenwijkerland!

Dit jaar voor het eerst kunnen inwoners een stem uitbrengen op één van deze drie nominees. Dit kan via: www.landschapoverijssel.nl/landschapsprijs 2017

De stem van de inwoners telt voor 40% mee en de doorslaggevende stem van de vakjury voor 60%. Deze jury beoordeelt de gemeenten onder meer op beleid, uitvoering, duurzame en structurele initiatieven en burgerbetrokkenheid. De Gemeentelijke Landschapsprijs wordt uitgereikt tijdens de Contactdag Gemeenten 2017 op 19 oktober. De prijs bestaat uit een Lindeboom en een geldbedrag van vijfduizend euro en wordt mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.

De genomineerden
De gemeenten Almelo, Raalte en Steenwijkerland blinken alle uit in burgerbetrokkenheid. Zij nemen inwoners mee in het beleid, uitvoering en financiering. Volgens Landschap Overijssel essentieel om duurzaam landschapsbeheer te kunnen uitvoeren. Almelo is genomineerd vanwege de vele groene burgerinitiatieven die in de gemeente plaatsvinden. Er zijn bijvoorbeeld 20 Groene Loper-projecten in de gemeente. Hiermee worden buurtinitiatieven gestimuleerd en ondersteund.

Raalte is het afgelopen jaar opgevallen door de manier waarop de gemeente het groen- en landschapsbeleid heeft vormgegeven. Op een mooie participatieve manier is de gemeente van start gegaan met een nieuw aanpak: Groen, samen doen!

De gemeente Steenwijkerland is al jaren actief in het landschapsbeheer. Zo is de gemeente actief bezig met de essenstoven in de omgeving van Steenwijkerwold. Ook is de Stichting Grensvisie Blesdijke Paasloo gestart met een mooi gebiedsgericht project rondom Paasloo, waarbij samen met bewoners uitvoering is gegeven aan he beheer van het landschap. De gemeente heeft dit initiatief ondersteund met het leveren van plantmateriaal.

De vakjury bestaat uit een afvaardiging van de provincie, de voorzitter van de Raad van Toezicht van Landschap Overijssel, de wethouder van de gemeente Zwolle (de winnende gemeente van 2016) en de directeur van het Oversticht. De prijs is uiteraard de eeuwige roem en een geldbedrag dat besteed moet worden aan het landschap.
reageren REAGEER | stuur door | MAANDAG, 07.08.17 | 12.03 UUR

Home | Mail | Copyright ©

Toon desktop versie