Zwartewaterkrant.nl - De digitale krant van Zwartewaterland
Maandag 15.10.18 | 09.30 uur
 

Schouw één maand later ...

WDODelta: Controle schouwsloten uitgesteld

Het Waterschap Drents Overijsselse Delta controleert dit jaar het onderhoud van de schouwsloten in het noordelijk deel van zijn werkgebied niet zoals gebruikelijk in de maand november, maar in december. Reden hiervoor is dat door de natte weersomstandigheden in september en begin oktober de bereikbaarheid van de percelen niet optimaal was.

Verschil in beleid
Er wordt alleen geschouwd in het noordelijk deel van het werkgebied van het waterschap.
Hierbij gaat het om Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel. Dit heeft te maken met verschillend beleid van de waterschappen waaruit Drents Overijsselse Delta in 2016 is ontstaan.

In het gebied van het voormalig waterschap Reest en Wieden werd jaarlijks geschouwd. Het voormalig waterschap Groot Salland besloot enkele jaren geleden geen schouw meer te houden op schouwsloten. De onderhoudsplicht is wel blijven bestaan. Hierbij is besloten voor een systeem waarbij onregelmatigheden en klachten worden gemeld bij het waterschap in plaats van een fysieke schouw. "Tot het moment dat door het waterschapsbestuur uniform nieuw beleid voor de schouw is vastgesteld, geldt dit oude beleid", geeft dagelijks bestuurslid van het waterschap Hans Pereboom aan. "We verwachten dat het nieuwe beleid vanaf 2018 van kracht wordt."

Schone sloten en duikers
Schone sloten zijn belangrijk voor een goede wateraanvoer en -afvoer om wateroverlast en verdroging tegen te gaan. De eigenaren van percelen grenzend aan schouwsloten zijn verplicht om deze te onderhouden.

Dit onderhoud bestaat uit: het talud en de bodem van de schouwsloten maaien; de bodem uitdiepen tot de onderzijde van de eventuele aanwezige duikers; de duikers in de schouwsloten goed schoonmaken, zodat er een vrije doorstroming plaatsvindt.
reageren REAGEER | stuur door | ZATERDAG, 28.10.17 | 08.09 UUR

Home | Mail | Copyright ©

Toon desktop versie