Zwartewaterkrant.nl - De digitale krant van Zwartewaterland
Woensdag 14.11.18 | 21.01 uur
 

Belangenvereniging Koninklijke BLN-Schuttevaer

'Vaardiepte IJsselmeer-Meppel is punt van aandacht'

Bij de officiële opening van de nieuwe Meppelerdiepbrug en Schutsluis afgelopen woensdagmorgen te Zwartsluis heeft regiovoorzitter Wolbert Meijer van Koninklijke BLN-Schuttevaer IJsseldelta-Zwartewater gepleit voor het op voldoende vaardiepte brengen van de vaarroute IJsselmeer-Meppel.

"Volgens de belangenvereniging van en voor de binnenvaart zijn nu een aantal grote investeringen op deze vaarroute uitgevoerd. Maar voor de grote schepen is het ook belangrijk, dat de vaarroute hiervoor op vaardiepte toegankelijk is en blijft."

Meijer sprak zijn zorg uit vooral over de diepgang van het Meppelerdiep. In het rondje interviews met bestuurders vanuit gemeenten, provincies en waterschap wees Wolbert Meijer, ook wethouder van Heerde, op het belang van het op voldoende vaardiepte zijn van deze vaarweg.

"Het uitbaggeren vooral van Zwartsluis-Meppel is enkele jaren geleden door economisch zwaar weer geschrapt. Nu de economie is aangetrokken is een goede regionale bereikbaarheid over water van groot belang. Wij moeten klaar zijn voor de toekomst", aldus de voorzitter Wolbert Meijer en inwoner van de Hanzestad Hasselt.

Hij roerde hiermee een gevoelig punt aan, waarover in de ‘wandelgangen’ werd doorgepraat met ondermeer de provinciebestuurders, waterschap en Rijkswaterstaat. Er wordt gekeken om hieraan een vervolg te geven.

Wolbert Meijer bedankte Rijkswaterstaat en Strukton Reef voor het periodieke en constructieve overleg met BLN-Schuttevaer om de rol namens de schippers te kunnen spelen. Hierdoor is de inrichting praktisch bruikbaar voor onze schippers. De stremmingen die er zijn geweest zijn ruim van te voren aangekondigd en zijn soepel verlopen. Bij dit periodieke overleg zaten Mets Elgersma, Fiona Oomen, Rein Schut en Roel Huls.

Niet alleen Nelly Kalfs, Hoofd Ingenieur Directeur van Rijkswaterstaat Oost-Nederland, maar ook andere bestuurders gaven in hun interview aan, dat regionale samenwerking van belang is voor successen en om kansen te verzilveren. Ook de samenwerking tussen Meppel-Zwolle-Kampen in de Port of Zwolle werd hierbij genoemd.
reageren REAGEER | stuur door | VRIJDAG, 27.10.17 | 11.34 UUR

Home | Mail | Copyright ©

Toon desktop versie