Zwartewaterkrant.nl - De digitale krant van Zwartewaterland
Maandag 10.12.18 | 23.12 uur
 

Kerkproeverij op zondag 10 september 2017

Kerken Zwartsluis presenteren zich als 'smaakmakers'

De kerken in Zwartsluis presenteren zich op zondag 10 september 2017 als smaakmakers. Dat doen ze elke zondag, maar op deze tweede zondag in september op een heel bijzondere manier. Uniek en voor het eerst in Nederland. Samen met vele anderen kerken/kerkgenootschappen in ons land. Zondag 10 september 2017 is de primeur van de Kerkproeverij.

Doel van de Kerkproeverij: de eigen kerkleden nodigen voor deze dag iemand uit hun omgeving die niet of minder bij de kerk betrokken is, uit om de kerkdienst eens een keer mee te maken. "Mensen uitnodigen voor iets waar we zelf enthousiast over zijn", aldus de drie predikanten van Zwartsluis.

Breed gedragen
Henrico ter Beek, Adri Bloemendal en Arjan Wilschut zijn enthousiast over dit nieuwe, landelijke initiatief dat ook in Zwartsluis snel navolging heeft gekregen. Vanuit de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt kwamen de eerste signalen om mee te doen en predikant Wilschut zocht daarna contact met zijn collega’s Bloemendal van de Hervormde Gemeente en Ter Beek van de Gereformeerde Kerk. Besloten werd samen op te trekken en aan te sluiten bij dit nieuwe initiatief, dat inmiddels in het hele land breed wordt gedragen en dat de afgelopen jaren in de VS en Engeland een groot succes is gebleken.

Uitnodigen
De afgelopen zondagen hebben de predikanten hun gemeenteleden opgeroepen mee te werken aan de Kerkproeverij. Hen is gevraagd om iemand uit te nodigen om mee te gaan naar de kerk. Om het geloof te 'proeven'.

"Dat is voor de meeste gelovigen nog niet eens zo eenvoudig", benadrukt Henrico ter Beek. "Daarom hebben we onze gemeenteleden handvatten gegeven om daar mee aan de slag te gaan. Het gaat om het uitnodigen, om die stap te zetten. Dat moeten we met elkaar weer leren." Adri Bloemendal vult aan: "Iedereen wordt gevraagd naar buiten te treden. Dat zijn we in onze kerken niet meer zo gewend. Maar dit is dé kans om uitnodigend te zijn."

Delen
Ook is het binnen het idee van de Kerkproeverij van belang als eenheid op te trekken, waarbij wel de vertrouwdheid van de eigen kerk blijft. Daarom ook krijgen de diensten op zondag 10 september in de drie kerken van Zwartsluis hun eigen invulling. Zowel Ter Beek, Bloemendal als Wilschut benadrukken dat het laagdrempelige diensten zullen zijn, waarbij er extra aandacht is voor de gasten. Zodat er daadwerkelijk geproefd kan worden aan het kerk zijn. Aan het geloof in Jezus Christus.

"We willen als het ware het evangelie uitdelen. Anderen er deelgenoot van maken, zonder opdringerig te willen zijn. Juist daarom kan het zo belangrijk zijn om uitgenodigd te worden door een familielid, een buurman of buurvrouw of een collega. Om mee te maken, te zien en te horen wat hem/haar drijft deel uit te maken van een kerkgenootschap. En andersom is het vooral dus ook dé kans voor ons als ‘kerkmensen’ om dit te delen", aldus drie enthousiaste predikanten, die hopen dat de drie kerkgemeenschappen in Zwartsluis met de kerkproeverij ‘zaadjes van hoop’ gaan planten.
reageren REAGEER | stuur door | VRIJDAG, 01.09.17 | 17.43 UUR

Home | Mail | Copyright ©

Toon desktop versie